intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác quản lý nguồn thu từ đất đai

Xem 1-15 trên 15 kết quả Công tác quản lý nguồn thu từ đất đai
 • Mục tiêu bao trùm của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu thực trạng về công tác quản lý thu chi ngân sách huyện Đăk Tô, để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý ngân sách hơn nữa, góp phần phát triển nguồn lực tài chính nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và giữ vững an ninh tài chính quốc gia trong giai đoạn phát triển và hội nhập của khu vực và của đất nước.

  pdf82p bautroibinhyen2 02-11-2016 55 14   Download

 • Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, vốn đầu tư cho phát triển là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, mục tiêu đặt ra là thực hiện thành công quá trình CNH- HĐH đất nước, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Do đó việc thu hút vốn đầu tư trở thành chiến lược quan trọng của đất nước....

  doc28p dhcdunvst 06-10-2009 152 83   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam xuất phát điểm là một đất nước nông nghiệp lạc hậu, bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh. Đảng và Nhà nước đang tiếp tục đổi mới và huy động tất cả nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước để đạt mục tiêu sau 2010 nước ta sẽ trở thành nước có mức thu nhập trung bình và tiến tới năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Trong hoàn cảnh, nguồn vốn cho đầu tư ở trong nước còn hạn hẹp, tốc độ...

  pdf77p bidao13 19-07-2012 334 126   Download

 • Tổng số thu thuế đối với thu nhập cá nhân đến năm 2004 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1,4% GDP (6,7% tổng số thu ngân sách từ thuế, phí và lệ phí). Để đảm bảo một cấu trúc các nguồn thu hợp lý và ổn định, theo tính toán sơ bộ, cần huy động tối thiểu khoảng 1,5-2% GDP (7-10% tổng số thu ngân sách từ thuế, phí và lệ phí) từ thuế thu nhập cá nhân vào năm 2010 và cao hơn trong những năm tiếp theo. Mức động viên này là hợp lý dựa trên cơ...

  pdf13p ttcao6 24-08-2011 84 21   Download

 • Để nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất tại thị xã Hồng Lĩnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: nâng cao nhận thức về pháp luật đất đai của cán bộ làm công tác quản lý đất đai cũng như người sử dụng đất; bố trí ngân sách để thực hiện các dự án thu hồi đất nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, đẩy mạnh công tác giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá đất để tăng nguồn thu cho ngân sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc sử dụng đất của các tổ chức sau khi được giao đất, cho thuê đất để họ sử dụng có hiệu quả.

  pdf6p blackwidow123 15-06-2018 49 7   Download

 • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đánh dấu sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Đất nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế hành chính, tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo cơ chế mới này tất cả các thành phần kinh tế đều được tự do phát triển, tự mình tìm nguồn hàng, thị trường tiêu thụ, tự hạch toán kinh doanh. Nếu doanh nghiệp nào làm ăn có...

  doc110p tiencuong 20-07-2009 633 308   Download

 • Xã hội ngày càng phát triển, đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kéo theo nhu cầu về nguồn lực con người, lao động chất lượng cao. Do đó, nhu cầu được thụ hưởng một chương trình giáo dục chất lượng là xu thế tất yếu của thời đại. Hệ thống giáo dục có nhiệm vụ chuẩn bị nguồn nhân lực đủ sức chuyển nhanh nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, đồng thời chuyển một số lĩnh vực sản xuất sang kinh tế tri thức.

  pdf36p somido123 27-02-2014 114 19   Download

 • Lời mở đầu Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, vốn đầu tư cho phát triển là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, mục tiêu đặt ra là thực hiện thành công quá trình CNH- HĐH đất nước, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Do đó việc thu hút vốn đầu tư trở thành chiến lược quan trọng của đất nước. Nguồn vốn ODA được chính phủ Việt Nam đánh giá là...

  pdf8p caott8 21-06-2011 44 12   Download

 • Một trong bốn xu thế lớn của thế giới hiện đại là hội nhập. Nguyên tắc quan trọng nhất của hội nhập chính là tự do hóa. Với nội dung là “Tháo bỏ những áp đặt của chính phủ làm méo mó dòng hàng hóa, dịch vụ và dòng vốn di chuyển giữa các quốc gia”, điều này hàm ý rằng hãy để cho thị trường (cả thị trường hàng hóa, dịch vụ, thị trường lao động thị trường vốn) tự điều chỉnh và phân bổ nguồn lực trên phạm vi toàn cầu. Cơ chế tự điều chỉnh sẽ khiến “nước chảy vào chỗ trũng” và...

  pdf106p nhanma1311 08-12-2012 92 26   Download

 • Khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai là một hiện tượng xảy ra phổ biến trong xã hội; đặc biệt khi nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Nhà nước thực hiện cơ chế quản lý mới bằng việc trả lại đất đai những giá trị vốn có thì tranh chấp đất đai phát sinh có xu hướng ngày càng tăng cả về số lượng cũng như tính chất phức tạp về mặt nội dung. Tính phức tạp của tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài không chỉ bắt nguồn từ những xung đột...

  doc31p kuteolaw 29-03-2013 218 79   Download

 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX về đường lối phát triển kinh tế của nước ta trong thời kỳ đổi mới là: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp, ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương đường lối, chủ trương phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đã có...

  pdf59p songngu1311 07-12-2012 87 26   Download

 • Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Mọi thông tin và số liệu trong khoá luận này là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Người viết: Phạm Thanh Trang Lời mở đầu Đại hội đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế- xã hội. Nền kinh tế từ tình trạng hàng hoá khan hiếm nghiêm trọng, nay sản xuất đã đáp ứng được các nhu cầu thiết...

  pdf93p muaythai7 30-08-2011 69 12   Download

 • “Đổi đất lấy hạ tầng” là một giải pháp hữu hiệu trong bối cảnh ngân sách cho phát triển hạ tầng còn hạn hẹp, có thể khơi dậy một nguồn lực tài chính đáng kể từ quỹ đất để các địa phương phát triển hạ tầng trong tình hình kinh tế còn khó khăn như nước ta hiện nay. Bài viết nêu lên thực trạng của tình hình “đổi đất lấy hạ tầng” trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa của nước ta và một số suy nghĩ về giải pháp để nâng cao tính hiệu quả của cơ chế này.

  pdf4p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 55 6   Download

 • Tăng cường công tác chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân ,giải quyết tốt việc cho thuê đất để các doanh nghiệp phấn khởi đầu tư hình thành các cụm công nghiệp ở các huyện, cụm làng nghề và các làng nghề trong tỉnh. Kiên quyết xử lý những hiện tượng tiêu cực trong việc giao đất, cho thuê đất. - Chính sách thuế và hải quan: Thuế nói chung không những là nguồn thu chủ yếu của ngân sách mà còn là công cụ quan trọng trong...

  pdf9p phuoctam53 19-08-2011 46 3   Download

 • Từ đầu thế kỷ này, với thời đại công nghiệp Mexico chuyên sâu đã được sự quan tâm đáng kể trong việc áp dụng nước thải được thu thập từ trung tâm thành phố khu vực của thành phố Mexico City cho đất canh tác của thung lũng Mezquital. Điều này lý nước thải, thành phố trực thuộc Trung ương đã được công nhận là một nguồn chất dinh dưỡng như N, P, và nhỏ các yếu tố có lợi cho tăng trưởng cây trồng đầy đủ (Cajuste et al, 1991; Juste và Mench, 1992). trong Mặc dù các tác dụng có lợi, là mối...

  pdf11p giangsinh_trang 04-01-2012 37 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công tác quản lý nguồn thu từ đất đai
p_strCode=congtacquanlynguonthutudatdai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2