intTypePromotion=1
ADSENSE

Công cụ của sql server 2008

Xem 1-20 trên 224 kết quả Công cụ của sql server 2008
 • Có thể một trong những cuốn sách thực sự bao gồm mọi thứ bạn cần biết về SQL Server 2008? Như sách andmore càng nhiều bao gồm các tính năng ít hơn và ít hơn các sản phẩm này rất lớn, trước khi tham gia một closelook tại của Paul SQL Server 2008 Kinh Thánh, tôi đã có thể nói không.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 486 127   Download

 • SQL Server Extensions PowerShell Với việc phát hành SQL Server 2008, Microsoft kết hợp các phần mở rộng mới cho PowerShell đặc biệt để làm việc với SQL Server. Việc đầu tiên trong số này là một mini-vỏ cấu hình sẵn với các file DLL cần tải và các nhà cung cấp sẵn để sử dụng. Tất cả các ví dụ đưa ra trước đó trong chương này chạy tốt trong tiêu chuẩn PowerShell 1.0. Phần còn lại của chương tập trung vào các tính năng mới tạo ra cho SQL Server 2008....

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 301 88   Download

 • SQL Server 2008 sau triết lý của Microsoft hoàn toàn bảo mật''''và làm giảm diện tích bề mặt của ứng dụng. Việc cài đặt ban đầu chỉ cho phép truy cập địa phương - không có kết nối mạng cho các Express và phát triển các phiên bản (ví dụ, các ứng dụng máy khách từ xa sẽ không thể kết nối).

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 167 41   Download

 • rên trang báo lỗi và sử dụng báo cáo, chọn các thông tin mà bạn muốn tự động gửi đến Microsoft để cải thiện các tính năng SQL Server và dịch vụ. Các thiết lập này là tuỳ chọn. 22. Cài đặt trang quy Cluster điều hành một bộ quy tắc để xác định liệu SQL Server 2008 failover cluster cài đặt sẽ bị chặn.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 173 29   Download

 • Có hai loại hỗ trợ: Ngày giờ nhỏ hơn và DateTime2. DateTime2 là mới cho SQL Server 2008 và đại diện cho thời gian đến một độ chi tiết tốt hơn nhiều: trong vòng 100 nano giây.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 140 28   Download

 • Hướng tới mục tiêu này, SQL Server 2008 bao gồm khả năng ước tính trước giảm dữ liệu tiềm năng nén dữ liệu sử dụng hệ thống sp_estimate_data_compression_savings thủ tục lưu trữ. Cụ thể, hệ thống thủ tục này được lưu trữ sẽ sao chép 5% dữ liệu được nén thành tempdb và nén nó. 5% không phải là một mẫu ngẫu nhiên nhưng mỗi XX

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 107 25   Download

 • Cài đặt điều kiện tiên quyết cho SQL Server 2008 như đã nói trên cả hai Node 1 và NODE2. Để giảm thiểu thời gian chết, cài đặt các điều kiện tiên quyết trên nút thụ động (Node 1) đầu tiên và khởi động lại Node 1. Sau đó, trong một thời gian dừng theo lịch trình, chuyển đổi dự phòng SQL Server 2005 chẳng hạn (SQL2005INST1) từ NODE2 đến Node 1. Điều này phải gánh chịu một thời gian chết ngắn gọn khoảng 15 giây. Sau khi failover, cài đặt các điều kiện tiên quyết về NODE2 NODE2 và...

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 154 24   Download

 • Dự toán nén dữ liệu Bởi vì mỗi đối tượng có thể mang lại một tỷ lệ nén khác nhau, đó là hữu ích để có một số ý tưởng của bao nhiêu nén là có thể trước khi thực sự thực hiện nén. Hướng tới mục tiêu này, SQL Server 2008 bao gồm khả năng ước tính trước giảm dữ liệu tiềm năng nén dữ liệu sử dụng hệ thống sp_estimate_data_compression_savings thủ tục lưu trữ.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 111 20   Download

 • Perfmon là một công cụ nhỏ nhưng mạnh mẽ trong hộp công cụ của bất kỳ DBA. Sử dụng một mình, nó cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về tình trạng của máy chủ - cả hai Windows Server và SQL. Sử dụng kết hợp với Profiler (bao gồm trong chương kế tiếp), nó mở ra một kính hiển vi nhìn vào hiệu suất.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 73 17   Download

 • quản lý máy chủ lưu trữ máy chủ, quản lý giao diện điều khiển, 152-155 Hyper-V, 16, 18 buổi khách ảo, công cụ quản lý 31-34, 31 Terminal Services, 32-34 VMM công cụ, 32 Windows Server 2008, quản lý từ xa, 155, 157-162 Quản nút, Thanh định hướng, VMM (Virtual Machine Manager), 260 giao diện điều khiển chính (Hyper-V), tung ra 152-155, 152 công cụ MMC, 153-154 vai trò, quản lý, công cụ quản lý Server 297-298, 152-153 mật khẩu quản trị...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 93 16   Download

 • Trường hợp các biểu thức biểu CASE của SQL Server là một phương tiện linh hoạt và tuyệt vời của việc xây dựng các biểu thức năng động. Nếu bạn là một lập trình viên, không có nghi ngờ bạn sử dụng lệnh trường hợp các ngôn ngữ khác. Các biểu hiện CASE SQL, tuy nhiên, là khác nhau. Nó không được sử dụng cho lưu lượng chương trình kiểm soát, nhưng thay vào đó là hợp lý xác định giá trị của một biểu thức dựa trên một điều kiện. ...

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 86 14   Download

 • Level 2 - Tìm hiểu cam kết SQL Server mặc định của cấp cô lập giao dịch, đọc cam kết, (được mô tả trước đây) cũng giống như một hàng rào, đẹp picket trắng lịch sự giữa hai nước láng giềng tốt. Nó ngăn ngừa bẩn đọc, nhưng không bog xuống với hệ thống khóa tranh quá mức. Vì lý do này, đó là cấp cô lập mặc định của SQL Server và sự lựa chọn lý tưởng cho hầu hết các dự án OTLP.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 54 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học microsoft sql server 2008 part 43', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 84 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học microsoft sql server 2008 part 52', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 80 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học microsoft sql server 2008 part 161', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 105 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học microsoft sql server 2008 part 105', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 149 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học microsoft sql server 2008 part 84', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 84 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học microsoft sql server 2008 part 95', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 90 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học microsoft sql server 2008 part 96', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 92 8   Download

 • Tôi thực sự thưởng thức giảng dạy và chia sẻ SQL Server trong lớp học, các hội thảo, tại các hội nghị, và góc phố onthe. Để mọi người ai tham gia cùng tôi trong các thiết lập này, nhờ andenthusiasm tham gia của bạn.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 533 183   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công cụ của sql server 2008
p_strCode=congcucuasqlserver2008

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2