intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp

Xem 1-20 trên 65 kết quả Chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp
 • Tài liệu Phát triển chuỗi giá trị - công cụ gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp trình bày về bối cảnh, các điều kiện ban đầu, quá trình can thiệp, các trường hợp điển hình như: phát triển chuỗi giá trị trái bơ, phương pháp sáng tạo và phát triển chuỗi giá trị cá tra - các ba sa,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf60p tuoihaimuoi32 19-06-2014 219 55   Download

 • Nghiên cứu các hộ nông dân sản xuất lúa gạo ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho thấy sản xuất lúa gạo của các hộ gia đình tại đây thể hiện rõ tư duy định hướng thị trường qua các đặc điểm: mở rộng sản xuất, vay vốn để đầu tư cho sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật - cơ giới hóa và tham gia hay không tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất.

  pdf13p hulk1234 01-06-2018 41 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu đặc điểm cơ bản chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình, phân tích điểm mạnh, điểm yếu và khái quát cơ hội, thách thức của chuỗi từ đó đề xuất các chiến lược nâng cấp chuỗi nhằm tăng giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của chuỗi, tăng mối liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi và nâng cao lợi ích kinh tế - xã hội mà chuỗi có thể mang lại.

  pdf6p vipennsylvania2711 05-11-2020 12 2   Download

 • Đề tài “Phân tích chuỗi giá trị bưởi ở Vĩnh Long” được thực hiện nhằm nghiên cứu, phân tích và qua đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bưởi ở Vĩnh Long. Trước tiên, đề tài sẽ giới thiệu chung về những loại bưởi ở Vĩnh Long, sau đó đề tài tập trung phân tích thực trạng về tình hình sản xuất và tiêu thụ của bưởi ở thị trường trong và ngoài nước....

  doc23p lucsi4094735 03-10-2012 508 171   Download

 • Luận án "Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị ngành hàng ca cao ở tỉnh Bến Tre" thực hiện nghiên cứu với các mục tiêu: Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng ca cao, phân tích hiệu quả sản xuất ca cao và đề xuất các chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị ngành hàng ca cao ở Bến Tre. Để biết rõ hơn nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf234p sutihana 06-12-2016 140 59   Download

 • Bài viết Lợi ích của nông dân khi tham gia chuỗi giá trị hàng hóa nông sản xoáy sâu vào những bất cập và những giải pháp đảm bảo lợi ích cho nông dân khi tham gia chuỗi giá trị hàng hóa nông sản.

  pdf3p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 70 8   Download

 • Bài viết đề cập việc đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, tác giả còn trình bày những khó khăn trong việc đánh giá, xây dựng chuỗi liên kết nông sản.

  pdf3p thuynguyen2994 15-08-2018 49 8   Download

 • Tài liệu trình bày thực tiễn tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị tại Tp. Hồ Chí Minh; công tác chỉ đạo, ban hành và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi; kết quả thực hiện.

  pdf6p chauchaungayxua6 26-06-2020 27 4   Download

 • Tóm tắt luận văn: Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm Hồ tiêu tỉnh Gia Lai có nội dụng gồm 3 chương. Chương 1: cơ sở lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị sản phẩm, trình bày khái niệm về chuỗi giá trị, sơ đồ cấu trúc của chuỗi giá trị, các bước phân tích chuỗi giá trị sản phẩm trong nông nghiệp. Chương 2: thực trạng chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai, phân tích cấu trúc chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai. Chương 3: giải pháp hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf26p dtphuongg 05-09-2018 60 13   Download

 • Liên kết theo chuỗi giá trị mang lại nhiều lợi ích cho người nuôi trồng thủy sản như giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi ích, có được đơn hàng lớn, ký hợp đồng đầu vào và ra cho cho ngành nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, ngành nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa hiện nay hiện trạng liên kết này còn lỏng lẻo, rời rạc, và chưa phát triển, phát triển liên kết chuỗi còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy cần tăng cường xây dựng mối liên kết theo chuỗi để phát triển nuôi trồng thủy sản một cách bền vững.

  pdf8p vikakashi2711 28-05-2019 43 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá chuỗi giá trị sản phẩm tôm nuôi ở huyện Kỳ Anh - Phân tích hoạt động của tác nhân trong chuỗi nhằm xác định các giá trị sản phẩm các tác nhân tạo ra. Đánh giá chuỗi giá trị sản phẩm tôm nuôi ở huyện Kỳ Anh. Phân tích hoạt động của các tác nhân trong chuỗi nhằm xác định các giá trị sản phẩm do các tác nhân tạo ra. Đề xuất hoạt động nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tôm cho hộ nghèo, nuôi trồng theo hình thức quảng canh....

  ppt21p tranyenalo 11-01-2011 315 101   Download

 • Việc thực hiện đầu tư "Ứng dụng đổi mới công nghệ phát triển bò vàng Ninh Thuận thành hàng hóa theo chuỗi giá trị" sẽ góp phần đáng kể trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân địa phương. Bên cạnh đó, chăn nuôi bò cũng đã cung ứng nguồn nguyên liệu thịt và sữa tươi quan trọng, đáp ứng yêu cầu thị trường tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận. Tham khảo nội dung dự án để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  doc91p ctymoitruongtnx 15-03-2016 85 30   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng phát triển hợp tác xã trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, từ đó đề xuất ra các giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị như: Nâng cao nhận thức và trình độ của người nông dân, nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý hợp tác xã, hoàn thiện hành lang pháp lý và xác định nhà nước là đầu mối thúc đẩy liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp.

  pdf5p viino2711 05-05-2020 23 2   Download

 • Bài viết này xác lập cơ sở cho việc hình thành liên kết vùng lưu vực sông Ba, sông Kôn giữa vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ theo chuỗi trị giá gỗ rừng trồng và mía đường. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập, phân tích số liệu thống kê nhằm xác lập cơ sở dữ liệu cho liên kết về trồng, chế biến, tiêu thụ gỗ rừng trồng và mía đường; sử dụng phương pháp đánh giá nhanh nông thôn (RRA) cho đánh giá hiệu quả liên kết gỗ rừng trồng theo chuỗi giá trị hàng hóa; sử dụng phương pháp SWOT để đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cho liên kết vùng của chuỗi giá trị gỗ rừng trồng.

  pdf12p kequaidan11 07-04-2021 6 0   Download

 • Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV đã và đang hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị ngành chè của Việt Nam từ những năm 2007, tập trung ở 3 tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Lào Cai với mục tiêu tăng thu nhập và tạo công ăn việc làm cho những hộ gia đình trồng chè, ưu tiên những hộ gia đình nghèo. Một trong những ưu tiên hỗ trợ của SNV đối với ngành chè là thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất chè, trong đó có quy trình VietGAP và tiêu chuẩn hữu...

  pdf32p cuongnh282 26-06-2012 310 82   Download

 • Báo cáo với đề tài "Phân tích chuỗi giá trị cam sành huyện Cầu kè tỉnh Trà Vinh" dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành nông nghiệp tham khảo để tìm hiểu về quá trình sản xuất và tiêu thụ cũng như giá trị của cam sành huyện Cầu kè tỉnh Trà Vinh.

  ppt10p tntgiangdtcc 04-04-2014 329 75   Download

 • Mục đích, yêu cầu của việc học tập chuyên đề này Chương này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về chuỗi giá trị, chuỗi giá trị vì người nghèo. Học viên có kỹ năng phân tích để xác định các họat động nâng cấp chuỗi giá trị, góp phần vào việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương theo định hướng thị trường. Chuỗi giá trị là gì? Chuỗi giá trị là một loạt các hoạt động sản xuất kinh doanh có quan hệ với nhau, từ việc cung cấp đầu vào, sản xuất, thu gom, chế...

  doc20p cskthanhtra 15-05-2013 188 72   Download

 • Để tái cơ cấu nông nghiệp có hiệu quả cần phải có các giải pháp như: Rà soát lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quy hoạch lại quỹ đất nông nghiệp, chuyển đổi phương thức sản xuất, phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp, thu hút đầu tư, hoàn thiện các chính sách tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp trên để tái cơ cấu lại ngành, khai thác thế mạnh của tỉnh, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

  pdf9p viboruto2711 21-05-2019 42 4   Download

 • Bài nghiên cứu tập trung vào việc phân tích các khâu trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè ở khu vực Hà Nội, rút ra các khâu trọng yếu cần tác động về khoa học công nghệ và chính sách phát triển để từ đó đề xuất được các giải pháp phát triển chuỗi giá trị ngành chè và nâng cao giá trị gia tăng của ngành chè ở khu vực Hà Nội.

  pdf13p vicross2711 20-06-2019 32 3   Download

 • Bài viết này nhằm mục đích phân tích và đánh giá tính dễ bị tổn thương của chuỗi giá trị các sản phẩm dừa Bến Tre, kết hợp với việc tương quan các mô hình phát triển chuỗi giá trị dừa thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu, qua đề xuất một số giải pháp ứng phó phù hợp và phát triển chuỗi giá trị dừa.

  pdf13p vimichigan2711 24-03-2021 18 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp
p_strCode=chuoigiatrisanxuatnongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2