intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ty cổ phần xây dựng cầu 75

Xem 1-5 trên 5 kết quả Công ty cổ phần xây dựng cầu 75
 • Trên cơ sở đánh giá năng lực hiện có, các tiềm năng và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng cầu 75, kết hợp với các nghiên cứu lý thuyết về đấu thầu. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng trúng thầu của Công ty cổ phần xây dựng cầu 75.

  pdf96p trangvo0502 18-05-2017 49 19   Download

 • Kinh Tế thị trường tạo môI trường để các doanh nghiệp phát triển trong mối quan hệ kinh tế đa dạng, đan xen các hình thức sở hữu về vấn đề tàI sản. Điều đó đã và đang diễn ra trong nền kinh tế nước ta; ngày nay doanh nghiệp không chỉ tồn tại trong khu vực kinh tế quốc doanh với nhiều hình thức doanh nghiệp Nhà nước, nó còn tồn tại và phát triển với các hình thức: Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty tư nhân, Công ty liên doanh,….thuộc sở hữu...

  pdf52p songngu1311 03-12-2012 96 22   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng cầu 75', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p tengteng9 08-12-2011 220 97   Download

 • Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung chúng ta chưa đánh giá hết được vai trò thiết yếu của nó nên dẫn đến hiện tượng sử dụng vốn còn nhiều hạn chế, các doanh nghiệp Nhà Nước hoạt động trong cơ chế này được bao tiêu cung ứng, chính vì thế hiệu quả sử dụng vốn không được chú ý đến, do đó không mang lại hiệu quả, làm lãng phí nguồn nhân lực .

  doc80p maimam 14-10-2009 247 141   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam như sau: a) Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 45.512.500 cổ phần, chiếm 82,75% vốn...

  pdf2p zing1209 20-12-2010 82 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công ty cổ phần xây dựng cầu 75
p_strCode=congtycophanxaydungcau75

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2