Cơ chế di truyền nst trong giảm phân

Xem 1-6 trên 6 kết quả Cơ chế di truyền nst trong giảm phân
 • Giảm phân 1: -Kì trước 1 (prophase 1) -Kì giữa 1 (Metaphase 1) -Kì sau 1 (anaphase 1) -Kì cuối 1 (telophase 1)

  pdf36p ntgioi120401 27-10-2009 585 151   Download

 • 1, tế bào sinh vật với chức năng di truyền. 2, khái niệm NST? Chức năng NST trong di truyền? NST phage và NST vi khuẩn? 3, các loại bộ NST và đặc điểm của từng loại bộ NST? 4, hình thái và cấu trúc NST ở sv nhân chuẩn? Các yếu tố di truyền vận động trong hệ gen? 5. cơ chế nguyên phân, ý nghĩa của nguyên phân? 6. cơ chế giảm phân, ý nghĩa giảm phân?

  doc3p mu_vodich 13-06-2010 134 38   Download

 • Lập bản đồ gen vật lý (physical mapping) - phần 2 Có hai cách lập bản đồ gene chính: (1) Lập bản đồ di truyền (genetic mapping) là phương pháp trong đó tần số hoán vị giữa các locus trên NST qua giảm phân được sử dụng để đánh giá khoảng cách giữa các locus và (2) lập bản đồ vật lý (physical mapping) liên quan tới việc sử dụng các kỹ thuật phân tử và di truyền tế bào để xác định vị trí vật lý của các gene trên NST.

  pdf17p butmauvang 29-08-2013 47 8   Download

 • Di truyền gene trội liên kết nhiễm sắc thể X Ngoại trừ trường hợp hội chứng NST X dễ gãy (fragile X syndrome), các bệnh di truyền gene trội liên kết NST X có số lượng ít hơn và có ý nghĩa về mặt lâm sàng không bằng trường hợp di truyền gene lặn liên kết NST X. Phả hệ minh họa sự di truyền của một gene trội liên kết NST X, X1 là allele bình thường; X2 là allele bệnh. .

  pdf5p butmauvang 29-08-2013 83 7   Download

 • Giải thích được khái niệm biệnh, tật di truyền là gì? phân loại và nguyên nhân biệnh, tật di truyền. - Nêu được khái niệm, cơ chế gây bệnh và một số loại bệnh DT phân tử. - Chỉ ra phương pháp điều trị các bệnh DT phân tử. 2. Kĩ năng: - Có nhận thức về một số môi trường trong sạch, giảm thiểu các tác nhân gây đột biến gen, đột biến NST, tin tưởng vào khả năng di truyền Y học hiện đại có thể điều trị và làm giảm hậu quả của một số biệnh di...

  pdf9p paradise8 21-12-2011 65 6   Download

 • BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 12....BÀI 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI. TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN. CỦA GEN..- Thế nào là NST giới tính?.- Đặc điểm di truyền của gen nằm trên NST giới.tính X và Y?.. TIẾT 13 – ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN..I. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG.. Dây khoai lang trồng. ở môi trường ẩm ướt..... Dây khoai lang trồng. ở.

  ppt13p hoangquan_245 02-08-2014 26 8   Download

Đồng bộ tài khoản