intTypePromotion=4
ADSENSE

Cơ chế quản trị toàn cầu

Xem 1-20 trên 348 kết quả Cơ chế quản trị toàn cầu
 • Bài viết Sự biến đổi cơ chế quản trị toàn cầu và chiến lược ứng phó của Việt Nam nêu lên sự hình thành và những sự biến đổi trong cơ chế quản trị toàn cầu; triển vọng và thách thức của cơ chế quản trị toàn cầu mới trong tương lai và một số nội dung khác.

  pdf10p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 25 2   Download

 • Bài viết làm rõ những vấn đề cơ bản về cơ chế quản trị đại học tự chủ, khái quát tiến trình thể chế hóa chủ trương tự chủ đại học và triển khai thực hiện tự chủ đại học trong thời gian qua, phân tích những hạn chế, bất cập của phápluật và làm rõ nhu cầu hoàn thiện pháp luật về tự chủ đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học hiện nay.

  pdf13p cathydoll4 21-02-2019 23 3   Download

 • Bài viết mô tả về những thay đổi trong quản trị giáo dục đại học (GDĐH) trên phạm vi toàn cầu do tác động của làn sóng quản lí công mới. Phần nội dung chính đầu tiên điểm lại ba mô hình có tầm ảnh hưởng đến tư tưởng quản trị GDĐH tại nhiều nước. Sau đó là mô tả về xu hướng chung trong dịch chuyển cơ chế quản trị GDĐH từ quản lí trực tiếp của nhà nước sang quản trị đa tầng,... Mời bạn tham khảo.

  pdf12p nganga_02 09-09-2015 54 6   Download

 • Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới cơ chế quản lý và hệ thống quản lý. Trong đó có kế toán, kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng không thể thiếu của hệ thống công cụ quản lý kinh tế , tài chính –kế toán , là công cụ quản lý nhằm tập hợp xử lý, phân loại và cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin như : chủ doanh nghiệp , nhà đầu tư , khách hàng...

  pdf53p hocbong1122 19-02-2013 137 53   Download

 • Câu nào sau đây nói lên đặc trưng của cơ chế quản lý cũ ở nước ta trước đây? (từ năm 1985 trở về trước) a- Kế hoạch hoá tập trung từ Trung ương b- Hành chính quan liêu giấy tờ c- Thực hiện một chế độ bao cấp trong XH, kể cả trong sản xuất và tiêu dùng d- Gồm các câu: a, b, c e. Không chọn câu nào kể trên

  pdf11p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 71 8   Download

 • Xã hội càng phát triển, trình độ khoa học kỹ thuật càng tiên tiến trình độ phát triển kinh tế càng cao, mức độ cạnh tranh để tồn tại và phát triển trên thị trường càng ngày càng gay gắt, nhu cầu thông tin càng trở nên bức thiết.Nền kinh tế thị trường với những đổi mới thực sự trong cơ chế quản lý kinh tế - tài chính đã khẳng định vai trò của thông tin kế toán trong quản trị doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh, thông tin là một nhân tố không thể thiếu của...

  pdf28p inspiron1212 01-11-2012 49 7   Download

 • Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước cơ chế quản lý kinh tế tài chính có sự đổi mới sâu sắc đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết của các quy luật kinh tế khách quan như quy luật cạnh tranh, quy luật quản trị, quy luật cung cầu....

  doc65p canh_hong_phai 19-04-2010 649 429   Download

 • việt Nam đang tiến hành cải cách toàn diện, triệt để hệ thống kế toán theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Yêu cầu quản lý kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi những hông tin đa dạng, phục vụ cho các quyết định kinh tế, điều đó đã hình thành khái niệm về hệ thống kế toán tài chính, kế toán quản trị.

  pdf0p misadu 01-07-2010 426 287   Download

 • Trong cơ chế mới với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế, tÝnh độc lập, tự chủ trong c¸c doanh nghiệp phải ngày một cao hơn, mỗi doanh nghiệp phải năng động s¸ng tạo trong kinh doanh, tự chịu tr¸ch nhiệm với kết quả kinh doanh của m×nh, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là phải kinh doanh cã lîi.

  doc89p babymjtuotmn 23-03-2011 711 261   Download

 • Xu hướng tự do hoá trong lĩnh vực tài chính đã tạo ra cơ hội cho các NHTM mở rộng hoạt động về mặt địa lý, giúp cho các ngân hàng hạn chế được những tổn thương do những thay đổi điều kiện kinh tế trong nước. Tuy nhiên, cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính trên phạm vi toàn cầu cũng tạo ra một thị trường tài chính rủi ro hơn..

  pdf96p nhanma1311 08-12-2012 385 184   Download

 • Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN là động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới, hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý kinh tế mà trong đó kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng. Kế toán có vai trò quan trọng đối...

  doc123p nhaquantritaiba 15-06-2011 219 127   Download

 • Triển khai ứng dụng nội dung của kế toán quản trị (KTQT) vào hoạt động quản lý tại các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau, đang là vấn đề được các nhà quản lý quan tâm nghiên cứu. Bài viết nêu lên những nội dung cơ bản của KTQT chi phí và ứng dụng của nó trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản VN, bao gồm: công tác lập dự tóan chi phí, công tác tính giá, công tác phân tích thông tin chi phí…phục vụ yêu cầu kiểm soát chi phí, đánh giá trách nhiệm bộ phận quản lý và...

  pdf24p hamdocsach08 27-12-2010 403 113   Download

 • Việt nam đang tiến hành cải cách toàn diện, triệt để hệ thống kế toán theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Yêu cầu quản lý kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi những thông tin đa dạng, phục vụ cho các quyết định kinh tế, điều đó đã hình thành khái niệm về hệ thống kế toán tài chính, kế toán quản trị. Kế toán quản trị - Một bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán, được hình thành và phát triển. Thông tin...

  pdf211p 951847623 09-04-2012 338 112   Download

 • Tình huống 4: Sự mở rộng toàn cầu Wal-Mart nhằm thảo luận Wal-Mart có được lợi ích gì từ việc mở rộng toàn cầu? Những rủi ro nào mà Wal-Mart gặp phải khi thâm nhập vào các thị trường bán lẻ khác? Làm thế nào để hạn chế những rủi ro đó? Theo bạn, tại sao Wal-Mart thâm nhập thị trường Mexico đầu tiên bằng hình thức liên doanh? Tại sao công ty mua lại cổ phần của đối tác Mexico trong liên doanh vào năm 1998?

  pdf15p yellow_12 02-06-2014 320 75   Download

 • Ngày nay, toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là đặc trưng và xu hướng phát triển phổ biến của nền kinh tế thế giới, bất luận đó là nền kinh tế có quy mô và trình độ phát triển ra sao và thuộc chế độ chính trị - xã hội thế nào. Cuốn sách tập trung xem xét sự tác động của toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với các nền kinh tế đi sau, trên cơ sở đó làm rõ mối quan hệ giữa hội nhập...

  pdf151p nokia_12 09-05-2013 234 54   Download

 • Tài liệu Vai trò và kỹ năng của nhà quản trị trình bày các nội dung: là người quản lý, đã bao giờ bạn cảm thấy khó chịu vì nhân viên quá thụ động, công việc gì cũng chờ có lệnh của sếp, người lãnh đạo là chuyên gia một lĩnh vực, người lãnh đạo quá cầu toàn, người lãnh đạo quá độc tài chuyên chế, ba phong cách lãnh đạo lớn,... Đây là tài liệu giúp cho người đọc nhận thức được vai trò và kỹ năng của nhà quản trị.

  doc12p emelikov 09-04-2014 272 44   Download

 • Chuyển sang cơ chế thị trường, khối lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường tăng mạnh, cơ cấu hàng hoá ngày càng phong phú, các chủ thể tham gia kinh doanh trên thị trường ngày càng gia tăng mạnh mẽ làm cho tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp có nhiều điều chỉnh cho phù hợp; các quan hệ tín dụng, thanh toán & bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng và các tổ chức tài chính trở nên đa dạng. Hoạt...

  doc31p nhaquantritaiba 15-06-2011 86 29   Download

 • Chương 3 Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận thuộc bài giảng kế toán quản trị nhằm trình bày về các kiến thức chính: một số khái niệm cơ bản, một số ví dụ ứng dụng, phân tích điểm hoà vốn, phân tích kết cấu mặt hàng, hạn chế của mô hình phân tích mối quan hệ C-V-P.

  pdf25p bad_12 03-07-2014 149 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn: hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị tại công ty cổ phần chè kim anh', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf141p asus1122 03-12-2012 68 23   Download

 • Chương 3. Giới thiệu bộ Globus Toolkit phiên bản 3.2 * GRAM reporter chịu trách nhiệm gửi các thông tin về cấu trúc (như khả năng giữ chỗ, số lượng hàng đợi,… ) và trạng thái (như số lượng các node, số node đang đang sẵn sàng, các công việc đang thực hiện, ….) của bộ lập lịch cục bộ cho hệ thống Information Service (ở đây là MDS). Pre-WS GRAM có thể sử dụng module Global Access to Secondary Storage (GASS) để truyền các file dữ liệu và kết quả về client. Cơ chế này được sử dụng trong lệnh...

  pdf23p caott3 20-05-2011 102 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ chế quản trị toàn cầu
p_strCode=cochequantritoancau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2