Công ty mẹ - tổng công ty lương thực miền bắc

Xem 1-3 trên 3 kết quả Công ty mẹ - tổng công ty lương thực miền bắc
  • Quyết định chuyển Tổng công ty Lương thực miền Bắc sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con và thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty lương thực miền Bắc.

    pdf4p womanhood911_01 06-10-2009 89 17   Download

  • Quyết định 1544/QĐ-TTg về chuyển Tổng Công ty lương thực miền Bắc sang hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con và thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

    pdf4p lawdn1 31-10-2009 68 1   Download

  • QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

    pdf6p cavienchien5k 19-07-2010 68 4   Download

Đồng bộ tài khoản