intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác phát triển năng lực chuyên môn

Xem 1-20 trên 44 kết quả Công tác phát triển năng lực chuyên môn
 • Trong bài viết này trình bày một số vấn đề lý thuyết về phát triển năng lực nghề nghiệp, cụ thể là phát triển nghề nghiệp là gì, tại sao cần phát triển năng lực nghề nghiệp, những đặc điểm của một cộng đồng học tập hỗ trợ việc phát triển năng lực nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf10p nganga_00 04-09-2015 196 32   Download

 • Bài viết hướng đến tìm kiếm giải pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên trẻ học viện Quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay, bao gồm từ những giải pháp ở cấp quản lý như xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho giảng viên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học, tới giải pháp từ chính ý thức tự rèn luyện, tự nâng cao năng lực của mỗi giảng viên trẻ để phát triển năng lực nghề nghiệp một cách toàn diện nhất.

  pdf9p trieuroger 09-09-2018 102 11   Download

 • Bài viết đi sâu phân tích 4 biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên. Đó là: “nâng cao nhận thức về phát triển năng lực nghề nghiệp cho GV và vai trò của cộng đồng học tập trong phát triển nghề nghiệp cho GV”; “xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai bồi dưỡng phát triển nâng cao năng lực nghề nghiệp cho GV tại chỗ”; “xây dựng kế hoạch và triển khai đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học” và “xây dựng môi trường làm việc cộng tác, chia sẻ giữa GV”.

  pdf10p vihitachi2711 03-05-2019 58 4   Download

 • Trên cơ sở khảo sát thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức ở bậc Tiểu học, bài báo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Đồng thời đề xuất một số biện pháp, hình thức kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực người học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang chương trình giáo dục tiếp cận và phát huy năng lực người học.

  pdf7p vishani2711 17-04-2020 10 2   Download

 • Đề tài đã giả quyết được sự yếu kém về thể lực của học sinh nói chung và thể lực chuyên môn cầu lông nói riêng. Nhằm mục đích nâng cao nghiệp vụ công tác góp phần vào việc nâng cao thể lực và năng lực làm việc của học sinh sau khi tốt nghiệp THPT. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Lựa chon một số bài tâp nhằm phát triển thể lực môn Cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT”.

  pdf21p huonglotos 03-05-2014 655 139   Download

 • Công ty Cổ phần Lilama 18.1 thực hiện công tác đào tạo trên cơ sở quy hoạch công nhân viên, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, nhằm xây dựng đội ngũ công nhân viên thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, năng động, nhiệt tình; xây dựng doanh nghiệp có cơ cấu ngành nghề hợp lý, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Công ty Cổ phần Lilama 18.1 khuyền khích công nhân viên tự học tập để nâng cao trình độ phục vụ công tác, phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực và định hướng hoạt động sản xuất của Công ty.

  pdf15p lanxichen 17-04-2020 23 1   Download

 • Module Mầm non 13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp trang bị cho giáo viên mầm non một số kiến thức và kĩ năng tư vấn về giáo dục mầm non cho đồng nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lí giáo dục; phát triển năng lực của giáo viên trong lĩnh vực hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghệp tại cơ quan.

  pdf99p cobetocxul10 15-05-2015 1930 134   Download

 • Nội dung chính của bài viết là chỉ ra thực tế công tác cán bộ chú trọng nhiều vào phát triển các năng lực chuyên môn, ít chú trọng đến phát triển các năng lực lãnh đạo điều hành, quản trị nhân sự và quản trị bản thân. Bài viết phân tích nhóm năng lực quản trị nhân sự và quản trị bản thân của lãnh đạo cấp sở các tỉnh vùng Tây Bắc.

  pdf12p thithi300610 09-03-2018 55 4   Download

 • Chất lượng giáo dục mầm non được phát triển thì trước hết phải có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về năng lực chuyên môn thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng truyền thụ kiến thức kỷ năng cho trẻ ở trường mầm non một cách khoa học để nâng chất lượng toàn diện cho trẻ.

  doc29p nanhankhuoctai4 01-06-2020 4 0   Download

 • Trong môi trường kinh tế mà sự hợp tác và cạnh tranh diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, các đòi hỏi ngày càng đa dạng và khắt khe, chất lượng nguồn nhân lực được đánh giá như một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Chính vì những lý do đó, việc phát huy tối đa khả năng của nguồn nhân lực song hành với việc quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nâng cao tính chuyên nghiệp của người lao động cần được các doanh nghiệp nhìn nhận và quan...

  pdf77p songngu1311 03-12-2012 520 206   Download

 • Trong thời gian qua ngành Y tế Thành phố cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị y tế công lập tăng cường đổi mới trang thiết bị khám chữa bệnh kỹ thuật cao, phát triển cơ sở hạ tầng ...v...v...nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, khu vực y tế ngoài công lập cũng phát triển nhanh chóng, nhiều phòng khám, bệnh viện tư nhân với quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại ra đời tạo môi trường cạnh tranh với các cơ sở y...

  pdf130p bidao13 19-07-2012 279 101   Download

 • Sáng kiến “Một số biện pháp quản lý nhằm phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THCS” tập trung xây dựng đội ngũ tập thể sư phạm đoàn kết thống nhất, phát huy cao độ ý thức nghề nghiệp, tận tụy, tâm huyết yêu nghề mến trè, gắn bó với trường , với lớp. Đẩy mạnh năng lực sư phạm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ chính trị dạy học hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Đội ngũ phát triển vững mạnh về mọi mặt, không ngừng đẩy mạnh hoạt động của nhà trường ngày càng phát triển. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf21p hathieudao 31-05-2014 84 9   Download

 • _Đào tạo nguồn nhân lực: là quá trình trang bị những kiến thức nhất định về chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động, để họ có thể đảm nhận một nghề nào đó, hay để làm tốt hơn một công việc nào đó, hoặc để làm những công việc khác trong tương lai. _Phát triển nguồn nhân lực: là toàn bộ những hoạt động tác động vào người lao động, để người lao động có đủ khả năng phục vụ cho nhu cầu về lao động trong tương lai....

  pdf30p truongbao 29-07-2009 2809 906   Download

 • Trong báo cáo này, đã trình bày một số kết quả nghiên cứu về quy mô phát triển, điều kiện cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của giáo viên và quản lý, những khó khăn mà giáo viên mầm non gặp phải khi tham gia công tác Giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại địa bàn Tp.HCM. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức hoạt động Giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non.

  pdf7p minhvanthuan 29-10-2014 592 99   Download

 • Trong thời đại ngày nay, các quốc gia trên thế giới đều nhận rõ tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển con ngƣời - nguồn nhân lực của xã hội - động lực của mọi sự phát triển. Con ngƣời với trí tuệ của mình đã trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, là yếu tố làm gia tăng của cải xã hội, sự giàu sang và thịnh vƣợng. Ở Việt Nam, Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng ta đã khẳng định: "Phát triển giáo dục - đào tạo là một trong những động lực...

  pdf107p carol123 29-07-2012 137 52   Download

 • Mục tiêu của việc Bồi dưỡng thường xuyên: Trang bị kiến thức về phát triển giáo dục mầm non, chương trình giáo dục mầm non mới, các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ thuộc chương trình giáo dục mầm non; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục mầm non và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2016 - 2017.

  doc5p truongdungtamdaphucu 18-03-2017 389 18   Download

 • Cục Hải quan TP. Cần Thơ đã có nhiều bước phát triển về lực lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp tổ chức hoạt động. Tuy nhiên cũng gặp không ít hạn chế trong công tác quản lý nguồn nhân lực. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu góp phần xây dựng lực lượng công chức của đơn vị mang tính Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả cao. Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia, thảo luận nhóm chuyên sâu, diễn dịch – qui nạp, thống kê mô tả.

  pdf12p 035522894 17-04-2020 35 8   Download

 • Mục tiêu đề tài nhằm giúp cho giáo viên có nhận thức đúng đắn về công tác bồi dưỡng chuyên môn; xây dựng các biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường nhằm đẩy mạnh sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả giáo viên trong trường, giúp giáo viên có đủ năng lực tham gia vào việc nâng cao chất lượng dạy và học, vào công cuộc đổi mới giáo dục.

  doc24p kyniemngaymua_06 02-05-2018 34 4   Download

 • Từ tiếp cận tổng thể thực trạng nguồn nhân lực trong lĩnh vực bảo tàng của một người đang tham gia quản lý nhà nước về hoạt động bảo tàng, trên cơ sở đề xuất định hướng và giải pháp chung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực bảo tàng, tác giả tập trung đề xuất/gợi mở một số giải pháp hướng đến việc đổi mới quá trình xây dựng và phát triển nguồn nhân lực bảo tàng, với sự hình thành những chuyên gia, những cán bộ chuyên môn có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống bảo tàng Việt Nam.

  pdf7p cumeo4000 05-08-2018 44 2   Download

 • Việc phân tích hiện trạng nguồn nhân lực trong phát triển du lịch nơi đây cho thấy những hạn chế về số lượng, năng lực, trình độ chuyên môn, trình độ quản lí cũng như những hạn chế trong công tác đào tạo.

  pdf9p vichoji2711 04-05-2020 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công tác phát triển năng lực chuyên môn
p_strCode=congtacphattriennanglucchuyenmon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2