intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác tổ chức cai nghiện ma túy

Xem 1-17 trên 17 kết quả Công tác tổ chức cai nghiện ma túy
 • Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

  doc2p anphongduong999 03-12-2019 4 0   Download

 • Nghiện ma tuý và tội phạm ma túy đã và đang hoành hành ở mọi nơi trên khắp thế giới, bất kể thành phố hay nông thôn, ở vùng núi hay đồng bằng, ở các nước tư bản giàu có hay các nước chậm phát triển. Trong vòng 15 năm qua, mặc dù đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội góp phần tạo nên những thay đối đáng kể trong đời sống vật chất và tinh thần cũng như tạo cho con người nhiều nếp sống hiện đại, nhưng rất đông...

  pdf66p muathi2013 18-05-2013 157 46   Download

 • Đề tài được thực hiện nghiên cứu nhằm thực hiện chỉ đạo xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài tình huống, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc14p 6666tun 01-03-2017 168 37   Download

 • Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  pdf17p conduongmauxanh1234 24-03-2014 52 0   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ công tác cai nghiện ma túy cấp xã Cách thức thực hiện: Căn cứ vao điều kiện thực tế của địan phương, Chủ tịch UBND cấp xã quy định nơi tổ chức thực hiện. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí,...

  pdf3p phale_xanh 18-03-2011 108 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TRONG CƠ SỞ CHỮA BỆNH VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Thông tư liên tịch...

  pdf5p mualan_mualan 03-04-2013 46 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH, CHẾ ĐỘ ĐÓNG GÓP VÀ CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM, CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TRONG CƠ SỞ CHỮA BỆNH VÀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định...

  pdf11p minhtri2205 29-05-2013 47 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH, CHẾ ĐỘ ĐÓNG GÓP, MIỄN, GIẢM, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TRONG CƠ SỞ CHỮA BỆNH VÀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính...

  pdf9p minhtri2205 29-05-2013 27 1   Download

 • Quyết định 48/2013/QĐ-UBND chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

  doc4p juliakaka 07-06-2014 40 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI NƠI CƯ TRÚ; MỨC ĐÓNG GÓP VÀ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

  pdf4p luatsuminhtri 19-06-2013 42 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI PHƯỜNG QUYẾT TÂM, PHƯỜNG CHIỀNG CƠI VÀ XÃ HUA LA THÀNH PHỐ SƠN LA GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2006; Luật Phòng chống ma túy sửa đổi, bổ sung năm 2008; Căn cứ Nghị...

  pdf7p minhtri2205 29-05-2013 50 2   Download

 • Quyết định 09/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chính sách hỗ trợ, chế độ miễn giảm, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai; kinh phí hoạt động, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 60/2012/QĐ-UBND.

  pdf3p buitubt 05-03-2014 51 0   Download

 • Nghị quyết này quy định một số chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; trách nhiệm đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  doc4p tommuni999 10-06-2020 4 0   Download

 • Nghị quyết số 224/2019/NQ-HĐND ban hành về việc quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p tomtit999 12-06-2020 2 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TẠI NƠI CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008; Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số...

  pdf10p luatsuminhtri 19-06-2013 29 1   Download

 • Tại Hội nghị chuyên đề can thiệp giảm tác hại trong các cơ sở khép kín do Dự án phòng, chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam vừa tổ chức, TS. Phan Xuân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục cải tạo và Hòa nhập cộng đồng, Tổng cục VIII Bộ Công an cho biết, tại các trại giam, trại tạm giam (cơ sở khép kín), số người đã sử dụng ma túy, hoạt động mại dâm và có các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV khác rất cao. Họ mang theo nhiều bệnh truyền nhiễm như...

  pdf5p nkt_bibo01 18-10-2011 60 3   Download

 • Dịch HIV/AIDS có khả năng bùng nổ ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc và các tỉnh phía bắc Lào, Myanmar và Việt Nam. Việc phân loại nhóm gen của HIV đã khẳng định sự lan truyền đáng kể vi rút qua biên giới giữa các nước này. Sử dụng ma túy, di biến động dân cư và mua bán tình dục là các yếu tố thúc đẩy dịch lan nhanh. Dù mỗi nước đã có nỗ lực phòng chống HIV nhưng sự cộng tác giữa hai bên để ngăn chặn lây lan qua biên giới còn hạn chế.

  pdf5p thanos2 22-05-2018 21 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công tác tổ chức cai nghiện ma túy
p_strCode=congtactochuccainghienmatuy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2