Công ty cổ phần xi măng hà tiên 2

Xem 1-3 trên 3 kết quả Công ty cổ phần xi măng hà tiên 2
  • Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang ... Bảng cân đối kế toán quý 2 năm 2008...Tiền và các khoản tương đương tiền. 110. V.1. 224.546.437.905. 316.578.218.430. II. ...

    pdf2p hongle 24-06-2009 358 122   Download

  • Năm ngoái lần đầu tiên diễn ra hai trường hợp mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trên sàn chứng khoán. Đó là việc sáp nhập của Công ty cổ phần Mirae (KMR - sàn HOSE) và Mirae Fiber (KMF - sàn HNX); Công ty Xi măng Hà Tiên 1 và Hà Tiên 2 (HT1 và HT2 đều niêm yết trên HOSE). Tư vấn cho hai trường hợp niêm yết sáp nhập nói trên và một số trường hợp mua bán công ty chưa lên sàn khác là Công ty Chứng khoán Bản Việt....

    pdf7p thyanhzzz 22-10-2010 52 18   Download

  • Khi một tô phở bằng 2-3 cổ phiếu Đầu năm nay bộ phận tự doanh công ty chứng khoán A chọn mua cổ phiếu xi măng. Sự chọn lựa đó mang nhiều tính phòng thủ với thời hạn đầu tư T+365 ngày. Các công ty xi măng như Bút Sơn (BTS - Hnx); Bỉm Sơn (BCC - Hnx); Hà Tiên 1 (HT1 - Hose) có vốn điều lệ lớn, kinh doanh luôn có lãi và chia cổ tức từ 8-12%/năm. Những tưởng sự phòng thủ của cổ phiếu xi măng là vững chắc, nhưng dòng nước tâm lý đầu cơ đã...

    pdf5p bibocumi14 09-11-2012 36 3   Download

Đồng bộ tài khoản