Connect

Xem 1-20 trên 3192 kết quả Connect
 • Acknowledge and draw upon students’ strengths asoral communicators. Develop activities that help students discover learning preferences: oral, aural, written. Guide students in making connections between how they speak and how they write.Help students raise awareness about the connection between spoken language and written discourse.

  pdf4p baohan 17-06-2009 262 117   Download

 • Hệ thống Adobe Connect do Cục CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo gài đặt và quản lý, có địa chỉ website là http://hop.edu.net.vn. Hiện có nhiều phòng họp ảo khác nhau, tương ứng phần đuôi của địa chỉ khác nhau. Tại một thời điểm, tổng số người có thể nối vào hiện nay là 80 concurent user licenses. Để tham gia một phòng họp hay lớp học, người sử dụng cần biết địa chỉ phòng họp. Thí dụ: http://hop.edu.net.

  doc20p vnhuy123 24-01-2011 328 87   Download

 • Kerio Connect is the successor of the successfull application Kerio MailServer. Kerio Connect is a modern multiplatform mailserver which supports variety of communication protocols. These protocols allow using of any email clients including those which are supported by mobile devices. The mailserver also allows direct access to mailboxes via a proprietary web interface. Kerio Connect uses mailboxes to store various data types. Besides email messages, calendars, notes, contacts and tasks are kept in mailboxes. Calendars and tasks offer also task and meeting planning.

  pdf408p nhacdohatinh 29-06-2010 152 76   Download

 • Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách connect vào wifi mà không cần password đơn giản mà hiệu quả. Các bạn sẽ không phải đau đầu đi tìm các phần mềm hack/crack pass wifi nữa mà thông qua pass của máy tính đã connect wifi trước đó. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf7p pctester2020 19-09-2014 208 58   Download

 • Cách dùng Windows Connect Now trên Windows 7 Công nghệ Windows Connect Now (WCN) hỗ trợ các thiết bị di động, Access Point 802.11 và các máy tính kết nối bảo mật, trao đổi các thiết lập với nhau. WCN được thiết kế cho người dùng tại gia hay doanh nghiệp nhỏ, cung cấp khả năng bảo mật mạnh mẽ và dễ sử dụng.

  pdf5p hangkute_1 25-08-2010 168 36   Download

 • Thay đổi cổng listening Remote Desktop Connection Microsoft có một chương trình built-in cho phép người dùng có thể xem và tương tác với một máy tính ở xa trên mạng Internet hoặc LAN, đó chính là Remote Desktop Connection. Để kích hoạt tính năng Remote Desktop trong Windows, bạn kích phải vào My Computer, chọn Properties và kích tab Remote.

  pdf4p hangkute_1 31-07-2010 124 25   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.8 Connecting to SQL Server Using Integrated Security from ASP.NET Problem You want to coordinate Windows security accounts between an ASP.NET application and SQL Server.

  pdf2p luvpro 04-08-2010 127 21   Download

 • Using a SqlConnection Object to Connect to a SQL Server Database You create a SqlConnection object using the SqlConnection() constructor. This constructor is overloaded

  pdf7p daisuphu 29-07-2010 119 18   Download

 • Connecting to an Oracle Database Problem You want to connect to an Oracle database. Solution You can connect to an Oracle database using either the Oracle .NET data provider or the OLE DB .NET data provider. The sample code contains two event handlers

  pdf5p luvpro 04-08-2010 88 18   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.5 Connecting to an Access Databasefrom ASP.NET Problem You know your connection string is correct, but still can't connect to your Microsoft Access database from your ASP.NET application. What are the differences between connecting from a Windows Forms

  pdf2p luvpro 04-08-2010 99 15   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.1 Connecting to an ODBC Data Source Problem You want to access your data source using an ODBC provider from your .NET application. Solution Use the ODBC .NET data provider to access data exposed through an ODBC driver.

  pdf3p luvpro 04-08-2010 97 14   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.6 Using an IP Address to Connect to SQL Server Problem You want to connect to a SQL Server using its IP address instead of its server name. Solution Use the Network Address and Network Library attributes of the connection string

  pdf3p luvpro 04-08-2010 106 14   Download

 • Connecting to Access and Oracle Databases In this section you'll see examples of connecting to both an Access and an Oracle database. To interact with either of these databases in your program

  pdf6p daisuphu 29-07-2010 71 13   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.7 Connecting to a Named Instance of SQL Server or Microsoft Data Engine (MSDE) Problem You want to connect to a named instance of a SQL Server or Microsoft Data Engine (MSDE). Solution You need to understand what a SQL Server or MSDE named instance is and how to connect to one.

  pdf3p luvpro 04-08-2010 104 10   Download

 • This book brings together all the hands-on knowledge you need to successfully configure and administer Cisco's flagship IP voice systems, including Cisco Unified Communications Manager (CUCM), Unity, and Unity Connection. Fully updated for the new CUCM, Unity, and Unity Connection, version 8, it presents step-by-step procedures for every common and complex task that installers, integrators, and administrators will encounter.

  pdf699p titatu_123 01-03-2013 34 10   Download

 • Creating a Connection Object Using Visual Studio .NET To create a SqlConnection object using Visual Studio .NET

  pdf7p daisuphu 29-07-2010 85 9   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.19 Connecting to a Text File Problem You want to use ADO.NET to access data stored in a text file. Solution Use the OLE DB Jet provider to access data in a text file. The sample code creates an OleDbDataAdapter that uses the Jet OLE DB

  pdf4p luvpro 04-08-2010 58 9   Download

 • Khi dịch vụ Google Cloud Connect được công bố, ngay lập tức đã trở thành cách đơn giản nhất để kết hợp, đồng bộ hóa Microsoft Office với Google Docs, nhưng về phần giao diện hiển thì thì có phần hơi bất cập.

  pdf5p halinh 14-03-2011 70 9   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.2 Connecting to a Microsoft Excel Workbook Problem You want to access data stored in a Microsoft Excel workbook. Solution Use the OLE DB Jet provider to create, access, and modify data stored in an Excel workbook. The sample code contains two event handlers:

  pdf4p luvpro 04-08-2010 67 8   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.14 Monitoring Connections Problem You want to monitor the opening and closing of connections and the number of connections in the connection pool while an application is running. Solution Use the Windows Performance Monitor

  pdf3p luvpro 04-08-2010 62 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản