Collins

Xem 1-20 trên 133 kết quả Collins
 • Chúng ta thường quen nghĩ rằng, cái tốt là kẻ thù của điều tốt. Tuy nhiên, trong suốt năm năm trời nghiên cứu hàng loạt công ty hàng đầu trên thế giới, Jim Collins - chuyên gia nghiên cứu đồng thời là giáo sư giảng dạy môn quản trị kinh doanh đã chứng minh được rằng, "tốt là kẻ thù của sự vĩ đại".

  pdf77p tinhphuong60 07-09-2010 199 120   Download

 • Tham khảo tài liệu 'collins cobuild student grammar part 1', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 13-07-2010 91 24   Download

 • The Moonstone (1868) by Wilkie Collins is a 19th-century British epistolary novel, generally considered the first detective novel in the English language. The story was originally serialized in Charles Dickens' magazine All the Year Round. The Moonstone and The Woman in White are considered Wilkie Collins' best novels. Besides creating many of the characteristics of detective novels, The Moonstone also represented Collins' social opinions by his treatment of the Indians and the servants in the novel.

  pdf0p jaychouiloveyou 11-01-2011 68 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'collins cobuild student grammar part 8', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 13-07-2010 55 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'collins cobuild student grammar part 3', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 13-07-2010 69 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'collins cobuild student grammar part 5', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 13-07-2010 65 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'collins cobuild student grammar part 7', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 13-07-2010 56 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'collins cobuild student grammar part 9', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p kathy203 13-07-2010 58 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'collins cobuild student grammar part 4', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 13-07-2010 63 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'collins cobuild student grammar part 6', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 13-07-2010 58 8   Download

 • At Rockwell Collins, we never forget that the world's leading aerospace and defense companies rely on us for smart communications and aviation electronics solutions. We put our technology and innovation to work to help you advance your goals. Working together, we strive to build trust. Every day.

  pdf0p trinhosieupham 23-02-2013 21 1   Download

 • Quản lý thời gian kiểu Jim Collins Tác giả: Harvard Business Publishing Nói đến Jim Collins là nói đến sự rèn luyện tính kỉ luật. Tác giả của Good to Great (Từ Tốt đến Vĩ Đại) và Built to Last (Xây Dựng để Trường Tồn) không chỉ hiểu sâu sắc sự bền bỉ bên trong của các công ty và các nhà lãnh đạo hoạt động tốt nhất mà còn nổi tiếng về tính kỉ luật và năng suất công việc cao. Ông còn là vận động viên chạy, một nhà leo núi - minh chứng của sự khỏe mạnh, dẻo...

  pdf2p ko_can_nick 24-08-2010 154 76   Download

 • Tham khảo sách 'speaking for ielts (collins cobuild) part 1/4', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf48p hikarijun 28-07-2013 169 66   Download

 • A complex sentence contains a subordinate clause and at least one main clause. A subordinate clause gives information about a main clause, and is introduced by a conjunction such as `because', `if', `that', or a `wh'-word. Subordinate clauses can come before, after, or inside the main clause.

  pdf127p minhlong 27-07-2009 174 65   Download

 • Tham khảo sách 'collins english - japanese dictionary_01', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf324p kemoc8 15-07-2011 147 65   Download

 • Tham khảo tài liệu 'collins english - japanese dictionary_02', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf258p kemoc8 15-07-2011 98 39   Download

 • Tham khảo tài liệu 'collins english - japanese dictionary_03', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf280p kemoc8 15-07-2011 74 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'collins english - japanese dictionary_04', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf258p kemoc8 15-07-2011 80 35   Download

 • Tham khảo sách 'collins english - japanese dictionary_09', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf344p kemoc8 15-07-2011 120 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'collins english - japanese dictionary_06', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf258p kemoc8 15-07-2011 71 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản