Cisco unified contact

Xem 1-14 trên 14 kết quả Cisco unified contact
 • Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) integrates multiple components and can serve a wide spectrum of business requirements. In this book, Gary Ford, an experienced Cisco UCCE consultant brings together all the guidance you need to optimally configure and manage UCCE in any environment. The author shares in-depth insights covering both the enterprise and hosted versions of UCCE. He presents an administrator’s view of how to perform key UCCE tasks and why they work as they do.

  pdf306p stingdau_123 26-01-2013 28 3   Download

 • This document provides system-level best practices and design guidance for the Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX), Release 6.0. With proper planning, design, and implementation, Unified CCX provides a reliable and flexible voice processing and contact center solution for the enterprise. This design guide is intended for the system architects, designers, engineers, and Cisco channel partners who want to apply best design practices for Unified CCX.

  pdf104p batrinh 11-08-2009 154 45   Download

 • This design guide is intended for the system architects, designers, engineers, and Cisco channel partners who want to apply best design practices for Unified CCX. This design guide assumes that the reader is already familiar with the following concepts: • Cisco Unified CallManager Administration • Unified CCX and Cisco Unified IP IVR (Unified IP IVR) administration • General system requirements and network design guidelines available from your local Cisco Systems Engineer (SE)

  pdf93p batrinh 11-08-2009 131 22   Download

 • The publisher offers excellent discounts on this book when ordered in quantity for bulk purchases or special sales, which may include electronic versions and/or custom covers and content particular to your business, training goals, marketing focus, and branding interests. For more information, please contact: U.S. Corporate and Government

  pdf730p ringphone 02-05-2013 95 11   Download

 • Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu các khả năng mới cho tích hợp các tính năng từ một nguồn bên ngoài thông qua một dịch vụ web. Một dịch vụ Web là một phần của chức năng đó là tiếp xúc thông qua một giao diện web bằng cách sử dụng giao thức Internet chuẩn như HTTP Các tin nhắn.

  pdf31p kimku14 20-10-2011 32 4   Download

 • trao đổi của các máy khách và máy chủ được mã hóa bằng cách sử dụng một giao thức dựa trên XML tên là SOAP (Simple Object Access Protocol) hoặc bằng cách sử dụng REST (Representational nhà nước chuyển giao). Các thông điệp này được gửi qua HTTP

  pdf30p kimku14 20-10-2011 40 4   Download

 • . Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các công nghệ này một chút sau đó. Vẻ đẹp của việc sử dụng các dịch vụ Web là các máy khách và máy chủ có thể sử dụng bất kỳ công nghệ, bất kỳ ngôn ngữ, bởi vì nhà cung cấp cần phải biết được nơi để tàu thứ tự! Thêm đoạn mã sau vào một file mới trong thư mục kinh doanh

  pdf30p kimku14 20-10-2011 33 4   Download

 • Hình 6-8 cho thấy một ví dụ về cấu hình bằng cách sử dụng trình cài đặt web mới, trong khi đó Hình 6-9 cho thấy việc cài đặt / cấu hình của một PG, trong phiên bản 8.0 sử dụng phương pháp truyền thống.

  pdf30p kimku14 20-10-2011 29 4   Download

 • Chương 11, "Các nút và các quá trình, xem xét tất cả các quá trình khác nhau chạy trên một máy chủ UCCE, và bạn có thể quan sát một trật tự ưu tiên khởi động để giảm thiểu số lỗi quan sát. Lệnh tương tự cũng tồn tại khi thực hiện một ban đầu

  pdf30p kimku14 20-10-2011 26 4   Download

 • Mẹo Một tính năng hữu ích của phiên bản 8.0 là bạn có thể chỉ định một thông cáo dịch vụ được cài đặt. Các ứng dụng của việc phát hành dịch vụ là một quá trình hai bước bởi vì máy chủ thường khởi động lại sau khi giai đoạn ban đầu của quá trình cài đặt, nhưng nó không tự động tiếp tục với việc phát hành dịch vụ sau khi đăng nhập.

  pdf30p kimku14 20-10-2011 37 4   Download

 • Cũng như có chứa một bản sao của dữ liệu cấu hình, các cơ sở dữ liệu AW cũng chứa các dữ liệu được sử dụng cho báo cáo thời gian thực. Mặc dù dữ liệu này được mô tả là thời gian thực, trong thực tế nó thực sự nên được gọi là "gần thời gian thực" như dữ liệu được cập nhật khoảng 10-12 giây. AW này bao gồm các quá trình phần mềm nhiều:

  pdf30p kimku14 20-10-2011 52 4   Download

 • Cấu hình quá trình lưu trữ dữ liệu cấu hình trong cơ sở dữ liệu AW. sao chép quá trình Replication nhận dữ liệu lịch sử từ logger và chèn dữ liệu này vào cơ sở dữ liệu HDS trên AW. rtdist: Nhà phân phối thời gian thực nhận được dữ liệu thời gian thực từ các bộ định tuyến

  pdf30p kimku14 20-10-2011 25 4   Download

 • và phân phối dữ liệu này để tất cả các khách hàng thời gian thực được kết nối với nó. Những khách hàng này có thể là khác AWS, thường là một AW khách hàng. rtclient: khách hàng thời gian thực trên AW chịu trách nhiệm cho việc cập nhật cơ sở dữ liệu AW địa phương.

  pdf30p kimku14 20-10-2011 29 4   Download

 • Mô tả UCCE khắc phục sự cố điều tra chương này chi tiết một tập hợp con nhỏ của các công cụ có sẵn với UCCE thể hỗ trợ khi các vấn đề xử lý sự cố. Là một kỹ sư hỗ trợ, bạn nên được nhận thức của những công cụ này và đã sử dụng chúng trong sự tức giận trước khi vấn đề xảy ra.

  pdf35p kimku14 20-10-2011 38 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản