intTypePromotion=1
ADSENSE

Công trình đường dây tải điện 110kV – 500kV

Xem 1-5 trên 5 kết quả Công trình đường dây tải điện 110kV – 500kV
 • sau đây là nội dug phần 2 của cuốn sách. phần 2 giúp người đọc hiểu về thiết kế cơ sở trong nội dung hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện 110kv – 500kv. cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: thuyết minh xây dựng phần đường dây, giải pháp thiết kế tại các khoảng vượt lớn, đánh giá ảnh hưởng của công trình đến môi trường, an toàn trong xây dựng, vận hành và phòng chống cháy nổ.

  pdf172p thanhngan29092009 24-09-2018 140 36   Download

 • cuốn sách phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv (tập 1) thuộc phần thuộc phần nội dung hồ sơ quy định về thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv. phần 1 của cuốn sách trình bày nội dung hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện 500kv và nội dung hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện 110kv – 500kv. Để nắm rõ nội dung trong phần 1 của cuốn sách, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf93p thanhngan29092009 24-09-2018 90 25   Download

 • cuốn sách phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv (tập 2) trình bày hồ sơ thiết kế kỹ thuật. phần 1 của cuốn sách mở đầu là phần tổng quan về nội dung liên quan đến quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv. tiếp theo, cuốn sách trình bày nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình đường dây tải điện 110kv - 500kv. Để tìm hiểu và nắm rõ những nội dung trong phần 1 của cuốn sách, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf77p thanhngan29092009 24-09-2018 93 22   Download

 • sau đây là nội dug phần 2 của cuốn sách. phần 2 giúp các bạn nắm được các phần lý thuyết chung về nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình đường dây tải điện 110kv - 500kv: tổ chức xây dựng và tổng dự toán. ngoài ra, cuốn sách còn nhằm trang bị cho người đọc những hiểu biết về phần phụ lục của hồ sơ thiết kế các công trình lưới điện và các chỉ dẫn kỹ thuật về phần đường dây. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf209p thanhngan29092009 24-09-2018 91 23   Download

 • cuốn sách phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv (tập 3) trình bày nội dung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các công trình đường dây 110kv, 220kv, 500kv. hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (tkbvtc) công trình “[tên công trình]” được biên chế thành các tập như sau: thuyết minh – liệt kê – tổng kê, các bản vẽ thiết kế và các bản vẽ chế tạo cột thép căng dây. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p thanhngan29092009 24-09-2018 125 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công trình đường dây tải điện 110kV – 500kV
p_strCode=congtrinhduongdaytaidien110kv500kv

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2