Công ty xây dựng công trình giao thông việt lào

Xem 1-4 trên 4 kết quả Công ty xây dựng công trình giao thông việt lào
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở công ty xây dựng công trình giao thông việt lào', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf70p loaken_1 29-11-2012 173 76   Download

 • Trước khi được thành lập công ty xây dựng công trình giao thông Việt - Lào là một doanh nghiệp nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng công ty xây dựng giao thông 8 và được thành lập theo quyết định số 114/QD/TCLB - LĐ ngày 16/4/1996 của tổng công ty xây dựng giao thông 8 chuyển từ công trường đường 13 (Lào) thành công ty xây dựng công trình giao thông Việt - Lào. Đến ngày 23/7/1997 Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ký quyết định số 1828 /LĐ /TTCB - LĐ thành lập công ty xây...

  pdf15p hocbong1122 19-02-2013 54 13   Download

 • Họ đã góp sức người, sức của để cùng với các nguồn vốn khác xây dựng và cải tạo mạng lưới giao thông của khu vực mình. Tiền của và ngày công lao động của người dân ở đây chiếm tỷ lệ khá lớn cho đầu tư phát triển giao thông đường làng xã của vùng, trong đó chủ yếu là ngày công lao động.

  pdf13p ttcao4 20-08-2011 42 14   Download

 • Việc quản lý vật tư công ty chủ yếu giao cho Phòng Vật tư theo dõi tình hình mua vật tư cho đến khi xuất công trình. Máy móc thi công chủ yếu là của Công ty ngoài ra Công ty còn phải đi thuê ngoài để đảm bảo quá trình thi công và do phòng vật tư chịu trách nhiệm vận hành, quản lý trong thời gian làm ở công trường. Lao động được sử dụng chủ yếu là công nhân của Công ty, chỉ thuê lao động phổ thông ngoài trong trường hợp công việc gấp rút, cần...

  pdf7p ttcao3 20-08-2011 50 13   Download

Đồng bộ tài khoản