intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác đào tạo kiểm toán

Xem 1-20 trên 87 kết quả Công tác đào tạo kiểm toán
 • Bài viết "Đổi mới công tác đào tạo kế toán - kiểm toán trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới" điểm qua thực trạng đào tạo kế toán - kiểm toán ở các Trường Đại học Việt Nam và kinh nghiệm đào tạo của một vài nước trên thế giới, sẽ tập trung vào các vấn đề nổi trội và định hướng cũng như đề nghị các hướng giải quyết trong công tác đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán và kiểm toán ở các trường Đại học hiện nay.

  pdf4p vinhbinh2013 07-06-2016 56 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty vận tải đa phương thức - vietranstimex', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p ctrl_12 10-07-2013 418 155   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại viễn thông kontum', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p ctrl_12 10-07-2013 150 43   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất việt hàn', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p ctrl_12 09-07-2013 148 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'một số ý kiến về phưong hướng công tác phát triển kiểm toán ở nước ta hiện nay', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p quanvokiem 09-03-2010 129 31   Download

 • Trong những năm gần đây, kiểm toán và kế toán đã trở thành hai ngành “nóng” với nhu cầu nhân lực tăng khoảng 10% mỗi năm. “Cầu” nhân lực lớn nhưng công tác đào tạo lại có nhiều bất cập.

  pdf7p hamdocsach08 26-12-2010 77 6   Download

 • Bài viết tìm hiểu về đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp kiểm toán và yêu cầu trong đào tạo cử nhân kiểm toán. Trong kiểm toán, đổi mới sáng tạo là một quá trình giúp tạo ra giá trị và thay đổi cách thức kiểm toán. Những thay đổi về cách tiếp cận kiểm toán, công nghệ thực hiện kiểm toán đòi hỏi công tác đào tạo cử nhân kiểm toán thay đổi.

  pdf7p vidoraemi2711 18-06-2019 24 0   Download

 • Tăng cường quản lý đối với dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ, công tác quản lý các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT khác cũng là nhiệm vụ trong tâm của Cục ATBXHN trong những năm tới. Cục ATBXHN sẽ triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các tổ chức dịch vụ này từ đó có những đề xuất các giải pháp, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong tương lai.

  pdf3p toritori 19-05-2020 19 0   Download

 • Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, công tác đào tạo nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp; Công ty cổ phần May Trường Giang là một trong những doanh nghiệp may mặc lớn của tỉnh Quảng Nam. Để duy trì sự phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, Công ty cần có chiến lược phát triển toàn diện, trong đó vấn đề về công tác quản lý, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực là vấn đề hết sức quan...

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 210 66   Download

 • Nguồn nhân lực luôn là yếu tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, mỗi tỉnh và mỗi quốc gia. Do đó, các tổ chức luôn tìm cách đào tạo nguồn nhân lực cho mình. Phát triển nguồn nhân lực có nhiều cách, trong đó có đào tạo luôn là biện pháp cơ bản, lâu dài để phát triển nguồn nhân lực. Trong những năm gần đây, các phường, xã trên toàn quốc nói chung và thành phố Quy Nhơn nói riêng luôn quan tâm đầu tư cho công tác đào tạo...

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 137 40   Download

 • Phân tích ở mức độ tổ chức cho phép công tác đào tạo với chiến lược kinh doanh của tổ chức. Đào tạo được coi như giải pháp hỗ trợ một cách tích cực và có hiệu quả cho chiến lược kinh doanh. Tất nhiên muốn các hoạt động đào tạo thực hiện tốt, tổ chức cũng cần có một nguồn lực thực sự để đáp ứng những nhu cầu cho hoạt động đào tạo.

  pdf13p ctrl_12 09-07-2013 57 22   Download

 • Bài viết phân tích những tác động, đưa ra thực trạng cũng như phân tích các cơ hội và thách thức của bối cảnh hội nhập và CMCN 4.0 đến công tác đào tạo nhân lực kế toán – kiểm toán tại Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nhân lực kế toán – kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf10p caygaocaolon9 04-01-2021 48 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  pdf5p stingdautaydo 07-12-2012 30 1   Download

 • Nền kinh tế Việt nam đã từng bước chuyển mình bằng việc thể chế hóa các định chế, hệ thống pháp lý tạo điều kiện cho mọi tổ chức sẵn sàng gia nhập và thách thức trong môi trường cạnh tranh, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới. Do vậy, đổi mới công tác tào đạo kế toán – kiểm toán trong các trường đại học, viện nghiên cứu là một việc làm cần thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Bài viết, sau khi điểm qua thực trạng đào tạo kế...

  pdf4p phalinh18 18-08-2011 149 18   Download

 • Theo giáo trình Kinh tế Lao động của trường ĐH KTQD thì kháI niệm nghề là một dạng xác định của hoạt động trong hẹe thống phân công lao động của xã hội ,là toàn bộ kiến thức ( hiểu biết) và kĩ năng mà một người lao động cần có để thực hiện các hoạt động xã hội nhất định trong một lĩnh vực lao động nhất định

  pdf13p ctrl_12 09-07-2013 52 15   Download

 • Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành tìm hiểu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp đối với ngành Kế toán - Kiểm toán, các thách thức cho cả các đơn vị đào tạo và lực lượng lao động trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán. Kết quả nghiên cứu chỉ ra một số thông tin có ích trong việc nghiên cứu mối quan hệ của các bên liên quan trong việc gia tăng khả năng thích ứng của nhân lực ngành kế toán kiểm toán trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

  pdf10p hanh_tv23 26-03-2019 194 20   Download

 • Trong những năm vừa qua, Việt Nam có quá trình đô thị hóa với tốc độ nhanh, diễn biến đa dạng và phức tạp nhiều khi vượt quá khả năng dự báo và kiểm soát. Thêm vào đó xu hướng hội nhập toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu cũng có ảnh hưởng lớn đến công tác quy hoạch và quản lý đô thị ở các nước trên thế giới. Hội nhập và toàn cầu hóa trong giáo dục, đào tạo đòi hỏi tính chuyên nghiệp và sự linh hoạt trong công tác đào tạo đại học.

  pdf2p viedison2711 03-09-2019 36 0   Download

 • Xây dựng hệ thống E-learning nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ, kiểm tra, đánh giá kết quả học phần trong đào tạo tín chỉ, trao đổi về việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy theo học chế tín chỉ,... là những nội dung chính trong tài liệu kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc "Đổi mới công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục ở các trường cao đẳng". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf393p dutru2011 22-09-2015 215 78   Download

 • Trong những năm qua ngành y tế nước ta đã không ngừng phát triển, thu được những thành tựu to lớn trong công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hầu hết các chỉ số cơ bản về sức khỏe đều đạt so với mục tiêu quốc gia đề ra. Tuy nhiên, với sức ép gia tăng dân số, sự thay đổi của mô hình bệnh tật theo chiều hướng ngày càng phức tạp, khó lường, sự tiến bộ không ngừng của khoa học, công nghệ.. ngành y tế nước ta đang...

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 255 56   Download

 • Kiểm toán đại cương (Basic Auditing) là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo ngành kế toán, kiểm toán ở các bậc đại học, cao đẳng và trung cấp, nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về lĩnh vực kiểm toán, qua đó giúp họ hiểu được bản chất, vai trò của kiểm toán; tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán trong các loại hình tổ chức kiểm toán khác nhau; các loại hình kiểm toán, các khái niệm và quy trình cơ bản sử dụng trong việc chuẩn...

  pdf6p coc_xanh 18-01-2013 139 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công tác đào tạo kiểm toán
p_strCode=congtacdaotaokiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2