intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ quan hợp tác quốc tế

Xem 1-20 trên 978 kết quả Cơ quan hợp tác quốc tế
 • Dự án hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản có tên gọi là : ”Dự án phát triển kỹ thuật trồng rừng trên đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long “ đợc đại diện phía Việt Nam (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn) và Nhật Bản (Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản –JICA) chính thức ký kết ngày 21 tháng 12 năm 1996. Dự án đợc Bộ NN &PTNT giao cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nammà đơn vị trực tiếp thực hiện dự án là Phân viện Nghiên cứu...

  pdf10p miumiungon 06-02-2012 80 6   Download

 • Bài báo cáo có nội dung trình bày: Lý luận chung về ODA- JICA, tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản; thực trạng huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc24p anhhaianh93 11-03-2017 49 5   Download

 • Thông tư 132/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

  pdf12p lythong 18-08-2009 336 19   Download

 • Trong giai đoạn xây dựng Nhà n-ớc pháp quyền (NNPQ), c.i cách t- pháp và hội nhập với các n-ớc trên thế giới của Việt Nam, việc nghiên cứu những vấn đề về hợp tác quốc tế trong hoặt động tố tụng hình sự (TTHS) của n-ớc ta hiện nay có ý nghĩa khoa học - thực tiễn rất quan trọng để góp phần nâng cao hiệu qu. cuộc đấu tranh phòng và chống các tội phạm quốc tế và tội phạm có yếu tố n-ớc ngoài đang đ-ợc tiến hành bởi các cơ quan b.o vệ pháp luật...

  pdf10p dem_thanh 20-12-2012 66 7   Download

 • Thông qua việc nhìn lại lịch sử quá trình hợp tác giữa Đại học Joseph Fourier – Cộng hòa Pháp với Việt Nam nói chung và với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; bài viết này sẽ cố gắng làm rõ những điều kiện tạo nên một sự hợp tác quốc tế có hiệu quả.

  pdf10p bautroibinhyen16 09-02-2017 61 6   Download

 • Nội dung của luận án trình bày những vấn đề lý luận về hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm, hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra; thực trạng quy định của pháp luật và thực trạng hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra; dự báo tình hình và các giải pháp nâng cao hiệu hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra trong phòng, chống tội phạm.

  pdf174p phamthongvfu 19-01-2021 26 4   Download

 • Bài viết này sẽ giới thiệu một số nội dung cơ bản về hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra. Những quy định về hợp tác quốc tế trong Tố tụng hình sự đã góp phần tích cực vào việc đấu tranh xử lý tội phạm có yếu tố nước ngoài tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia... và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng của Trung Quốc với các quốc gia khác trong lĩnh vực Tư pháp hình sự.

  pdf10p truongtien_09 10-04-2018 31 1   Download

 • Bài viết khái quát những kết quả đạt được từ hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, định hướng hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2019, tăng cường các mối quan hệ hợp tác quốc tế với các cơ sở đào tạo ở các quốc gia khu vực phát triển trên thế giới, mở rộng quy mô đào tạo và tổ chức tốt công tác quản lý lưu học sinh các cấp học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p violympus 18-03-2019 35 1   Download

 • Hợp tác quốc tế giáo dục không chỉ góp phần thúc đẩy lợi ích quốc gia mà còn làm tăng khả năng hợp tác và cạnh tranh của quốc gia đó trên trường quốc tế. Thông qua chính sách ngoại giao giáo dục khéo léo, các quốc gia có khả năng thực thi thành công rất nhiều chiến lược chính trị và địa chính trị của mình trên bình diện khu vực và trên toàn thế giới.

  pdf6p vinaruto2711 06-04-2019 33 2   Download

 • Luận án nghiên cứu một cách toàn diện chính sách hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy của Hoa Kỳ, từ cơ sở hình thành, thực tiễn triển khai đến tác động của việc thực hiện chính sách đối với công tác phòng, chống ma túy quốc tế trong giai đoạn 1993-2013; trên cơ sở đó liên hệ với hợp tác phòng, chống ma túy giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, đưa ra khuyến nghị thúc đẩy hợp giữa hai nước trong lĩnh vực này.

  pdf193p trinhthamhodang6 08-07-2020 25 1   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động hợp tác quốc tế tại các cơ quan của Quốc hội nói chung và VPQH nói riêng, đề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu các mặt thuận lợi và khó khăn khi triển khai công tác hợp tác quốc tế tại VPQH, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế tại các cơ quan của Quốc hội nói chung và VPQH nói riêng.

  pdf135p tomhum999 07-03-2021 13 2   Download

 • Bài báo giới thiệu tổng quan các mô hình hợp tác quốc tế về các khu bảo tồn biển đa quốc gia trên thế giới. TBMPA là vùng biển nằm trên khu vực biển, đại dương có hai hoặc nhiều đường biên giới giữa các quốc gia, có vai trò giữ gìn đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương, được hợp tác quản lý thông qua luật pháp hoặc các chính sách khác trên qui mô song phương hay đa phương.

  pdf10p everydaywish 24-12-2018 34 0   Download

 • Hiện nay, vấn đề hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê đang được quan tâm. Ủy ban Hiện đại hóa về cơ cấu và đánh giá tổ chức đã thành lập một Nhóm công tác để thực hiện các công việc về các vấn đề liên quan đến hợp tác quốc tế về thống kê vào tháng 4/2016. Kết quả làm việc của Nhóm công tác được trình bày tại Hội nghị về Hiện đại hóa Thống kê chính thức được tổ chức tại Geneva, Thụy Sỹ từ ngày 22 đến ngày 23/11/2016. Thông tin khoa học Thống kê giới thiệu tới Quý bạn đọc toàn văn bài trình bày này.

  pdf6p fennik 18-11-2019 17 1   Download

 • Trong 3 tháng đầu năm 2015, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) song phương và đa phương, tập trung chủ yếu vào việc nâng cao năng lực cán bộ và góp phần củng cố công tác đảm bảo an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân. Có thể nói, hoạt động HTQT của Cục đang bước vào giai đoạn mới, chú trọng hơn đến chất lượng và hiệu quả hợp tác, đóng góp thiết thực cho các hoạt động quản lý nhà nước của Cục.

  pdf5p toritori 19-05-2020 26 0   Download

 • Thông qua hợp tác quốc tế về giáo dục - đào tạo, phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam có một nền giáo dục tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Phải khẳng định rằng: Hợp tác quốc tế là một trong những hoạt động hữu hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học.

  pdf7p vitsunade2711 02-06-2020 41 2   Download

 • Nghiên cứu luận án nhằm mục đích sau: Hệ thống hóa, hoàn thiện, bổ sung và phát triển những vấn đề lý luận về hợp tác quốc tế về thuế. Đánh giá thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế về thuế của Việt Nam giai đoạn 2012 – 2018 và tác động của nó đến công tác quản lý thuế của Việt Nam. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về thuế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập mới đến năm 2025.

  pdf27p ngaohaicoi999 29-06-2020 23 0   Download

 • Mục tiêu của luận văn là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động hợp tác quốc tế tại các cơ quan của Quốc hội nói chung và VPQH nói riêng, đề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu các mặt thuận lợi và khó khăn khi triển khai công tác hợp tác quốc tế tại VPQH, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế tại các cơ quan của Quốc hội nói chung và VPQH nói riêng.

  pdf26p tomhum999 07-03-2021 9 0   Download

 • Di cư là hiện tượng xã hội phổ biến trong quá trình phát triển của nhiều quốc gia, nhưng khủng hoảng di cư quốc tế hiện nay là sự phản ánh trạng thái gia tăng nhanh chóng về số lượng người di cư trái phép mà ảnh hưởng của nó không chỉ diễn ra ở quy mô quốc gia, thậm chí mở rộng phạm vi ra nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Có thể nói, khủng hoảng di cư quốc tế đang đặt ra yêu cầu cần có sự hợp tác chặt chẽ và có trách nhiệm của các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế.

  pdf8p kequaidan3 04-03-2020 27 3   Download

 • Luận văn: Cơ sở pháp lý về Du lịch và vấn đề hội nhập quốc tế  về Du lịch tại Việt Nam gồm có 3 chương, trong đó chương 1 trình bày về du lịch và tầm quan trọng của du lịch trong nền kinh tế quốc dân; chương 2 - cơ sở pháp lý của du lịch tại Việt Nam; chương 3 có nội dung về hợp tác quốc tế về du lịch ở Việt Nam.

   

  doc78p quangvinh66688 18-04-2015 101 25   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ hải quan chương 1 giới thiệu tổng quan về Hải quan Việt Nam ở những khía cạnh như: Lịch sử hình thành và phát triển; cơ cấu tổ chức; chức năng, nhiệm vụ của hải quan; phạm vi hoạt động; hợp tác quốc tế về hải quan;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p namthangtinhlang_01 03-11-2015 83 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1061 lượt tải
207 tài liệu
1183 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cơ quan hợp tác quốc tế
p_strCode=coquanhoptacquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2