Chuyên đề gene - adn

Xem 1-10 trên 10 kết quả Chuyên đề gene - adn
 • Các nucleotide trên cùng một mạch liên kết với nhau bằng liên kết phosphordiester. Các nucleotide tương ứng ở 2 mạch liên kết với nhau bằng liên kết hidro, theo nguyên tắc bổ sung. Adenine (A) liên kết với Thymine (T) và ngược lại. Guanine (G) liên kết với Cytosine (C) và ngược lại.

  pdf22p ntgioi120401 27-10-2009 226 113   Download

 • Cấu trúc của gene 1. Các intron và exon Cấu trúc intron và exon của gene là một đặc điểm để phân biệt giữa ADN của sinh vật eukaryote và prokaryote. Các intron chiếm phần lớn trong cấu trúc hầu hết các gene của cơ thể eukaryote. Các đoạn intron này sẽ được các enzyme cắt một cách chính xác ra khỏi các phân tử mRNA trước khi chúng đi ra khỏi nhân tế bào.

  pdf4p butmauvang 29-08-2013 79 5   Download

 • Exon và intron là gì ? Ở các sinh vật bậc cao (sinh vật nhân chuẩn), thông tin di truyền mã hoá trên các NST thường bị phân cắt thành nhiều đoạn trình tự ADN cách biệt được gọi là các exon. Các exon bị ngăn cách bởi những trình tự không mang thông tin có ích được gọi là các intron Số lượng các intron trong một gen biến động lớn, có thẻ từ 0 đến trên 50 phân đoạn.

  pdf2p butmauvang 29-08-2013 30 4   Download

 • Tỷ lệ đột biến ở ADN trong ty thể .cao hơn khoảng 10 lần so với ADN trong nhân, tình trạng này xảy ra do ty thể thiếu hệ thống enzyme sửa chữa ADN và cũng có lẽ do bởi các các gốc oxy tự do (free oxygen radical) được giải phóng trong quá trình oxy phosphoryl Đặc hóa. điểm

  pdf7p butmauvang 29-08-2013 26 3   Download

 • Kỹ thuật lai ADN đã được sử dụng rộng rãi cho các nghiên cứu xác định typ của nhiều đối tượng vi sinh vật. Nguồn ADN đích đôi khi chỉ có số lượng ít trừ khi các tiến hành nuôi cấy vi sinh vật. Trong một số trường hợp việc nuôi cấy không thể thực hiện được với nhiều loài vi sinh vật hay virút hoặc trong các trường hợp khác cần thời gian dài nuôi cấy vi sinh vật để có đủ ADN cho các kỹ thuật lai hay định typ. Khó khăn này được khắc phục bằng...

  pdf7p duagangdamsua 28-05-2011 100 22   Download

 • Quá trình phiên mã Quá trình phiên mã (transcription) giúp truyền thông tin di truyền cho việc tổng hợp protein từ gene ở trên ADN trong nhân đi vào bào tương để tham gia vào quá trình tổng hợp protein. Quá trình này được thực hiện thông qua phân tử ARN. .Quá trình phiên mã trên ADN ARN cũng là một loại acid nucleic có cấu trúc tương tự ADN với các phân tử đường, nhóm phosphate và nitrogenous base tuy nhiên thay cho đường deoxyribose là đường ribose, và thay cho thymine là uracyl.

  pdf4p butmauvang 29-08-2013 103 12   Download

 • Sự di truyền của các gen trong ti thể và lạp thể Trong tế bào chất cũng có những gen gọi là gen ngoài nhân hay gen ngoài NST hoặc gen tế bào chất. Bản chất hóa học của gen này cũng là ADN, có mặt trong plasmit của vi khuẩn, trong ti thể và lạp thể ở tế bào nhân thực. Lượng ADN trong ti thể và lạp thể ít hơn nhiều so với ADN tỏng nhân.

  pdf4p butmaudo 26-08-2013 62 10   Download

 • .Trong nhiều nghiên cứu di truyền, một mục tiêu chính là xác định cho được trình tự của các base trên toàn bộ hoặc một phần của gene. Việc xác định trình tự của ADN cho phép tìm hiểu bản chất của đột biến gene, chức năng của gene, mức độ tương tự của gene với các gene khác đã biết.

  pdf6p butmauvang 29-08-2013 41 5   Download

 • Biểu hiện gen, (thuật ngữ tiếng Anh: gene expression hay expression), ám chỉ mọi quá trình liên quan đến việc chuyển đổi thông tin di truyền chứa trong gen (gen là một đoạn/chuỗi ADN) để chuyển thành các axít amin (hay protein) (mỗi loại protein sẽ thể hiện một cấu trúc và chức năng riêng của tế bào). T

  ppt0p tengteng9 07-12-2011 49 8   Download

 • Biểu hiện gen, (thuật ngữ tiếng Anh: gene expression hay expression), ám chỉ mọi quá trình liên quan đến việc chuyển đổi thông tin di truyền chứa trong gen (gen là một đoạn/chuỗi ADN) để chuyển thành các axít amin (hay protein) (mỗi loại protein sẽ thể hiện một cấu trúc và chức năng riêng của tế bào). Tuy nhiên, cũng tồn tại các gen không mã hóa cho protein (ví dụ: gen rARN, gen tARN). Biểu hiện gen là quá trình đa giai đoạn. ...

  pdf8p heoxinhkute 19-07-2010 97 26   Download

Đồng bộ tài khoản