intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ chế vận dụng các quy luật

Xem 1-20 trên 609 kết quả Cơ chế vận dụng các quy luật
 • Trong tự nhiên, xã hội hay tư duy vạn vật đều nằm trong quá trình vận động và phát triển theo những quy luật nhất định. Bởi vậy khi con người tham gia tác động vào quá trình vận động và phát triển của bất cứ một lĩnh vực nào đều phải tôn trọng các quy luật, con người có thể tác động đến quá trình này làm cho nó phát triển nhanh hơn hoặc chậm hơn nhưng đều không thể xóa bỏ được các quy luật.

  pdf3p vidoraemon2711 03-06-2019 25 1   Download

 • Trong quá trình hội nhập quốc tế, chúng ta từng bước nới lỏng các rào cản mang tính hành chính để trả về cho nền kinh tế vận hành theo đúng các quy luật vốn có của nó. Và một trong những lĩnh vực thể hiện rõ cơ chế này là chính sách điều hành lãi suất huy động vốn và cho vay của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

  doc3p minhanh 14-03-2009 780 223   Download

 • Kinh tế thị trường là là một mô hình kinh tế vận động, phát triển, dựa trên cơ sở các quy luật của thị trường, trong đó quan hệ hàng hoá - tiền tệ trở thành phổ biến và bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động kinh tế. Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Cơ chế thị trường là cơ chế vận hành khách quan của nền kinh tế, ở đó các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường phát huy tác dụng, trước...

  pdf84p lanlan38 02-04-2013 109 18   Download

 • Sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường (KTTT) theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước là xu hướng tất yếu của mọi xã hội. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền kinh tế các nước phát triển trên thế giới đã đạt tới đỉnh cao và xu hướng vận động phát triển của thế giới đang tiến vào thế kỉ văn minh trí tuệ thì sự chuyển đổi KTTT theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước là tất yếu khách quan của bất kì một...

  pdf21p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 96 16   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Cơ chế hình thành và phương pháp nhận thức các quan hệ và quy luật xã hội" đã tìm ra mối quan hệ giữa các khái niệm nhu cầu - lợi ích - động cơ - quan hệ xẽ hội - quy luật xã hội làm cơ sở khoa học và thực tiễn để nhận thức và giải quyết các vấn đề xã hội đương đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf162p tsmttc_003 06-06-2015 76 16   Download

 • Mục đích nghiên cứu là trên cơ sở nghiên cứu các quy định về hội đồng tài phán về đầu tư trong EVFTA, những ưu, nhược điểm của cơ chế này để chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm áp dụng hiệu quả hệ thống tài phán đầu tư trong thực tiễn.

  pdf82p viminnesota2711 08-01-2021 7 2   Download

 • Độ cứng của vật liệu gia công ảnh hưởng trực tiếp đến quy luật phát triển nhiệt độ trong vùng cắt và tốc độ mòn mặt sau. Liu và đồng nghiệp [5] đã chỉ ra rằng mòn xảy ra với tốc độ cao nhất trong khoảng độ cứng của VLGC từ 40 ÷ 50 HRC và thấp hơn trong khoảng độ cứng 60 ÷ 64 HRC. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ảnh hưởng của vận tốc cắt đến mòn dụng cụ PCBN nhỏ hơn nhiều so với dụng cụ các bít và ceramics.

  pdf8p cumeo2006 02-07-2018 20 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là tìm ra nguyên nhân của việc áp dụng chế định án treo không có căn cứ và không đúng pháp luật, từ đó tìm ra giải pháp hoàn thiện về mặt lý luận cũng như thực tiễn áp dụng các quy định về án treo, đưa ra một số kiến nghị nhằm khắc phục thực trạng đó cũng như nhằm hoàn thiện chế định án treo về mặt lý luận và thực tiễn áp dụng.

  pdf121p angicungduoc10 16-03-2021 0 0   Download

 • Điều hành lãi suất cho vay là một hoạt động vô cùng quan trọng trong lĩnh vực quản lý thị trường tài chính của Ngân hàng Nhà nước. Điều này được thể hiện rõ nét trong thời điểm vừa qua và cả hiện nay khi mà nền kinh tế đi từ lạm phát sang giảm phát. Trong quá trình hội nhập quốc tế, chúng ta từng bước nới lỏng các rào cản mang tính hành chính để trả về cho nền kinh tế vận hành theo đúng các quy luật vốn có của nó. Và một trong những lĩnh vực...

  pdf5p butanyc 24-08-2010 757 361   Download

 • Cơ chế thị trường và quy luật khắt khe của nó buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán. Trong đó việc xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao cho kết quả đầu ra cao nhất với giá cả và chất lượng sản phẩm có sức hút đối với người tiêu dùng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý.

  doc73p tiendungtb3003 09-03-2010 259 113   Download

 • Hiện nay, kinh doanh trong cơ chế thị trường phần lớn các doanh nghiệp phải trực diện với môi trường kinh doanh ngày càng biến động, phức tạp và nhiều rủi ro. Nếu như trước đây (trong thời kỳ bao cấp) chúng ta không chấp nhận các quy luật cung - cầu, quy luật giá trị, quan hệ hàng hoá tiền tệ, quy luật cạnh tranh,... thì ngày nay, khi chuyển sang cơ chế thị trường chúng ta đã phải chấp nhận những quy luật đó như một sự tất yếu khách quan. Chính điều này làm cho môi trường...

  pdf75p thu_nguyet 23-07-2010 206 103   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Quy luật giá trị cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường" trình bày nội dung được chia làm 2 chương: chương 1 những vấn đề cơ bản của quy luật giá trị, cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường, chương 2 tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường và thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

  doc16p galaxyhehe 23-06-2014 481 89   Download

 • Luận văn Thạc sỹ này tập trung nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định về người đại diện của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2005; từ đó, đề xuất kiến nghị một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp Việt Nam về chế định người đại diện của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf113p nova6112 31-03-2017 156 59   Download

 • Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang là thách thức lớn đối với Việt Nam trên con đường đổi mới. Để đối đầu với những thách thức đó,Việt Nam đang nỗ lực tiếp thu và tăng cường đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng sự đòi hỏi của quy luật tích tụ và tập trung sản xuất.... Một trong những giải pháp được đề cập đến là áp dụng thí điểm mô hình công ty mẹ - công ty con là một kết quả vận dụng thuyết quản lý hệ thống...

  pdf14p kemoc4 06-06-2011 165 26   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, làm thế nào để tồn tại và phát triển đang và vẫn là một vấn đề thời sự nóng bỏng của các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn đứng vững trong quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường thì hoạt động sản xuất kinh doanh của họ phải mang lại hiệu quả, có lợi nhuận và tích luỹ. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải quan tâm đến rất nhiều vấn đề cả trong sản xuất cũng như trong tiêu thụ sản phẩm, trong đó vấn...

  pdf94p loaken_1 23-11-2012 90 21   Download

 • 4)Giá cả được xây dựng trên cơ sở lấ giá thị trường trong nước làm căn cứ ,tách rời hệ thống giá quốc tế theo chử chương xây dụng hệ thống giá độc lập ,tự chủ. Thực tiễn phát Trion kinh tế qua mấy thập kỷ qua cho ta thấy,khi đánh giá chính sách giá cả cần phải xem trọng hai yếu tố : Một là mô hình cơ chế kinh tế và quản ký kinh tế kiểu cũ với những đặc trưng cơ bản của no liên quan mật thiết đến các chính sách, đến sự hình thành giá...

  pdf7p caott10 22-07-2011 106 20   Download

 • Trong bối cảnh chính quyền trung ương đang tiến hành những cải cách mạnh mẽ nhằm phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương các cấp để mỗi địa phương có thể phát huy quyền chủ động, sáng tạo của mình trong quản lý nhà nước ở địa phương, các cấp chính quyền địa phương phải làm gì để quản lý và phát triển? Chính quyền địa phương có thể sử dụng pháp luật như một công cụ quan trọng để quản lý và phát triển, thậm chí quản lý tốt và phát triển bền vững. Văn bản quy...

  pdf119p lanlan38 02-04-2013 108 20   Download

 • Luận án: Pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu và cơ chế thực thi tại Việt Nam nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý luận, các quy định về bán phá giá và chống bán phá giá được quy định trong Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh để từ đó làm sáng tỏ các vấn đề này và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực áp dụng pháp luật trong lĩnh vực nêu trên.

  pdf12p luanan014 17-07-2014 84 17   Download

 • Trong khoa học lý luận chung về nhà nước và pháp luật, cơ chế điều chỉnh của pháp luật (sau này được gọi là cơ chế ĐCPL) là một vấn đề phức tạp và còn ít các công trình nghiên cứu khoa học đề cập đến. Nghiên cứu những vấn đề lý luận về pháp luật, chúng ta đã biết đến pháp luật với tư cách là những quy phạm pháp luật, những khuôn mẫu cho do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, mà nội dung thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội. Pháp luật còn có giá trị xã hội bên cạnh...

  pdf6p dem_thanh 20-12-2012 81 16   Download

 • Cơ chế thị trường và quy luật khắt khe của nó buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán. Trong đó việc xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao cho kết quả đầu ra cao nhất với giá cả và chất lượng sản phẩm có sức hút đối với người tiêu dùng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất, một trong những yếu tố đầu vào...

  pdf112p inspiron1212 01-11-2012 78 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ chế vận dụng các quy luật
p_strCode=cochevandungcacquyluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2