intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công tác khen thƣởng

Xem 1-20 trên 177 kết quả Công tác khen thƣởng
 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến nhằm đưa ứng dụng công nghệ số bằng phần mềm quản lí nề nếp của hoc sinh, qua đó giáo viên sẽ cập nhật và nắm bắt kịp thời những thông tin về học sinh đó như mức 3 độ tiến bộ, những vi phạm của học sinh để tuyên dương, khen thưởng hoặc có những phương án xử lí kịp thời. Bên cạnh đó giúp cho phụ huynh, học sinh nắm bắt, cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác nhất.

  pdf66p tueman08 21-08-2023 1 1   Download

 • Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển NNL, tác giả đã chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực tại Ban Quản lý dự án Công trình Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An” để phân tích thực trạng phát triển NNL ở Ban QLDA trong giai đoạn 2019 - 2021 và đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển NNL trong giai đoạn 2022 - 2025.

  pdf7p viberkshire 09-08-2023 0 0   Download

 • Luận văn "Tác động của công tác thi đua - Khen thưởng đến động lực làm việc của người lao động tại chi cục Thuế khu vực nam Khánh Hòa" tiến hành nghiên cứu thực trạng và xây dựng mô hình nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến động lực làm việc của người lao động thông qua công tác thi đua – khen thưởng. Kết quả phân tích dữ liệu là cơ sở quan trọng để tác giả đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm cải thiện động lực làm việc của nhân viên thông qua việc cải thiện các yếu tố có tác động đến động lực làm việc của người lao động.

  pdf107p besfriend06 02-06-2023 4 4   Download

 • 30 năm xây dựng và phát triển, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, toàn diện trên tất cả các mặt công tác; tổ chức Đảng, Đoàn thể trong sạch, vững mạnh với 223 cán bộ, công chức và người lao động có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết, trí tuệ, kỷ cương, luôn chủ động, sáng tạo trong mọi mặt công tác; đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp được trẻ hóa; cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật từng bước được hiện đại hóa, đáp ứng được yêu cầu quản lý hải quan trong tình hình mới.

  pdf73p hoangnhanduc06 14-04-2023 5 1   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ bí thư chi bộ và chi ủy viên trong Đảng bộ đại học Thái Nguyên gồm các chuyên đề chính như sau Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ; công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của chi bộ; công tác đảng của chi ủy, bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở.

  pdf117p baphap09 24-02-2023 4 3   Download

 • Mẫu "Báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận" là mẫu bản báo cáo về thành tích cá nhân trong quá trình tham gia công tác mặt trận tại ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam. Mẫu nêu rõ thông tin lý lịch của cá nhân, những thành tích đạt được của đơn vị, của cá nhân. Mời các bạn tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

  doc6p hoahuongduong205 02-12-2022 32 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất ở trường trung học phổ thông" nhằm đề ra một số giải pháp quản lí cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng trong hoạt động giáo dục của nhà trường.

  pdf119p matroicon0804 21-11-2022 8 3   Download

 • Luận văn "Bồi dưỡng nhân lực làm công tác thi đua khen thưởng của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam" nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về bồi dưỡng nhân lực làm công tác thi đua khen thưởng; phân tích, đánh giá thực trạng bồi dưỡng nhân lực làm công tác thi đua khen thưởng của ngành BHXH Việt Nam; đề xuất giải pháp bồi dưỡng nhân lực làm công tác thi đua khen thưởng của ngành BHXH Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p chutinhy 28-10-2022 8 4   Download

 • Mẫu Bản tóm tắt thành tích cá nhân trình bày các thông tin về sơ yếu lý lịch, đơn vị công tác, chức vụ, thành tích đạt được, các hình thức đã được khen thưởng hoặc thi đua. Mời bạn tham khảo và tải về tại đây.

  doc3p thenthenn 23-06-2022 16 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu luận văn "Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" là hệ thống các vấn đề lý luận cũng như đánh giá thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

  pdf136p hoababytrang2510 04-06-2022 27 4   Download

 • Quyết định số 5335/2021/QĐ-BYT ban hành đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số và Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số. Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 24 2   Download

 • Luận văn làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về công tác thi đua, khen thưởng; hệ thống hóa và đánh giá khái quát pháp luật về thi đua, khen thưởng từ năm 1945 đến nay, trong đó đi sâu phân tích, đánh giá những quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng; đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay.

  pdf108p badbuddy03 22-02-2022 22 7   Download

 • Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế, bao gồm hệ thống y tế từ trung ương đến cơ sở, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Khảo sát vấn đề quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm đề xuất một số giải pháp giúp đổi mới và nâng cao công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế.

  pdf92p badbuddy01 29-01-2022 25 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng, đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

  doc59p tomjerry009 04-01-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là xây dựng đội ngũ học sinh tự quản. Xây dựng nội quy lớp học. Tổ chức tốt tiết sinh hoạt hàng tuần. Tổ chức tốt hoạt động truy bài đầu giờ. Phối hợp tốt với các lực lượng trong và ngoài nhà trường. Giáo dục thông qua công tác Thi đua- Khen thưởng. Người giáo viên thật sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

  pdf14p tomjerry005 17-11-2021 32 5   Download

 • Bài nghiên cứu này thực hiện đánh giá thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2015- 2019, thông qua các nội dung là tuyển dụng, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực; Thực trạng đánh giá, kiểm tra chất lượng nguồn nhân lực; Thực trạng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; và Chính sách quản trị, phát triển nguồn nhân lực, khen thưởng, tạo động lực trong công việc.

  pdf6p vijeffbezos 26-10-2021 18 3   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm THCS được hoàn thành với một số giải pháp như sau: Tìm hiểu học sinh; Bầu Ban cán sự lớp; Phát huy năng lực của ban cán sự lớp thông qua các hoạt động; Khen thưởng công khai, khiển trách nhẹ nhàng; Xây dựng mối quan hệ thầy - trò và trò - trò.

  pdf9p chubongungoc 23-09-2021 46 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm là gặp giáo viên chủ nhiệm cũ để nắm bắt tình hình chung của học sinh. Tiếp tục nghiên cứu quá trình học tập của học sinh thông qua bài học trên lớp, bài kiểm tra và kết quả học tập của học sinh năm trước qua sổ học bạ, phiếu liên lạc. Trao đổi trò chuyện trực tiếp hoặc gián tiếp với học sinh thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khoá hoặc trong các giờ ra chơi. Thăm hỏi gia đình học sinh, trò chuyện với phụ huynh tìm hiểu năng lực sở trường của học sinh để từ đó có biện pháp giáo dục tích cực.

  pdf29p chubongungoc 23-09-2021 18 0   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Nắm thông tin về học sinh; Tổ chức bầu Ban cán sự lớp; Ổn định nề nếp; Tiếp xúc với phụ huynh học sinh; Khen thưởng, động viên kịp thời khi học sinh làm việc tốt; Giúp các em ham học và nâng cao hiệu quả trong học tập; Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà;...

  pdf9p chubongungoc 23-09-2021 15 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn này là hệ thống hóa một số vấn đề chung về tạo động lực làm việc lao động. Nghiên cứu về lý thuyết tạo động lực làm việc cho người lao động, những tác động và những ảnh hưởng cũng như vai trò, các công cụ của tạo động lực làm việc cho người lao động trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p monsterhunterer 15-06-2021 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công tác khen thƣởng
p_strCode=congtackhenthong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2