intTypePromotion=1
ADSENSE

Colocasia antiquorum

Xem 1-12 trên 12 kết quả Colocasia antiquorum
 • An experiment was conducted with 9 colocasia [Colocasia esculenta var. antiquorom Schott.] genotypes to evaluate the estimate of genetic variability for different characters. The experiment was conducted using a Randomized Complete Block Design with three replications. The genetic parameters between yield and yield contributing characters of different colocasia genotypes were studied. Analysis of variance showed significant variation among the genotypes for all tested characters.

  pdf5p trinhthamhodang11 27-04-2021 9 0   Download

 • The present investigation was carried out in two different environments with aim to assess genetic variation among the genotypes for growth, yield attributes. The present investigation was comprised forty diverse genotypes of taro. The present study revealed that the significant differences for sixteen traits among genotypes of taro which indicated that the presence of adequate variability which could be harnessed for developing yield potential cultivars.

  pdf5p nguathienthan8 20-10-2020 6 0   Download

 • The present investigation was conducted at Tirhut College of Agriculture (Bihar); without replication each plot measuring 1.5 x 1.0 meter in size and comprising 77 germplasm accessions.

  pdf10p nguaconbaynhay7 15-08-2020 6 0   Download

 • The field experiment was conducted during the year 2017 under All India Co-ordinated Research Project on Tuber Crops at S.G. College of Agriculture and Research Station, Jagdalpur, IGKV, Raipur (C.G.). The experiment was laid out in split plot design with two factors namely fertility levels and different pre-emergence herbicides with three replications.

  pdf13p kethamoi5 03-06-2020 5 0   Download

 • Colocasia [Colocasia esculenta var. antiquorum (L.) schott.], which is also known as Taro, Arvi, Katchu and eddode belongs to the family Aracea is an important edible aroid. Africa ranks first in area and production of colocasia and in India colocasia is favourite among Gujarat, Konkan region of Maharashtra and several other parts of south India. The corm and cormels are the major economic parts of Arvi. Corms of colocasia are rich in carbohydrate and protein and nearly one and half time more nutritious than potato.

  pdf10p caygaocaolon3 09-03-2020 9 0   Download

 • Kỹ thuật nhân giống in vitro cho phép nhân nhanh những cá thể đồng nhất về mặt di truyền, sinh trưởng và phát triển một cách đồng đều và có hệ số nhân cao. Như vậy, chỉ cần một lượng nhỏ giống ban đầu dùng làm nguyên liệu nuôi cấy trong một thời gian ngắn và không gian nhỏ sẽ cho một lượng lớn cây con hoàn chỉnh. Xuất phát từ những lý do đó, các tác giả đã nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro một số giống khoai sọ (Colocasia antiquorum).

  pdf10p thiendiadaodien_9 04-03-2019 45 1   Download

 • The heat inactivation kinetics of taro polyphenol oxidase (PPO) and peroxidase (POD) in the temperature range of 50°–80°C followed the first–order kinetic model. Both enzymes possessed two isoenzymes with varying heat stabilities.

  pdf6p aquaman27 15-01-2019 12 1   Download

 • Hai giống khoai môn, trong đó bao gồm Colocasia esculenta (L.) Schott var. Antiquorum (tên địa phương Vì vậy, som Hà Bắc) và Colocasia esculenta (L.) Schott var. Esculenta (tên địa phương Thứ ruot trang), là trồng ở Việt Nam. Đầu Hà Bắc Taro thân ống thu hoạch xảy ra 5 tháng sau khi trồng và trắng bên trong khoai môn thân hành 8 tháng sau khi trồng. Định nghĩa về hàm lượng tinh bột và mật độ từ thân ống, kết quả cho thấy mật độ của đầu Hà Bắc Taro thân ống và trắng bên trong thân ống dao động từ khoai...

  pdf7p leon_1 07-08-2013 92 9   Download

 • Nhóm khoai sọ (Colocasia antiquorum) và nhóm khoai môn (Cocasia esculenta). Củ cái khoai sọ nhỏ nhưng nhiều củ con, chất lượng tốt, ăn ngon, bở, nhiều tinh bột. Khoai sọ thích hợp với các loại đất thịt nhẹ, cát pha, giàu mùn, thoát nước tốt.

  pdf8p lotus_2 15-01-2012 88 21   Download

 • Mẫu chồi mầm 2 giống khoai sọ Tây nguyên và Hà Tĩnh được khử trùng bằng HgCl2 0,2% với thời gian là 12 phút cho kết quả tốt nhất. Môi trường MS có 3 mg/l BAP thích hợp cho quá trình tái sinh chồi từ mẫu chồi nuôi cấy. Môi trường MS có 3 mg/l BAP và 0,5 mg/l α-NAA phù hợp cho quá trình nhân nhanh chồi và môi trường MS có 0,5 mg/l α-NAA thích hợp cho việc ra rễ. Việc bổ sung 10% nước dừa giúp tăng hệ số nhân và phát triển chồi. Số lần...

  pdf0p camlaichanh 12-11-2011 93 16   Download

 • Nhóm khoai sọ (Colocasia antiquorum) và nhóm khoai môn (Cocasia esculenta). Củ cái khoai sọ nhỏ nhưng nhiều củ con, chất lượng tốt, ăn ngon, bở, nhiều tinh bột. Khoai sọ thích hợp với các loại đất thịt nhẹ, cát pha, giàu mùn, thoát nước tốt. Khoai sọ chủ yếu được trồng ở vùng đồng bằng và trung du. Khoai môn thường cho củ cái to từ 1,5 đến trên 2 kg, ít củ con, chất lượng tốt, ăn ngon, bở, nhiều tinh bột. Khoai môn dùng ăn tươi, chế biến thực phẩm, đặc biệt có thể xuất khẩu...

  pdf7p keokeo1209 24-12-2010 462 48   Download

 • Giống: Khoai môn có nhiều giống, chủ yếu được phân làm 2 nhóm chính: Nhóm khoai sọ (Colocasia antiquorum) và nhóm khoai môn (Cocasia esculenta). Củ cái khoai sọ nhỏ nhưng nhiều củ con, chất lượng tốt, ăn ngon, bở, nhiều tinh bột nên thường trồng để ăn tươi hoặc nấu canh, làm các món hầm rất được ưa chuộng, không phù hợp cho xuất tươi hoặc chế biến công nghiệp.

  pdf3p womanhood911_05 24-10-2009 556 71   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1295 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Colocasia antiquorum
p_strCode=colocasiaantiquorum

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2