intTypePromotion=1
ADSENSE

Công trình cấp nước nông thôn

Xem 1-0 trên 0 kết quả Công trình cấp nước nông thôn
 • Báo cáo: Đánh giá hiện trạng cấp nước nông thôn vùng đồng bằng sông cửu long và đề xuất giải pháp phát triển trình bày hiện trạng cấp nước nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), kết quả đánh, các giải pháp phát triển cấp nước sinh hoạt nông thôn vùng ĐBSCL,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf8p tuoihaimuoi32 19-06-2014 267 50   Download

 • Hiện nay tính cho toàn tỉnh Nam Định có 1.546.141 người đang sử dụng nước hợp vệ sinh từ các loại hình cấp nước khác nhau; chủ yếu cấp nước từ các công trình cấp nước tập trung, công trình cấp nước tập trung của tỉnh chủ yếu là khai thác nguồn nước mặt từ Sông, nước ngầm chiếm một tỷ lệ nhỏ chủ yếu là khai thác nhỏ, lẻ. Xu thế của Biến đổi khí hậu (BĐKH) ảnh hưởng nhiều đến cung cấp và sự phát triển cấp nước sinh hoạt của toàn khu vực tỉnh Nam Định trong thời gian tới.

  pdf7p namthangtinhlang_03 10-11-2015 84 7   Download

 • Huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam có 7 công trình cấp nước tập trung nằm tại 7 xã. Công tác quản lý vận hành, hầu hết các công trình sau khi xây dựng xong đều giao cho địa phương. Kết quả điều tra nhận thấy trong công tác quản lý, vận hành ở các công trình cấp nước tập trung nông thôn tại khu vực nghiên cứu còn một số tồn tại,... Trong bài báo này sẽ trình bày một số hiện trạng xây dựng và quản lý công trình cấp nước tập trung đã có tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam từ đó nêu một số đề xuất xây dựng quy trình quản lý công trình cấp nước tập trung tại huyện này.

  pdf8p namthangtinhlang_03 10-11-2015 75 3   Download

 • Nhà nước ban hành các chính sách nhằm xã hội hóa và ưu đãi khuyến khích đầu tư, vận hành và cung ứng dịch vụ cấp nước nông thôn hơn 10 năm 1 . Kết quả cho thấy, một số tỉnh như Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, sự tham gia của khu vực tư nhân đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động cấp nước nông thôn.

  pdf7p vinasa2711 06-09-2019 23 3   Download

 • Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hình thức quản lý dựa vào cộng đồng công trình cấp nước tập trung trong điều kiện xã hội hoá đầu tư và quản lý; - Phân tích, đánh giá thực trạng hình thức quản lý dựa vào cộng đồng các công trình cấp nước tập trung nông thôn ở Việt Nam hiện nay; - Đề xuất phương hướng và giải pháp tạo môi trường phù hợp thúc đẩy quá trình phát triển và nhân rộng hình thức quản lý dựa vào cộng đồng ở nông thôn Việt Nam thời gian tới.

  pdf22p fennik 14-11-2019 22 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là lý luận và thực tiễn về các mô hình quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện Hạ Hòa. Luận văn đề xuất các mô hình quản lý khai thác phù hợp, hiệu quả và bền vững với quy mô, loại hình công trình, điều kiện dân sinh kinh tế, tập quán của từng khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

  pdf88p sosua999 14-07-2020 22 1   Download

 • Bài viết này, đánh giá kết quả thực trạng sự tham gia của các bên trong đầu tư, quản lý công trình cấp nước sạch, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công trình cấp nước sạch vùng Tây Bắc

  pdf9p virubber2711 27-03-2020 25 0   Download

 • Bài viết tìm hiểu thực trạng chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt tại các công trình cấp nước tập trung vùng nông thôn tỉnh Quảng Bình và đề xuất nhằm cải thiện chất lượng nước ăn và sinh hoạt góp phần nâng cao sức khỏe người dân.

  pdf3p 035522894 04-04-2020 20 0   Download

 • Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thơn đến 2020 đã và đang được phát triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua công tác của các tuyên truyền viên ở cấp thôn,xóm,bản. Tài liệu này là công cụ giúp các tuyên truyền viên trong việc hướng dẫn người dân lựa chọn các loại hình cấp nước và vệ sinh nông thôn

  pdf35p peheo_1 03-08-2012 224 79   Download

 • Tính đến năm 2018, toàn vùng Nam Trung Bộ có 6.163.384 người nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, chiếm 94,22% tổng dân số nông thôn trong khu vực; trong đó số dân được sử dụng nước đạt QC02 là 3.515.361 người, chiếm 53,7%. Nguồn nước dưới đất hạn chế và phân bố không đều nên số công trình khai thác nước ngầm chỉ là 122 công trình, chiếm 8,75% tổng số công trình cấp nước tập trung.

  pdf13p vicoachella2711 22-10-2020 11 1   Download

 • Việt Nam là một nước nông nghiệp, phần lớn dân số sinh sống ở nông thôn, cung cấp đủ nước sạch cho khu vực nông thôn là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách và luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm. Trong nhiều năm qua Chính phủ và các tổ chức quốc tế đã nỗ lực và ưu tiên thực hiện các hoạt động cấp nước sạch nông thôn, nhờ đó tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch ngày càng nhiều, kể cả những địa bàn khó khăn ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

  pdf7p mangamanga 21-02-2020 17 0   Download

 • Tư tưởng “dựa dẫm, trông chờ nhà nước” còn hết sức năng nề, vai trò khu vực tư nhân và sự tham gia cộng đồng người sử dụng nước chưa được coi trọng nên hiệu quả và tính bền vững của dự án chưa cao. Bài viết này đi sâu phân tích, bàn luận và đề xuất m ột số giải pháp để thúc đẩy khu vực tư nhân và cộng đồng tham gia vào các hoạt động cấp nước sạch nông thôn. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p mangamanga 21-02-2020 10 0   Download

 • Chương trình có các dự án đầu tư như cấp nước sinh hoạt và môi trường nông thôn (Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho các vùng nông thôn, các đồn biên phòng kết hợp cụm dân cư tuyến biên giới và các trại giam, ưu tiên cho những vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước: Vùng núi cao, nhiễm mặn, vùng ô nhiễm độc hại Asen, dioxin và các ô nhiễm độc hại khác; Xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trường học mầm non, trường học phổ thông; Xây dựng...

  pdf60p nguyenthao978692 27-11-2012 135 39   Download

 • YÊU CẦU XỬ LÝ NƯỚC CẤP NÔNG THÔN 5.1.1. Khái niệm Nguồn nước trong thiên nhiên thường không sạch, đòi hỏi phải có biện pháp xử lý nước nhằm đạt các yêu cầu phẩm chất nước ở các chỉ tiêu lý, hoá và sinh học nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng và cộng đồng. (Xem tiêu chuẩn nước cấp ở phần phụ lục). Công trình xử lý nước cấp có nhiều dạng kiểu khác nhau.

  pdf55p thachthaoxanh 28-08-2011 127 36   Download

 • NỘI DUNG DỰ ÁN NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN 8.1.1 Tiến trình tổng quát Việc hình thành một dự án hay một công trình cụ thể phải bắt nguồn từ một hay nhiều chính sách chung (general policies), các chủ trương cấp chính quyền sẽ được thể hiện bằng các văn bản, nghị quyết. Sau đó, các qui hoạch tổng thể (master plans) cụ thể sẽ được vạch định. Từ qui hoạch này, các chương trình (programs) ra đời và tiếp theo là các dự án (projects) cụ thể. ...

  pdf21p thachthaoxanh 28-08-2011 105 27   Download

 • CẨM NANG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN ThS. Lê Anh Tuấn NỘI DUNG DỰ ÁN NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN 8.1.1 Tiến trình tổng quát Việc hình thành một dự án hay một công trình cụ thể phải bắt nguồn từ một hay nhiều chính sách chung (general policies), các chủ trương cấp chính quyền sẽ được thể hiện bằng các văn bản, nghị quyết. Sau đó, các qui hoạch tổng thể (master plans) cụ thể sẽ được vạch định. Từ qui hoạch này, các chương trình (programs) ra đời và tiếp theo là các dự án (projects) cụ thể. Trong chi...

  pdf21p lavie4 28-07-2011 109 24   Download

 • Quyết định số: 16/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen1234567 23-10-2015 55 0   Download

 • Trước viễn cảnh gia tăng dân số, nguồn nước bị ô nhiễm và tính bất thường về thủy văn nội địa trong vùng đồng bằng sông Mekong những năm gần đầy, điều cần thiết là cần có một tầm nhìn xa để có một hoạch định vững chắc giải quyết nhu cầu cấp nước và công trình vệ sinh cho tỉnh An Giang nói chung và cho cộng đồng nông thôn nói riêng. Bài viết này thảo luận các giải pháp công trình cho các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục vụ các vấn đề nêu trên.......

  pdf0p haivan 16-03-2009 628 220   Download

 • Nước mưa là nguồn nước tự nhiên quí báu, được nhiều nơi trên thế giới sử dụng như một nguồn cấp nước sinh hoạt quan trọng và đặc biệt là tại các vùng nông thôn các nước đang phát triển.

  pdf14p minhanh 14-03-2009 254 117   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận án tiến sĩ kinh tế-đề tài "nghiên cứu hình thức quản lý dựa vào cộng đồng các công trình cấp nước tập trung tai nông thon việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p ruavanguom 21-09-2012 225 73   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Công trình cấp nước nông thôn
p_strCode=congtrinhcapnuocnongthon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2