Collaboration diagrams

Xem 1-8 trên 8 kết quả Collaboration diagrams
 • Chương này giúp người biết được cách thiết kế Collaboration diagram, biết được các thành phần trong Collaboration diagram, biết được cách sử dụng Power Designer để tạo Collaboration diagram, biết cách xây dựng một số Collaboration diagram của một số ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p namthangtinhlang_02 04-11-2015 21 7   Download

 • Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5: Mô hình tương tác đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mô hình động, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt129p thangnamvoiva20 20-09-2016 15 2   Download

 • Realizing Use cases in the Design Model, Communication Diagrams, Collaborations, Interactions, Lifelines and Links, Messages, Flow of Control, Creation and Deletion, Constructing Communication Diagrams.

  pdf30p lalala06 02-12-2015 8 1   Download

 • UML sử dụng một hệ thống ký hiệu thống nhất biểu diễn các Phần tử mô hình (model elements). Tập hợp các phần tử mô hình tạo thành các Sơ đồ UML (UML diagrams). Có các loại sơ đồ UML chủ yếu sau: Sơ đồ lớp (Class Diagram) Sơ đồ đối tượng (Object Diagram) Sơ đồ tình huống sử dụng (Use Cases Diagram) Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram) Sơ đồ cộng tác (Collaboration Diagram hay là Composite Structure Diagram) ...

  pdf14p kemoc4 25-05-2011 200 82   Download

 • Hai loại biểu đồ được sử dụng để mô hình hóa tương tác đối tượng: Biểu đồ trình tự (Sequence diagrams); Biểu đồ cộng tác (Collaboration diagrams); Biểu đồ trình tự và biểu đồ cộng tác đều chỉ ra cùng loại thông tin, còn gọi là biểu đồ tương tác (Interaction diagram); Biểu đồ tương tác giúp xác định hệ thống làm việc như thế nào?

  pdf19p suatuoiconbo 29-07-2011 125 39   Download

 • Chương 4 : Phân tích – Thiết kế ứng dụng Search shortest path : o Sequence diagram : Tìm đường đi ngắn nhất : User : MainMIDlet : MainCanvas : Streets : MessageBox Select "Find shortest path" 1: 2: //find shortest path 3: //findShortestPath Display instruction 4: //Show Hình 4-17 : Sequence diagram Tìm đường đi ngắn nhất o Collaboration diagram : Tìm đường đi ngắn nhất.

  pdf17p caott3 20-05-2011 55 9   Download

 • Object-Oriented Design includes the waterfall model; useful texts; the importance of modeling; the unified modeling language; notation classes, interface, collaboration & use case, active class, component & node, b & states, grouping and annotation, relationships; diagrams in UML; the hello world example.

   

  pdf25p ngkhacvu 22-05-2015 22 4   Download

 • Some preliminary work has been done on subjects’ preference for different aesthetics in UML class and collaboration diagrams (Purchase et al. 2000), revealing that users preferred diagrams with fewer bends and crosses, shorter edge lengths and an orthogonal structure. However, that experiment only looked at subjects’ personal preference for the aesthetics, rather than their performance on UML related tasks.

  pdf23p giamdocamnhac 06-04-2013 45 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản