intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuông báo lịch học

Xem 1-20 trên 343 kết quả Chuông báo lịch học
 • Bài báo trình bày một thiết kế mới và rẻ tiền, thiết kế này có thể tìm thấy ứng dụng rất lớn ở các cấp tiểu học và trung học cũng như trong các trường cao đẳng nơi mà số tiết học có thể nhiều hơn 8 tiết/ngày. Ưu điểm của thiết kế này là đổ chuông vào lúc bắt đầu của từng thời kỳ mà không cần bất kỳ sự can thiệp của con người đến việc tay bật/tắt chuông bằng tay...

  pdf0p hanh_tv12 21-01-2019 48 1   Download

 • Bài viết trình bày các vấn đề lý luận cơ bản như khái niệm và nội dung chương trình dạy học, cách tiếp cận và các bước thiết kế chương trình dạy học. Bài báo cũng đã chi tiết 8 bước đầu tiên trong việc thiết kế chương trình dạy học này và trình bày nội dung và lịch trình chương trình dạy học đã được xây dựng.

  pdf8p viryucha2711 20-04-2019 17 2   Download

 • Khóa luận được thực hiện, tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản về thiết kế, thực hiện và đánh giá các chương trình giáo dục trong bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mục đích cụ thể là: Hệ thống cở sở lý luận về các chương trình giáo dục. Đề xuất các chương trình giáo dục.

  pdf8p quaymax 07-08-2018 34 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận là hệ thống lại các nguồn tư liệu hiện có thử phác họa vài nét về diện mạo truyền thống văn hóa của làng Lương Xá trong diễn trình lịch sử. Khoá luận cung cấp thêm những thông tin cho việc học tập, nghiên cứu, nâng cao tri thức, tầm hiểu biết của chính bản thân tác giả về nhà thờ danh nhân Đặng Tiến Đông nói riêng và toàn bộ các di tích nói chung.

  pdf10p cumeo5000 06-08-2018 25 0   Download

 • Khoá luận nhằm mục đích tìm hiểu các mặt giá trị về văn hóa vật thể và phi vật thể của di tích đình làng Thọ Chương. Trên cơ sở khảo sát thực địa tại di tích, tìm hiểu về thực trạng và tình trạng kỹ thuật để đề xuất giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.

  pdf9p cumeo5000 06-08-2018 19 0   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục thì phần chính của khóa luận gồm ba chương: Chương I - Tiềm năng phát triển văn hóa - du lịch trên dòng sông Hồng. Chương II - Khảo sát hoạt động văn hóa – du lịch trên sông Hồng ở địa phận thành phố Hà Nội. Chương III - Tổ chức động văn hóa – du lịch ở sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p quaymax 07-08-2018 29 0   Download

 • Tài liệu được biên soạn bao gồm 30 câu hỏi tương ứng với nó là các câu trả lời được sắp xếp theo nội dung trình tự phù hợp với chương trình môn học đảm bảo tính cơ bản hệ thống. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của cuốn sách. Chúc các bạn học tốt.

  pdf293p namde03 19-03-2013 449 220   Download

 • Tập giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000 được biên soạn nhằm phục vụ yêu cầu đào tạo của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, được biên soạn một cách hệ thống, tương đối toàn diện về các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội và mang tính cập nhật. Nội dung chương trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000 gồm 9 đơn vị học trình, được cấu trúc thành 3 phần. Cuốn tập 1 này giới thiệu với các bạn phần 1, nội dung nghiên cứu xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp giành và bảo vệ độc lập (1945 - 1954).

  pdf446p transang1 19-09-2012 429 162   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ Tổ quốc bảo vệ Tổ quốc để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ Tổ quốc bảo vệ Tổ quốc được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc7p ngoclam222 09-03-2014 1246 128   Download

 • "Bài giảng Quản lý và kỹ thuật bảo trì: Phần 1" trình bày nội dung của 2 chương học đầu: chương 1 lịch sử bảo trì thế giới, vai trò và thách thức, chương 2 tổng quát về các chiến lược và giải pháp bảo trì. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể.

  pdf30p 1117757 05-11-2014 217 79   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc15p duynguyen2000 08-03-2014 851 70   Download

 • Để điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu Phân phối chương trình môn Lịch sử cấp THPT dưới đây.

  doc12p nucuoitretho 08-09-2014 717 62   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc14p theanhanh12 05-04-2014 793 44   Download

 • Phân phối chương trình môn Lịch sử cấp THCS từ học kì I đến học kì II môn Lịch sử lớp 6 - 9 giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

  doc21p nucuoitretho 08-09-2014 562 33   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc11p nhannguyen0101 16-03-2014 442 32   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình Địa chí văn hóa Việt Nam (Giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng các ngành văn hóa) của PGS.TS. Nguyễn Văn Cần sau đây. Giáo trình gồm 3 chương: Chương 1 - Khái quát về địa chí văn hóa, chương 2 - Lịch sử địa chí văn hóa ở Việt Nam, chương 3 - Bổ sung, bảo quản, khai thác, biên soạn địa chí văn hóa.

  pdf65p lalala7 07-12-2015 165 36   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19 để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19 được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc7p nhannguyen0101 16-03-2014 633 32   Download

 • Chương 2 TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI I. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN. CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN 1. Điều kiện lịch sử ra đời và phát triển Ấn Độ cổ là một đất nước rộng lớn thuộc bán đảo Nam Á, bao gồm cả nước Pakixtan, Bănglađét và Nêpan ngày nay. Khắp vùng từ Đông Bắc đến Tây Bắc của Ấn Độ cổ đại núi non trùng điệp với dãy Himalaya nổi tiếng kéo dài 2600 km. Dãy núi Vinđya phân chia An Độ thành hai miền: Bắc và Nam. ...

  pdf7p hoathietmoclan 17-09-2011 132 26   Download

 • Cung cấp những kiến thức tổng quát về lịch sử hình thành và phát triển của Văn học thiếu nhi Việt Nam và Văn học thiếu nhi nước ngoài được giảng dạy trong chương trình Tiểu học. Giới thiệu một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong chương trình.

  pdf2p muaxuan_102 19-02-2013 127 23   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 5 bài 18: Ôn tâp 9 năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 5 bài 18: Ôn tâp 9 năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc4p quanvuong01 25-03-2014 236 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuông báo lịch học
p_strCode=chuongbaolichhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2