Công văn xác nhận việc thay đổi tên

Xem 1-6 trên 6 kết quả Công văn xác nhận việc thay đổi tên
 • Công văn xác nhận thay đổi tên

  doc1p lawcao 30-09-2009 373 28   Download

 • Mẫu số 06/MSGD TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20... Số: /VSD-NCPT V/v: Thay đổi........ Trả lời Thông báo của quý Công ty/Ngân hàng và Báo cáo về một số thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài của nhà đầu tư, cụ thể: - Tên nhà đầu tư: - Quốc tịch: - Số đăng ký NSH: - Mã giao dịch được cấp: XXXXXX ngày…./…../20….

  pdf1p banhnamdua 19-07-2013 47 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã.

  pdf4p oo_caito 27-12-2010 45 2   Download

 • Xác nhận thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định • 60.

  pdf5p oo_caito 27-12-2010 46 4   Download

 • Xác nhận thay đổi Giấy Chứng Nhận Quyền sở hữu công trình do thay đổi nội dung sở hữu Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1.

  pdf5p oo_caito 27-12-2010 45 2   Download

 • Tiết 45: Ôn dịch thuốc lá. Theo Nguyễn Khắc Viện..I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:.. - Biết cách đọc – hiểu, nắm bắt các vấn đề xã hội trong một văn bản nhật.dung;.. - Có thái độ quyết tâm phòng chống thuốc lá... - Thấy được sức thuyết phục bởi sự kết hợp chặt chẽ phương thức lập luận.và chứng minh trong văn bản...II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng:..1. Kiến thức:..

  doc12p ducviet_58 07-08-2014 288 49   Download

Đồng bộ tài khoản