intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ chế tự chủ tại Đại học Tài chính – Marketing

Xem 1-5 trên 5 kết quả Cơ chế tự chủ tại Đại học Tài chính – Marketing
 • Đại học Tài chính – Marketing là trường đại học đầu tiên trực thuộc Bộ Tài chính được giao thí điểm thực hiện tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2014-2017. Sau một thời gian triển khai cơ chế tự chủ, đến nay Đại học Tài chính – Marketing đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín trong đào tạo.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 13 0   Download

 • Bài viết trình bày kinh nghiệm của Đại học Tài chính – Marketing trong thí điểm tự chủ tài chính, đề xuất một số kiến nghị cho quá trình đổi mới quản trị đại học nói chung và tự chủ đại học nói riêng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p bautroibinhyen15 09-02-2017 73 23   Download

 • Văn bản đầu tiên về q u y chế đấu thầu được ban hành từ kh i chu yển sang cơ chế quản lý mới là thông tư số 03-BXD/VKT năm 1988 về “hướng dẫn tạm thời thực h iện chế độ đấu th ầu trong xây d ựn g cơ bản”. Ngà y 12-2-1990, Bộ xây dựng ban hành qu yết định số 24-BXD/VK T về “qu y chế đấu thầu xây lắp ”. Sau một thời gian thực hiện, ngày 03-03-1994 , bộ xâ y dựng đã ban hành qu yết định số 60-BXD/VKT. Ngày 17-06-1996 Chính phủ...

  pdf15p ttcao5 22-08-2011 39 9   Download

 • - Chủ nghĩa duy tâm khách quan và tôn giáo: xuất phát từ một lực lượng siêu tự nhiên. - Một khuynh hướng khác, xuất phát từ chính con người, từ chính xã hội loài người - đó là trào lưu chủ nghĩa nhân bản. Tuy nhiên, do hạn chế duy vật máy móc siêu hình, duy tâm chủ quan nên những nhà triết học thuộc trào lưu này chưa có cái nhìn toàn diện đời sống xã hội.

  ppt46p tuoanh04 19-07-2011 114 26   Download

 • điều chỉnh có giới hạn của nó, tuy nhiên, và sau đó, người quản lý thêm nợ, trách nhiệm bắt đầu để phóng đại sự suy giảm trở lại. Bởi vì điều này con dao hai lưỡi, các nhà đầu tư và các chủ nợ rà soát các đòn bẩy tài chính của tổ chức bất kỳ. Kiểm tra chặt chẽ của cộng đồng đầu tư có thể cám dỗ một số nhà quản lý nói dối về trách nhiệm của họ.

  pdf31p kennguyen4 03-11-2011 67 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
533 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cơ chế tự chủ tại Đại học Tài chính – Marketing
p_strCode=cochetuchutaidaihoctaichinhmarketing

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2