Cmdlets

Xem 1-20 trên 31 kết quả Cmdlets
 • Bài giảng Kịch bản HDH: Module 2 - Core Windows PowerShell™ Cmdlets presented recognize Windows PowerShell’s core cmdlets; sort, group, count, measure, and select objects in the pipeline; import and export objects from various sources; compare sets of objects.

  ppt71p connhangheo91 03-07-2014 27 4   Download

 • Bài giảng Kịch bản HDH: Module 3 - Understanding and Using the formatting system pretend List and explain the rules that the shell follows when converting objects into a text displan; explain what cmdlets can successfully receive the output of a Format - cmdlet; identify the configuration files used to specify the shell’s default formatting; identify the general procedure used to provide custom formatting instructions in XML files.

  ppt25p connhangheo91 03-07-2014 17 1   Download

 • Bài giảng Kịch bản HDH: Module 5 - Automating Active Directory® Administration presented Use the AD - drive in Windows PowerShell, identify Active Directory cmdlets in Windows PowerShell, perform key active directory management tasks related to users, groups, computers, and organizational units, by means of Windows PowerShell cmdlets.

  ppt44p connhangheo91 03-07-2014 16 1   Download

 • Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sâu hơn về các tính năng của Powershell, đặc biệt là về cơ sở dữ liệu và vấn đề quản lý các nhóm lưu trữ bằng Powershell Cmdlet, đây thực sự là một trong những nhiệm vụ quản trị máy chủ tốt nhất cho các quản trị viên đang thực hiện các nhiệm vụ quản lý thư tín ngày nay.

  pdf7p daohuongthon 21-01-2010 169 59   Download

 • Phần I và Phần II của loạt bài này đã chỉ dẫn các thiết lập PowerShell và SMO, các cmdlet WMI đơn giản. Phần 3 này sẽ giới thiệu cách viết mã cho cmdlet PowerShell và thực thi chúng. Mã kịch bản là yếu tố cần thiết cho các thao tác tự động và lặp đi lặp lại.

  pdf10p nhan1234 19-10-2009 108 38   Download

 • Trong phần một của bài viết chúng ta đã xem xét cấu hình mặc định của việc kiểm tra thư bên trong Exchange 2007 và cách làm thế nào để thay đổi các thiết lập đó bằng sử dụng PowerShell cmdlets. Bạn có thể nhớ những thay đổi chính đó trong kiểm tra thư của Exchange 2007 trên bản sao Exchange 2003 của chúng:

  pdf9p nhan321 23-10-2009 94 35   Download

 • Providing you with the programmer?s approach to understanding Windows PowerShell, this book introduces the concepts, components, and development techniques for building software packages that leverage the power of PowerShell. The author team of PowerShell experts shows you how PowerShell makes writing code easy by providing a runtime engine with its own parser, plus you?ll discover that with PowerShell, all of the .NET Framework objects become accessible via scripting, making PowerShell a very powerful addition to your toolbox and a popular choice for future development....

  pdf50p ken333 14-06-2012 107 34   Download

 • Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cmdlets của PowerShell kết hợp với SQL Server client và việc lưu đầu ra để export thành một file văn bản hoặc file XML.

  pdf7p nhan1234 19-10-2009 118 27   Download

 • Server quản lý các đối tượng Đối tượng quản lý máy chủ (SMO) là tập hợp của các đối tượng đó cho thấy nhiều cấu hình SQL Server và các tính năng quản lý cho hai mục đích chính: kịch bản và lập trình. Đối với kịch bản quản lý, sử dụng PowerShell cmdlet SMO để truy cập các đối tượng SQL Server.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 117 25   Download

 • Phần I và Phần II của loạt bài này đã chỉ dẫn các thiết lập Power Shell, SMO và WMI cmdlet đơn giản. Phần III chỉ dẫn viết mã PowerShell và kết nối với SQL Server. Phần 4 sẽ giới thiệu cách sử dụng mã PowerShell để lặp nội dung tập tin và kết nối tới các máy chủ khác. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta muốn kết nối tới các SQL Servers khác nhau và thu thập thông tin chính xác như tên máy chủ, phiên bản và tất cả tên các cơ sở dữ liệu. Bước 1 Chúng...

  pdf10p balanghuyen 11-01-2010 101 23   Download

 • Trong phần một chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách quản lý Exchange Server 2007 bằng Mom 2005. Bên cạnh đó các bạn cũng được giới thiệu về cách cài đặt Management Pack, MOM Agents và cách tạo một thủ tục kiểm tra hộp thư với cmdlet được sử dụng bởi MOM 2005. Trong phần hai này các bạn có một môi trường đã cài đặt Exchange Server 2007 Management Pack và Exchange Server 2007 nội bộ có cài đặt MOM Agent.

  pdf11p longtuyenthon 26-01-2010 76 21   Download

 • Trong phần trước của loạt bài này, chúng ta đã biết được cách tạo một resource mailbox và cách kích hoạt nó để một người dùng nào đó có thể truy cập thông qua cmdlet add-mailboxpermission.

  pdf10p nhan321 23-10-2009 58 16   Download

 • Phần I và Phần II của loạt bài này đã chỉ dẫn các thiết lập PowerShell và SMO, các cmdlet WMI đơn giản. Phần 3 này sẽ giới thiệu cách viết mã cho cmdlet PowerShell và thực thi chúng. Mã kịch bản là yếu tố cần thiết cho các thao tác tự động và lặp đi lặp lại. Chính sách thực thi 4 loại chính sách thực thi khác nhau của Windows PowerShell là Restricted, AllSigned, RemoteSigned và Unrestricted. Chúng ta sẽ tìm chính sách thực thi của Windows PowerShell trên vùng làm việc. [Hình 1.

  pdf8p balanghuyen 11-01-2010 107 16   Download

 • Cơ bản sử dụng Windows PowerShell Làm thế nào để sử dụng chung SharePoint 2010 cmdlets Các mô hình đối tượng SharePoint PowerShell hiện nay là công cụ dòng lệnh để quản lý SharePoint 2010. Trong các phiên bản trước của SharePoint, các quản trị viên đã làm việc với STSADM.EXE. Bắt đầu với SharePoint 2007, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy một số hội nhập với PowerShell và SharePoint

  pdf6p yukogaru5 27-09-2010 72 14   Download

 • Một trong những thất vọng lớn nhất đối với phiên bản Exchange Server 2007 RTM đó là thiếu khả năng export mailbox sang một file thư mục cá nhân nào đó (.PST) bằng Export-Mailbox cmdlet.

  pdf6p nhan321 23-10-2009 53 11   Download

 • As you work through the examples in this book, you may choose either to type in all the code manually or to use the source code files that accompany the book. All of the source code used in this book is available for download at www.wrox.com. Once at the site, simply locate the book’s title (either by using the Search box or by using one of the title lists) and click the Download Code link on the book’s detail page to obtain all the source code for the book. Because many books have similar titles, you may find it easiest to search by ISBN; this...

  pdf339p tailieuvip13 25-07-2012 47 11   Download

 • Thu thập thông tin của 10 lỗi gần nhất: Hàng ngày, có thể bạn sẽ phải duyệt từng file log trong hệ thống để tìm thông tin chi tiết những sự kiện lỗi phát sinh gần đây nhất trên 1 hoặc nhiều nhiều máy tính. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể đơn giản hóa quá trình này bằng cách sử dụng lệnh cmdlet Get-EventLog trong PowerShell. Tất cả những gì các bạn cần làm ở đây là xác định rõ tên của file log và thành phần tương ứng.

  pdf3p bibocumi29 24-01-2013 42 9   Download

 • Như bạn đã thấy trong chương 1, Windows PowerShell cung cấp một kiến trúc mở rộng cho phép chức năng mới được thêm vào vỏ. Chức năng này mới có thể được trong hình thức cmdlets, các nhà cung cấp, mở rộng loại, định dạng siêu dữ liệu, và do đó.

  pdf34p kimku6 24-10-2011 41 6   Download

 • Quản trị mạng - Exchange Server 2010 tiếp tục bổ sung nhiều tính năng quản lý mail mới cho doanh nghiệp. Phiên bản mới này tích hợp một loạt công cụ quản lý mail và giao tiếp như Archiving (lưu trữ), Compliance , High Availability, … Tuy nhiên, khi một nhóm công cụ mới xuất hiện thì chúng ta lại phải tính toán đến phương pháp quản lý chúng.

  pdf5p abcdef_46 05-11-2011 38 6   Download

 • Windows PowerShell snap-in là một hội đồng. NET có chứa cmdlets, các nhà cung cấp, và như vậy. Windows PowerShell đi kèm với một bộ cơ bản snap-in cung cấp tất cả các lệnh cơ bản và các nhà cung cấp được xây dựng vào vỏ. Bạn viết một snap-in khi bạn muốn cmdlet hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn

  pdf34p kimku6 24-10-2011 48 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản