Clorit hóa

Xem 1-3 trên 3 kết quả Clorit hóa
  • Khu vực Suối Linh–Sông Mã Đà thuộc vùng quặng Vĩnh An, phía tây nam đới Đà Lạt. Khoáng hóa vàng phân bố chủ yếu trong granitoid thuộc phức hệ Định Quán; ít hơn trong đới tiếp xúc với các trầm tích lục nguyên-carbonat tuổi Jura thuộc 2 hệ tầng Đăk Rông và Mã Đà. Các đá vây quanh bị biến đổi nhiệt dịch mạnh mẽ là sericit hóa, thạch anh hóa, clorit hóa và epidot hóa.

    pdf16p can_loc 27-07-2012 60 11   Download

  • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6494-4:2000 - ISO 10304-4:1997 trình bày nội dung về chất lượng nước - xác định các anion hòa tan bằng sắc ký lỏng ion - phần 4: xác định clorat, clorua và clorit trong nước nhiễm bẩn thấp. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

    pdf21p hoathomthao95 16-12-2015 38 5   Download

  • Trong vùng Suối Ngô – Tân Hòa, có sự phát triển rộng rãi và liên tục các thành tạo trầm tích sông hệ tầng Bà Miêu và hệ tầng Đất Cuốc. Trong đó, hệ tầng Bà Miêu là thành tạo chính chứa kaolin có diện phân bố rộng và bị phủ dần về phía Tây Nam chủ yếu bởi hệ tầng Đất Cuốc. Thân khoáng kaolin thường có dạng vỉa, kéo dài phương Tây Bắc – Đông Nam, dày trung bình 5,94m.

    pdf12p thorthor1234 24-05-2018 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản