Công bố công khai báo cáo tài chính

Xem 1-20 trên 271 kết quả Công bố công khai báo cáo tài chính
 • 20/ Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng biên lai Mẫu số: BC8/AC Cơ quan thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI Quý.... năm.... STT 1 Ký biệu mẫu 2 Tên ấn chỉ 3 Số ĐV, CN sử dụng biên lai 4 Số ĐV, CN đã gửi báo cáo 5 Số biên lai sử dụng trong quý (Số) Cộng 6 Sử dụng 7 Xóa bỏ 8 Mất 9 Hủy 10 Ghi chú 11

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 281 25   Download

 • Bài tập lớn: Báo cáo tài chính tại Công ty CP khai thác khoáng sản Bắc Giang giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP khai thác khoáng sản Bắc Giang, thông tin về mô hình quản trị, tổ chức bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông của Công ty, phân tích tình hình tài chính của Công ty.

  doc52p vokimau 22-04-2014 124 38   Download

 • Khi chúng tôi sau đó phân tích một số của phương tiện công bố công khai của Enron, những cấu trúc như thế nào không đáp ứng các tiêu chuẩn nói trên trở nên rõ ràng. Người khởi rõ ràng không thể xây dựng cấu trúc các giao dịch trong sự cô lập. Phối hợp với các công ty xác nhận việc báo cáo tài chính, tư vấn pháp lý chuyên ngành, và, nếu SPE dự định

  pdf17p myngoc2 08-09-2011 37 4   Download

 • Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Ô tô Trương Hải tập trung vào 5 vấn đề chính: Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần Ô tô Trương Hải; cơ cấu tổ chức và chức năng các bộ phận; kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây (3 năm); điểm mạnh, yếu, cơ hội, đe dọa đối với công ty;...

  doc34p hadimcodon 04-03-2016 67 23   Download

 • Quyết định 1407/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc công bố công khai báo cáo tài chính đối với Ngân hàng thương mại cổ phần

  doc12p sontinh 18-08-2009 73 14   Download

 • Quyết định số 1407/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về việc công bố công khai báo cáo tài chính đối với Ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf10p hobichngoc 17-10-2009 76 10   Download

 • Quyết định 09/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi Quy chế về việc công bố công khai báo cáo tài chính đối với Ngân hàng thương mại cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 1407/2004/QĐ-NHNN ngày 01/11/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc7p trongthuy 18-08-2009 96 6   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" trình bày các nội dung: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, trình bày và công bố thông tin trên BCTC, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế, tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p bautroibinhyen11 25-12-2016 17 1   Download

 • MẪU CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN (Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải) Tới: Tên đơn vị đăng ký Tel: Fax: Từ: Cấp điều độ có quyền điều khiển Tel: Fax: CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN (Công bố số:............... ) [ ] Công tác Năm [ ] Công tác Tuần Tên thiết bị, đường dây ...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 43 8   Download

 • Quyết định số 09/2006/QĐ-NHNN về việc công bố công khai báo cáo tài chính đối với Ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi Quy định về việc ban hành kèm theo Quyết định số 1407/2004/QĐ-NHNN ngày 01/11/2004 của Thống đốc Ngân hành Nhà nước

  pdf10p lawktkt1 25-10-2009 52 5   Download

 • MẪU CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN THÁNG (Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải) Tới: Tên đơn vị phát điện Tel: Fax: Từ: Cấp điều độ có quyền điều khiển Tel: Fax: CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN THÁNG Công bố ký số : Đơn vị phát điện : Tháng áp dụng : ___/_______ 1. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng tiếp theo Tên tổ máy 1. 2. ....

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 31 3   Download

 • MẪU CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN NĂM (Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải ) Tới: Tên đơn vị phát điện Tel: Fax: Từ: Cấp điều độ có quyền điều khiển Tel: Fax: CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN NĂM Công bố số Năm áp dụng : :

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 45 2   Download

 • Chức năng nhiệm vụ to lớn trên của Ngân hàng đặt ra cho ngân hàng phải kành mạnh về tài chính, vững chắc về quản lý của mình. Hoạt động của ngân hàng chủ yếu là huy động vôn và sử dụng nguồn, nên việc nghiên cứu nghiệp vụ khai thác vốn nhằm nâng cao hịêu quả sản xuất kinh doanh của ngân hàng luôn là vấn đề đặt ra trong công tác quản lý của cán bộ lãnh đạo ngân hàng.

  pdf66p tengteng3 18-11-2011 101 47   Download

 • Báo cáo số 76/BC-UBND về thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn tại các khu công nghiệp, chợ, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf26p lawttnh4 11-11-2009 64 12   Download

 • MẪU BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Số: (TÊN DOANH NGHIỆP ĐƯỢC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG)

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 33 3   Download

 • Chương thứ hai BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Mục tiêu: Chương này nhằm giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về nội dung của báo cáo tài chính trong ngân hàng, phương pháp lập báo cáo tài chính và các chỉ tiêu phân tích các báo cáo tài chính. Đặc biệt chương này giúp cho sinh viên hiểu được mục tiêu của quá trình kế toán tài chính trong ngân hàng, khái quát toán bộ công tác kế toán trong ngân hàng. 2.1. Bảng cân đối tài khoản 2.1.1.

  pdf19p misadu 08-07-2010 1100 697   Download

 • Trong khoảng thời gian mười năm trở lại đây qua các phương tiện thông tin đại chúng mà mọi người được làm quen với khái niệm kiểm toán nói chung và kiểm toán Nhà nước, kiểm toán nội bộ, các công ty dịch vị tư vấn kế toán- kiểm toán nói riêng.

  pdf40p minhtam 15-07-2009 982 364   Download

 • Hoạt động kiểm toán tuy mới xuất hiện ở nước ta hơn 15 năm nhưng ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường. Cùng với sự mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, sự phức tạp của công tác kế toán và nhu cầu công khai hóa các thông tin tài chính của doanh nghiệp ngày càng tăng. Dịch vụ kiểm toán được coi là một trong những dịch vụ có tính chuyên nghiệp cao và có ý nghĩa rất lớn trong việc góp phần tạo...

  pdf89p tuoanh05 03-08-2011 189 81   Download

 • Tại công văn số 54/TB ngày 15 tháng 6 năm 1996 của văn phòng Chánh phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về dự án tiền khả thi thủy điện Sơn La. Giao bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ CÔng nghiệp, Bộ KHCN và MT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia...

  pdf30p thannong1311 23-07-2012 175 69   Download

 • Trong khoảng thời gian mười năm trở lại đây qua các phương tiện thông tin đại chúng mà mọi người được làm quen với khái niệm kiểm toán nói chung và kiểm toán Nhà nước, kiểm toán nội bộ, các công ty dịch vị tư vấn kế toán- kiểm toán nói riêng.

  pdf40p duongchauphu 03-03-2010 141 52   Download

Đồng bộ tài khoản