intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở giết mổ quy mô vừa và nhỏ

Xem 1-2 trên 2 kết quả Cơ sở giết mổ quy mô vừa và nhỏ
  • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại các lò giết mổ gia súc quy mô vừa và nhỏ. Nghiên cứu này cũng tập trung vào việc tìm kiếm các phương pháp sinh học đơn giản để xử lý nước thải của các lò giết mổ. Cách tiếp cận này không những giúp cơ sở tiết kiệm được chi phí do giảm đầu tư vào các hệ thống xử lý chất thải, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, hạ thấp chi phí sản xuất mà còn làm giảm đáng kể những tổn hại tiềm tàng do hoạt động giết mổ gia súc gây ra cho môi trường.

    pdf6p lalala05 30-11-2015 122 15   Download

  • Nghiên cứu này nhằm đánh giá tình trạng vệ sinh tại các cơ sở giết mổ (CSGM) lợn của tỉnh Lâm Đồng. Tổng số 24 CSGM thuộc 3 địa phương đại diện của tỉnh được chọn để điều tra. Nhận thức của người giết mổ được đánh giá thông qua phỏng vấn bằng bộ câu hỏi bán cấu trúc. Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của CSGM được đánh giá thông qua việc phân tích mức độ nhiễm vi sinh trong mẫu bề mặt thân thịt lợn, nước và dụng cụ giết mổ. Kết quả cho thấy tỷ lệ CSGM được tập huấn quy trình giết mổ còn thấp (11,11% đối với CSGM nhỏ và 50% đối với CSGM vừa).

    pdf10p cumeo2008 24-07-2018 45 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1063 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cơ sở giết mổ quy mô vừa và nhỏ
p_strCode=cosogietmoquymovuavanho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2