intTypePromotion=4
ADSENSE

Công tác nâng cao mức độ tự chủ tài chính

Xem 1-20 trên 27 kết quả Công tác nâng cao mức độ tự chủ tài chính
 • Nguồn vốn kinh doanh của các Ngân hàng chủ yếu từ vốn huy động, song trong nền kinh tế hội nhập hiện nay công tác huy động vốn càng trở nên khó khăn hơn do sự cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng và đặt biệt là có sự tham gia của các Ngân hàng nước ngoài. Chính vì thế, việc phân tích thực trạng huy động vốn tại VCB Cần Thơ trong 3 năm 2006 – 2008 nhằm kịp thời đưa giải pháp cho công tác huy động vốn hiệu quả hơn với những mục tiêu cụ thể: (1) Phân tích và đánh giá...

  pdf85p vovantungqtkd5a 03-01-2013 662 389   Download

 • Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Nó là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất mà trong...

  doc57p tiendungtb3003 01-03-2010 377 206   Download

 • Trên lý thuyết cũng như thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, phân tích tài chính đóng vai trò hết sức cần thiết. Mục đích của việc phân tích tài chính là giúp người sử dụng thông tin đánh giá được sức mạnh tài chính, khả năng sinh lời và triển vọng của doanh nghiệp. Do vậy, phân tích tài chính có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp mà các thông tin từ việc phân tích tài chính mang lại còn hữu ích đối với các nhà...

  doc100p nhaquantritaiba 15-06-2011 241 134   Download

 • Việt Nam đang trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, cùng với công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì nền kinh tế đất nước cần phải được tăng trưởng và phát triển. Để làm được điều đó cần có một đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng nhằm giúp cho ngân hàng có quyết định đúng đắn trong hoạt động cho vay của ngân...

  pdf45p vaio1111 03-09-2012 137 50   Download

 • Mục đích: Luận văn tập trung phân tích làm rõ thực trạng quản lý chi NS cấp huyện trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Từ đó, rút ra những nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý chi NS cấp quận trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa trong thời gian tới.

  pdf26p quaymax5 16-09-2018 77 13   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2013-2015. Nghiên cứu cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cơ chế quản lý tài chính; thực trạng các nguồn lực và việc sử dụng các nguồn lực tài chính tại quản lý tài chính tại trường Đại học công lập. Từ đó hoàn thiện quản lý tài chính tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhằm hỗ trợ cho công tác giảng dạy và đào tạo tại Học Viện góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

  pdf121p anhinhduyet000 01-07-2019 25 10   Download

 • Mục đích của đề tài này là từ giác độ doanh nghiệp, phân tích một cách toàn diện tình hình tài chính của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí – Công ty cổ phần Đạm Phú Mỹ, chú trọng các tiêu chí mà các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại quan tâm khi xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đánh giá một cách khách quan 5 khả năng tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý tài chính tại Công ty phục vụ các quyết định vay vốn.

  pdf148p anhinhduyet000 01-07-2019 40 6   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, với tình hình biến động phức tạp của nền kinh tế thế giới khiến cho sự cạnh tranh giữa các công ty, tập đoàn ngày càng mạnh mẽ. Để đứng vững trong thị trường, mỗi tổ chức phải nâng cao trình độ quản lý và kiểm soát bền vững, phát triển tiềm năng sẵn có và giảm thiểu những yếu kém của tổ chức. Do vậy công tác kiểm toán được xem là một công cụ quan trọng trong quản lý vĩ mô của tổ chức doanh nghiệp. Xuất phát từ lợi...

  doc15p hieugnart 07-09-2012 234 53   Download

 • CHỦ ĐỀ : Động cơ chỉ sức mạnh tác động lên một người hoặc sức mạnh nảy sinh ngay trong lòng anh ta, thúc đẩy người đó hành động hướng tới một mục tiêu nhất định. Một nhân viên có động cơ làm việc cao là một người năng động, chịu đầu tư sức lực và tinh thần để hoàn thành công việc của mình và đạt được chỉ tiêu đề ra. Một nguyên tắc cơ bản trong quản trị là : Hiệu quả làm việc = f (năng lực * động cơ). Do đó nhiệm vụ của nhà quản...

  pdf8p lavie3 27-07-2011 116 30   Download

 • TRONG QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, BẤT KỲ MỘT DOANH NGHIỆP NÀO CŨNG CẦN PHẢI CÓ 3 YẾU TỐ, ĐÓ LÀ CON NGƯỜI LAO ĐỘNG, TƯ LIỆU LAO ĐỘNG VÀ ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU TỐI ĐA HOÁ GIÁ TRỊ CỦA CHỦ SỞ HỮU. TƯ LIỆU LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHÍNH LÀ NHỮNG PHƯƠNG TIỆN VẬT CHẤT MÀ CON NGƯỜI LAO ĐỘNG SỬ DỤNG NÓ ĐỂ TÁC ĐỘNG VÀO ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG. NÓ LÀ MỘT TRONG 3 YẾU TỐ CƠ BẢN...

  pdf43p antigone89 06-02-2012 65 23   Download

 • Thực hành tiết kiệm là một quan điểm tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời của Người là một tấm gương sáng, một mẫu mực về cầm, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư... Tài liệu Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân do Ngọc Quỳnh và Hồng Lam tuyển chọn là tập hợp những bài viết, bài nói của Người về: Thực hành tiết kiệm, Chống tham ô chống lãng phí, Cần kiệm, Chống nạn giấy tờ, v.v. Tài liệu là Tài liệu học tập bổ ích cho mọi đối tượng quần chúng và công tác cán bộ của Đảng.

  pdf64p uocvongxua04 22-07-2015 112 21   Download

 • Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Nó là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất mà trong...

  pdf70p tukhuyen123 21-07-2012 57 10   Download

 • Ngày nay trong xu thế phát triển mới về mọi mặt của đất nước, với mục tiêu đưa đất nước ta đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để đạt được mục tiêu này thì kinh tế là lĩnh vực giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên nước ta là nước có xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng còn kém, vì vậy vấn đề này được nhà nước ta rất quan tâm- nhất là trong những năm gần đây. Xây dựng là ngành sản xuất vật chất, trang bị tài sản cố định năng lực...

  pdf73p buiduong_1 06-12-2012 52 8   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu là: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư, cải tạo chỉnh trang dải trung tâm thành phố tại Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị; đánh giá những kết quả, những tồn tại và tìm nguyên nhân của những tồn tại đó; Đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư, cải tạo chỉnh trang dải trung tâm thành phố.

  pdf121p leoanh111 28-06-2019 104 16   Download

 • Giống là một khâu hết sức quan trọng trong việc nâng cao năng suất cây trồng. Đặc biệt là trong sản xuất lâm nghiệp hầu hết các cây rừng đều có chu kỳ kinh doanh dài, điều kiện canh tác khó khăn, mức độ thâm canh thấp nên khâu giống lại càng quan trọng hơn. Theo dự án trồng 5 triệu ha rừng từ nay đến 2010 của Chính phủ, các tỉnh Nam Bộ phải trồng khoảng 377.800 ha rừng và Tây Nguyên phải trồng khoảng 495.000 ha, mỗi năm bình quân các tỉnh phải trồng khoảng 40.000 ha...

  pdf17p miumiungon 04-02-2012 31 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm nhằm nâng cao nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc xét xử đối với tội phạm này, qua đó hạn chế oan, sai và vi phạm pháp luật trong thực tiễn xét xử. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, học viên chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề về các tội xâm phạm TTQLHC dưới góc độ Luật hình sự, chủ yếu trên cơ sở các quy định trong BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

  pdf35p truongtien_04 10-03-2018 42 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu tình hình thực trạng công tác lập dự toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình, phương pháp lập dự toán tại Bệnh viện trong đó nêu cụ thể nội dung lập dự toán nhằm góp phần hoàn thiện lập dự toán, phân bổ nguồn lực, phối hợp hoạt động và đo lường được hiệu quả hoạt động giữa các bộ phận trong Bệnh viện, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động trong điều kiện tự chủ về tài chính.

  pdf141p hanh_tv22 12-03-2019 42 4   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội X là: chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế đạt hiệu quả ngày càng cao. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

  pdf12p thuy201 13-12-2011 1865 203   Download

 • Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Nó là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất mà...

  pdf65p hocbong1122 19-02-2013 66 27   Download

 • Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp hữu hiệu và ra các quyết định cần thiết để nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 2.1. Thực trạng tình hình tài chính qua phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán. Để tiến hành phân tích tình hình tài chính, người phân tích phải sử dụng rất nhiều tài liệu khác nhau, trong đó chủ yếu là các báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính...

  pdf10p ttcao6 24-08-2011 82 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công tác nâng cao mức độ tự chủ tài chính
p_strCode=congtacnangcaomucdotuchutaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2