Conjunctions

Tham khảo và download 11 Conjunctions chọn lọc sau:
 • Tài Liệu Ngữ Pháp tiếng Anh được biên soạn rất công phu và chi tiết, gắn liền với nội dung phương pháp học tiếng anh cho tất cả học viên , từ trình độ sơ cấp đến cao cấp, cấu trúc dễ hiểu, văn phạm luôn kèm với ví dụ để minh họa cho học viên...

  pdf116p manhnguyen1102 02-06-2010 741 594   Download

 • Trong ngôn ngữ học, từ liên hệ là từ có nhiệm vụ để nối chủ ngữ với bổ ngữ của một câu. Từ liên hệ thường là (tuy nhiên không phải luôn luôn là) một động từ liên kết, ngữ pháp tiếng Anh gọi là linking verb. Linking verb có hai loại: hoặc là động từ chỉ trạng thái như: "feel," "look," "smell," "sound," "taste" hoặc là động từ chỉ sự tồn tại như: "act," "appear," "be," "become," "continue," "grow," "prove," "remain," "seem," "sit," "strand," "turn"...

  doc6p kimoanh84 28-11-2009 385 160   Download

 • 1. Định nghĩa: Liên từ là từ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề. 2. Phân loại: Liên từ được chia làm hai loại chính: a. Đẳng lập (song song): Dùng loại liên từ

  doc5p nine4219 20-08-2012 159 76   Download

 • Tài liệu học anh văn tham khảo dành cho những bạn yêu thích môn tiếng anh.

  doc8p hungepu 06-06-2010 276 156   Download

 • Grammar Căn Bản (Conjunctions) 1. Định nghĩa: Liên từ là từ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề. 2. Phân loại: Liên từ được chia làm hai loại chính: a. Đẳng lập (song song)

  pdf7p phuochau13 27-04-2011 223 103   Download

 • This edition of the book is in its scope and method the same as the first; the material and its arrangement remain basically unchanged. But there were in the first edition some omissions in the treatment of adverbs and links (conjunctions) which have been made good. Also a large part of the section on reported speech has been rewritten with additional examples and exercises in order to make the approach to this aspect of English grammar both more extensive and more flexible.

  pdf163p thekybk 27-10-2010 353 158   Download

 • Trong tiếng Anh có những từ không mang ngữ nghĩa mà chỉ có giá trị về mặt chức năng ngữ pháp gọi là function words (từ chức năng), bao gồm liên từ (conjunction), giới từ (preposition), trợ động từ (auxiliary verb)…. Những từ này khi phát âm có 2 dạng gọi là âm mạnh và yếu (strong form, weak form).

  doc3p cuong4488 20-12-2010 411 139   Download

 • Liên từ là những từ được sử dụng như joiners. Các loại khác nhau của liên từ tham gia các loại khác nhau của các cấu trúc ngữ

  doc7p witch287 05-12-2011 217 82   Download

 • Tài liệu về ngữ pháp tiếng Anh

  doc3p witch287 05-12-2011 213 65   Download

 • Trong tiếng Anh, có những từ ngữ không mang ngữ nghĩa mà chỉ có giá trị về mặt chức năng ngữ pháp còn gọi là function words (từ chức năng), bao gồm liên từ (conjunction), giới từ(preposition) và trợ động từ (auxiliary verb). Một số liên từ, giới từ hoặc đại từ có dạng phát âm mạnh và yếu như sau: Word Strong form Weak form The /ði/ - Đứng trước nguyên âm Ex: Hoa /ðə/ - Đứng trước phụ âm have Ex: I dislike the man. bought the apples. But /b t/ Ex: I’m but a fool.

  pdf6p bibocumi5 07-10-2012 128 36   Download

 • Từ nối là từ mà nối hai mệnh đề lại với nhau. Một từ nối là đủ để nối hai mệnh đề. Sử dụng từ nối để nối hai câu ngắn thành một câu dài làm cho tiếng Anh trôi chảy hơn. Ví dụ: I like to have a cup of coffee as soon as I wake up.

  pdf4p tocxuxu 03-10-2011 59 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản