Chương trình mtqg nước sạch

Xem 1-7 trên 7 kết quả Chương trình mtqg nước sạch
 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH & VSMTNT

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 20 3   Download

 • Mặc dù vẫn còn là một nước nghèo nhưng trong thời gian qua Việt Nam đã đạt được những thành tựu đầy ấn tượng về Xoá đói giảm nghèo. Tỷ lệ nghèo đã giảm hơn một nửa so với những năm 1990, đời sống của nhân dân đã được cải thiện. Bộ mặt các xã nghèo đã được cải thiện đáng kể và như vậy Việt Nam đã đạt được mục tiêu thiên niên kỉ về giảm nghèo đặt ra cho tới năm 2015.

  pdf121p htc_12 10-05-2013 155 53   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TẬP HUẤN VÀ HƯỚNG DẪN PHỔ BIẾN CÔNG NGHỆ THUỘC NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH & VSMTNT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf7p socoladaungot 13-07-2012 31 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỀ CƯƠNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TẬP HUẤN VÀ HƯỚNG DẪN PHỔ BIẾN CÔNG NGHỆ THUỘC NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH & VSMTNT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p nuockhoangchanh 27-12-2011 26 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KỸ THUẬT NGOÀI NGÂN SÁCH DO DANIDA TÀI TRỢ CHO VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p nuockhoangchanh 27-12-2011 25 3   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2012-2015

  pdf3p stingdautaydo 05-12-2012 16 2   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT

  pdf3p noel_vui 15-11-2012 27 1   Download

Đồng bộ tài khoản