intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình môn Kĩ thuật ở tiểu học

Xem 1-13 trên 13 kết quả Chương trình môn Kĩ thuật ở tiểu học
 • Bài viết đề cập tới việc xây dựng quy trình vận dụng phương pháp DHDA trong quá trình dạy học môn học này đồng thời đưa ra những gợi ý về việc vận dụng phương pháp này đối với các chủ đề môn Kĩ thuật trong chương trình lớp 4, 5.

  pdf11p visasuke2711 02-05-2019 42 0   Download

 • Bài viết phân tích chương trình là hoạt động khoa học có vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện chương trình giáo dục. Trong nghiên cứu này, chúng tôi dựa trên việc phân tích tài liệu là Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (phần dành cho cấp Tiểu học) để xác định một số yêu cầu và đánh giá bước đầu về nội dung hình học trực quan ở Tiểu học.

  pdf7p vicolor2711 10-07-2019 35 1   Download

 • Module Tiểu học 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học trình bày về chương trình tiểu học và quan điểm dạy học tích hợp; các nội dung được tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; thực trạng dạy học tích hợp các nội dung ở tiểu học; kĩ năng lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp,...

  pdf22p minhminhnguyen32 10-06-2014 602 102   Download

 • Module Tiểu học 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học trình bày về chương trình tiểu học và quan điểm dạy học tích hợp; các nội dung được tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; thực trạng dạy học tích hợp các nội dung ở tiểu học; kĩ năng lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp,...

  pdf22p cobetocxul10 15-05-2015 1416 76   Download

 • Bài viết nghiên cứu phát triển kĩ năng thiết kế kĩ thuật (kĩ năng ở đây được hiểu như là một yếu tố của năng lực) cho học sinh trong dạy học chủ đề Thiết kế kĩ thuật ở lớp 8 thông qua việc xác định mục tiêu cụ thể, lựa chọn và cấu trúc nội dung cũng như đề xuất cách thức thực hiện chủ đề này theo mục tiêu của chương trình và được giới hạn trong triển khai dạy học môn Công nghệ 8.

  pdf5p quenchua7 06-08-2020 14 1   Download

 • Chương trình môn Công nghệ hình thành, phát triển ở học sinh năng lực công nghệ và những phẩm chất đặc thù trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ để học tập, làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ ở gia đình, nhà trường, xã hội và lựa chọn ngành nghề thuộc các lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ; đồng thời cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác, góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu, các năng lực chung; thực hiện các nội dung xuyên chương trình như phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tài chính,...

  pdf58p kequaidan4 04-05-2020 36 0   Download

 • Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án phát triển giáo viên tiểu học đã tổ chức biên soạn các mô-đun đào tạo theo chương trình Cao đẳng sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học sư phạm lên Cao đẳng sư phạm; biên soạn các mô-đun bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới....

  pdf40p denngudo 21-06-2012 398 61   Download

 • Việc triển khai chương trình đào tạo 150 tín chỉ theo phương pháp tiếp cận CDIO là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Để xây dựng đề cương chi tiết theo chuẩn CDIO, giảng viên trước tiên cần am hiểu về kiến thức xây dựng chương trình đào tạo kĩ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, sau đó phối hợp với các giảng viên trong bộ môn. Cùng tham khảo bài viết sau đây để tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề này.

  pdf11p nganga_01 04-09-2015 101 18   Download

 • Phát triển năng lực là mục tiêu quan trọng trong dạy học nói chung và dạy học Hóa học nói riêng. Phát triển chương trình theo định hướng phát triển năng lực là xu thế tất yếu của giáo dục phổ thông hiện nay trên thế giới. Tuy nhiên vấn đề năng lực và phát triển năng lực thông qua chương trình các môn học, qua dạy học các môn học trong giáo dục phổ thông hiện nay ở Việt Nam mới được bắt đầu nghiên cứu.

  pdf8p larachdumlanat127 20-12-2020 16 2   Download

 • Trên cơ sở phân tích bản chất, cấu trúc, các mức độ của năng lực và năng lực kĩ thuật; đối chiếu với mục tiêu của môn Công nghệ ở trường phổ thông, bài viết đề xuất quy trình (gồm 6 bước) thực hiện dạy học môn học này theo định hướng năng lực. Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy tính khả thi và hiệu quả của định hướng năng lực trong dạy học môn Công nghệ ở trường phổ thông.

  pdf10p tamynhan8 04-11-2020 4 1   Download

 • Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong ba hoạt động quan trọng dạy học trên lớp,hoạt động giáo dục lao động kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề, là bộ phận hợp thành của quá trình giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục – đào tạo của nhà trường. Mục tiêu của hoạt dộng là giúp học sinh củng cố và mở rộng các kến thức mà học sinh đã tiếp thu được qua các môn học ở trên lớp, biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

  pdf4p kimku10 09-09-2011 1878 281   Download

 • Chọn lọc những giáo án được biên soạn chất lượng nhất về nội dung, rỏ ràng về hình thức "Bài mở đầu" trong chương trình Công nghệ lớp 10. Bộ sưu tập này với mong muốn giúp cho học sinh đạt được mục tiêu của chương trình đào tạo đề ra, biết được tầm quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta hiện nay và phương hướng, nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, biết áp dụng đúng khoa học kĩ thuật vào sx để không gây ô nhiễm môi trường mà đảm bảo cân bằng sinh thái.

  doc7p cndinhtinhoang 25-03-2014 1056 38   Download

 • Mục tiêu của môn học Kết thúc chương, bạn có có thể : Đề cập đến các khái niệm về luồng Mô tả các lớp InputStream và OutputStream Mô tả I/O mảng Byte Thực hiện các tác vụ đệm I/O và lọc Dùng lớp RandomAccesFile.

  pdf7p phuochau18 19-05-2011 50 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình môn Kĩ thuật ở tiểu học
p_strCode=chuongtrinhmonkithuatotieuhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2