Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế

Xem 1-9 trên 9 kết quả Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế
 • Công văn 456/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

  pdf1p lythong 18-08-2009 139 24   Download

 • Luận văn gồm 3 chương chính như sau: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực, thực trạng về hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang, đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang.

  pdf77p hrm2014 29-11-2017 24 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH LONG AN ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

  pdf8p buomgiay 09-12-2011 25 6   Download

 • Con người, từ khá sớm trong lịch sử nhận thức cho đến tận hôm nay, vẫn được nhiều học thuyết khoa học xã hội coi là chiếm vị trí trung tâm của sự phát triển. Tất nhiên, trong mỗi thời đại, con người được chú ý nghiên cứu trên các bình diện khác nhau.

  pdf72p vascaravietnam 15-08-2012 200 93   Download

 • Quyết định số 213/2003/QĐ-UB về phê duyệt lộ trình triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển nguồn nhân lực của ngành Thể dục-Thể thao thành phố năm 2003 đến 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawttyt7 30-11-2009 40 3   Download

 • Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới (1960 – 1986) 1.1 Chủ trương của Đảng về Công nghiệp hóa 1.2 Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân Công nghiệp, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới (1986 – nay) 2.1 Quá trình đổi mới về tư duy CNH 2.2 Mục tiêu, quan điểm về CNH,HĐH 2.3 Nội dung và định hướng CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức 2.4 Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân...

  ppt30p hl1994 30-03-2013 406 138   Download

 • LỜI GIỚI THIỆU Kinh tế y tế là một môn học, là khoa học thuộc lĩnh vực y tế công cộng, sử dụng học thuyết kinh tế nhằm nâng cao năng lực công tác, sử dụng hiệu quả nguồn lực của ngành trong công việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo sự công bằng và phát triển xã hội. Dưới sự hỗ trợ của Chương trình hợp tác y tế Việt Nam - Thuỵ Điển, Bộ Y tế, tập thể giảng viên Bộ môn Y xã hội học biên soạn tập bài giảng "Kinh tế y tế”...

  pdf10p zues05 23-06-2011 267 72   Download

 • Nghiên cứu phân tích cơ cấu nguồn ngân sách cấp, thực trạng chi tiêu của CTTCMR và ước tính chi phí đơn vị của chương trình tại huyện miền núi, vùng cao biên giới Bát Xát và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai năm 2014. Chi phí được tính toán dựa trên hoạt động từ quan điểm của nhà cung cấp dịch vụ, sử dụng phương pháp điều tra hồi cứu.

  pdf7p thanos2 22-05-2018 1 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p noel_vui 15-11-2012 28 3   Download

Đồng bộ tài khoản