Condensers

Xem 1-20 trên 341 kết quả Condensers
 • Tham khảo tài liệu 'sổ tay vận hành và bảo dưỡng : nhà máy chế biến condensate - cpp part 3', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p poseidon09 11-08-2011 80 30   Download

 • Nhaø maùy Cheá bieán Condensate - CPP Caùc ñaëc tính kyõ thuaät cuûa xaêng caàn quan taâm laø: Chæ soá Octane AÙp suaát hôi baõo hoøa - RVP/37.80C (kPa) Nhieät ñoä chöng caát 0C, IBP, 10%, 50%, 90%, FBP. Tyû troïng ôû 15oC (kg/m3). 2.2 Caáu hình cuûa heä thoáng troän. Heä thoáng troän goàm nhöõng khoái chöùc naêng sau: Khoái taïo coâng thöùc troän (tyû leä troän) - RG (Recipe Generator). Khoái kieåm soaùt tyû leä. Thieát bò ñieàu khieån phuï trôï. 2.2.1 Khoái taïo coâng thöùc troän (RG).

  pdf6p poseidon09 11-08-2011 64 23   Download

 • This paper proposes a novel approach for effectively utilizing unsupervised data in addition to supervised data for supervised learning. We use unsupervised data to generate informative ‘condensed feature representations’ from the original feature set used in supervised NLP systems. The main contribution of our method is that it can offer dense and low-dimensional feature spaces for NLP tasks while maintaining the state-ofthe-art performance provided by the recently developed high-performance semi-supervised learning technique. ...

  pdf6p hongdo_1 12-04-2013 23 4   Download

 • This paper introduces a new training set condensation technique designed for mixtures of labeled and unlabeled data. It finds a condensed set of labeled and unlabeled data points, typically smaller than what is obtained using condensed nearest neighbor on the labeled data only, and improves classification accuracy. We evaluate the algorithm on semisupervised part-of-speech tagging and present the best published result on the Wall Street Journal data set.

  pdf5p hongdo_1 12-04-2013 7 2   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của hiện tượng ngưng tụ condensate đến khả năng cho dòng của giếng khai thác khí trình bày những nghiên cứu, phân tích sự ảnh hưởng của hiện tượng ngưng tụ condensate đến khả năng cho dòng của giếng khai thác.

  pdf4p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 9 1   Download

 • Spirax Sarco recirculating feedwater spray systems type RFS are designed to provide additional flash steam condensing capacity on boiler feedtank applications. When the condensate return flowrate is high and the cold make-up flowrate is intermittent it is likely that valuable flash steam will be lost through the vent. To ensure that this flash steam is condensed it is often worthwhile to take feedwater from a relatively cool part of the feedtank and pump it to a spray nozzle.

  pdf130p chaucogido 30-01-2010 130 63   Download

 • Trong trường hợp có sự cố, đèn báo động sẽ hiển thị trên bảng điều khiển máy phát và chuông sẽ báo động. Đồng thời, máy phát sẽ ngừng và mạch khởi động bị khóa. b) Bảo vệ máy phát: Trong trường hợp có sự cố, đèn báo động sẽ hiển thị trên bảng điều khiển máy phát và chuông sẽ báo động. Đồng thời, máy cắt (áptomát - CB) sẽ tác động (nhảy) và ngắt tải.

  pdf6p poseidon09 11-08-2011 81 36   Download

 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm a) Đối với xăng thô (condesate ổn định) Khi thành phần condesate NCS có thông số ổn định, duy trì chế độ vận hành tháp C-01. Khi thông số condesate NCS có sự khác biệt nhiều so với thông số vận hành bình thường, thay đổi lưu lượng dòng xuất sản phẩm xăng thô, lấy mẫu xăng thô để thí nghiệm cho đến khi đạt chất lượng.

  pdf6p poseidon09 11-08-2011 85 35   Download

 • Áp suất hệ thống nước chữa cháy phải được duy trì trong một giải định trước bằng bơm bù áp P-52A/B. Bơm bù áp sẽ tự động chạy khi áp suất tụt xuống đến 1,11 MPa và dừng khi áp suất đạt đến 1,18 MPa. b) Công tắc chuyển chế độ Tay/Tắt/Tự động (Hand /Off/Auto) và nút nhấn tại bảng điều khiển tại chỗ được trang bị cho người vận hành.

  pdf6p poseidon09 11-08-2011 94 34   Download

 • 3.4 Bảng liệt kê cấp bảo vệ Dừng động Ngắt CB Đèn báo Chuông Còi báo động động cơ Động cơ quá tốc Yes Yes Yes Yes Áp suất nhớt thấp (mức 1) Yes Yes Yes Yes Nhiệt độ nước làm mát cao Yes Yes Yes Yes Dừng khẩn cấp Yes Yes Yes Yes Khởi động chậm Yes Yes Yes Yes Áp suất bất thường ở bộ đề Yes Yes Yes Yes Điện áp cao Yes Yes Yes

  pdf6p poseidon09 11-08-2011 65 33   Download

 • Nguyên tắc điều khiển cho Nhà máy CPP dựa trên nguyên lý điều khiển trung tâm, sử dụng hệ thống công nghệ cao - DCS (hệ thống điểu khiển phân bố). Ngoài ra, Nhà máy CPP còn sử dụng hệ thống dừng an toàn - SSD, hệ thống tự động dò lửa và khí - F&GS, hệ thống quản lý xuất xe bồn và hệ thống đo mức bồn bể. 3.2 Đo lường thông số công nghệ. 3.2.1 Mô tả hệ thống điều khiển trung tâm. 1) Hệ thống điều khiển trung tâm bao gồm các thiết bị điều khiển...

  pdf6p poseidon09 11-08-2011 84 32   Download

 • Kiểm tra, xác nhận các đồng hồ chỉ đúng giá trị ban đầu (zeros). c) Van khói (Van ống khói - Damper) Kiểm tra van khói sẵn sàng hoạt động và kiểm tra bộ chỉ thị vị trí của van ống khói thể hiện chính xác vị trí thực tế của van ống khói. 2) 3) Thổi sạch ống trao đổi nhiệt trong lò gia nhiệt bằng khí nén hoặc nitơ. Trước khi đốt, đảm bảo rằng ống đã được làm sạch và không có vật cản. Thổi sạch ống dẫn nhiên liệu tới đầu đốt Tất cả các...

  pdf6p poseidon09 11-08-2011 80 31   Download

 • Người vận hành xác định phương thức trộn trên màn hình điều khiển trộân. Nếu giai đoạn này chưa thực hiện, thì không thể tiến hành trộn. 4) Chuẩn bị khởi động: Sau khi xác định được phương thức trộn, các đường trộn phải được mở van bởi các vận hành viên . Hệ thống trộn sẽ không tự động kiểm tra các van tại hiện trường.

  pdf6p poseidon09 11-08-2011 72 29   Download

 • Hỗn hợp Hydrocacbon có thể được đưa vào một cách an toàn bằng cách đẩy khí trơ ra. Khi khu vực công nghệ đã có hydrocacbon, khi cần bảo dưỡng phải tuân theo các quy tắc an toàn. Buộc phải thay hết Hydrocacbon bằng khí trơ, sau đó đẩy khí trơ bằng không khí. CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN Xem phần chỉ dẫn của nhà cung cấp và quy trình bảo vệ thiết bị.

  pdf6p poseidon09 11-08-2011 63 28   Download

 • Nguồn condensate của nước ta là khá dồi dào. Hiện nay, nó được sử dụng chủ yếu để sản xuất xăng có chỉ số octane thấp (Mogas 83) sau khi phối trộn với các phối liệu tạo xăng khác như là reformate, MTBE... Trong vài năm đến, xăng Mogas 83 sẽ không được lưu thông trên thị trường nước ta nữa, do đó cần phải nghiên cứu các quá trình biến đổi nhằm nâng cao chỉ số octane của nguồn condensate này. Đó là công nghệ isome hoá. Trong đề tài này, chúng tôi đã phân....

  pdf6p phalinh16 17-08-2011 55 21   Download

 • This essential survival guide for successfully managing the modern-day IVF clinic condenses a wealth of expertise and experience from the authors in trou-bleshooting and implementing quality management in the IVF laboratory. With high-profile media coverage of mistakes at IVF clinics and escalating regula-tory scrutiny, there is increasing pressure for professional accreditation. Modern accreditation schemes, which are largely based on the principles of ISO 9001 and related standards, require quality systems.

  pdf236p namde01 04-04-2013 60 20   Download

 • The theoretical analysis and modeling of heat and mass transfer rates produced in evaporation and condensation processes are significant issues in a design of wide range of industrial processes and devices. This book introduces advanced processes and modeling of evaporation, boiling, water vapor condensation, cooling, heat transfer, heat exchanger, fluid dynamic simulations, fluid flow, and gas flow to the international community.

  pdf0p ktcn_1 10-07-2012 44 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'evaporation condensation and heat transfer part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 239198715 08-01-2012 25 8   Download

 • Installation of new system. When no existing system is present, the designer must select the system that is most appropriate for the end user. High temperature hot water and steam/condensate systems are the most common types of distribution systems currently used on military installations. However, a new system should only use the temperatures and pressures necessary to meet the requirements…

  pdf143p kennybibo 14-07-2012 43 8   Download

 • Tham khảo sách 'theoretical methods in condensed phase chemistry', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf318p banhkem0908 24-11-2012 32 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản