intTypePromotion=1
ADSENSE

Cư dân Việt Nam và Hàn Quốc

Xem 1-20 trên 87 kết quả Cư dân Việt Nam và Hàn Quốc
 • Bài báo trình bày những đặc trưng nổi bật của văn hóa mặc thường dân thường ngày của cư dân Việt Nam và Hàn Quốc thời kỳ văn hóa truyền thống (trước khi tiếp xúc với văn hóa phương Tây). Mời các bạn tham khảo!

  pdf11p hulk1234 01-06-2018 44 1   Download

 • Bài viết này sẽ tổng hợp và phân tích các nghiên cứu đi trước, so sánh các số liệu để làm nổi bật những biểu hiện cụ thể cũng như những điểm tương đồng và khác biệt của sự biến đổi trong nhận thức về đạo hiếu của thế hệ con cái và thế hệ cha mẹ trong xã hội Việt Nam và Hàn Quốc.

  pdf13p trieuroger 11-09-2018 49 0   Download

 • Trên phương diện văn hóa, Hàn Quốc và Việt Nam dưới ách đô hộ vẫn không mất đi những nét văn hóa truyền thống của mình nhưng đã dần dần loại bỏ những lễ nghi và hủ tục không còn thích hợp với thời đại. Có thể nói trong quá trình hiện đại hóa, Việt Nam và Hàn Quốc đều đã chắt lọc lại được những nét tinh hoa cao quý nhất của xã hội cũ, những điểm còn phù hợp, phát triển và thích ứng được với xã hội hiện tại để trở thành niềm tự hào văn hóa dân tộc.

  pdf9p nanhankhuoctai7 01-07-2020 41 0   Download

 • Những nghiên cứu cụ thể chỉ ra rằng, gia tăng thất nghiệp đi liền với gia tăng tỷ lệ tội phạm, tỷ lệ tự tử, và suy giảm chất lượng sức khỏe. Những thiệt thòi khi mất việc dẫn đến trầm uất, suy yếu ảnh hưởng của công đoàn, công nhân lao động vất vả hơn, chấp nhận thù lao ít ỏi hơn và sau cùng là chủ nghĩa bảo hộ việc làm. Chủ nghĩa này đặt ra những rào cản với người muốn gia nhập công việc, hạn chế di dân, và hạn chế cạnh tranh quốc tế....

  doc11p jillbui 01-11-2012 319 107   Download

 • Âm nhạc cung đình Việt Nam là một bộ môn âm nhạc truyền thống đặc sắc của Việt Nam, có giá trị cao về nghệ thuật và phương diện lịch sử. Nhạc cung đình còn xuất hiện trong triều đình của một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho biết, theo sử sách để lại thì nhạc cung đình xuất hiện lần đầu tiên vào đời nhà Trần (thế kỷ 14), nhưng mãi đến đời Nguyễn (cuối thế kỷ 18) nhạc cung đình mới chính thức...

  pdf2p misadu 02-07-2010 382 83   Download

 • “Điều 9 Căn cứ vào số lượng đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 8 của Luật này, căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, để bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội, sau khi trao đổi ý kiến với Ban thường trực Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, chậm nhất là chín mươi lăm ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến về: ...

  pdf5p truongbao 10-07-2009 295 74   Download

 • Nghiên cứu của chúng tôi cũng tìm hiểu những vấn đề về hòa nhập giữa người mới đến và người dân địa phương. Tại nhiều quốc gia, hòa nhập là một vấn đề khó khăn, đặc biệt là giữa các nhóm dân tộc khác nhau. Trong bối cảnh đô thị Việt Nam, câu hỏi đặt ra chủ yếu là về những hạn chế trong chính sách và thủ tục. Một khi những thay đổi về chính sách được thực hiện, hòa nhập chắc chắn sẽ được thúc đẩy, và thực trạng cô lập cũng như cách ly cộng đồng di...

  pdf174p capdoihoancanh 11-05-2013 159 41   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về RRT, phương pháp xác định, đo lường và kiểm soát RRT; các công cụ hỗ trợ quản lý RRT của NHTM; phân tích và đánh giá thực trạng RRT và quản lý RRT tại các NHTM Việt Nam; chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến RRT cho các NHTM Việt Nam; đề xuất giải pháp phòng ngừa, hạn chế RRT và nâng cao năng lực quản lý thanh khoản tại các NHTM Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

  pdf27p change00 05-05-2016 93 16   Download

 • CHƯƠNG I NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1 Việc bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Điều 2 Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, không phân biệt dân tộc, nòi giống, nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, tình trạng tài sản, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, từ mười tám tuổi trở lên, đều có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, và từ hai mươi mốt tuổi trở...

  pdf15p abcdef_44 31-10-2011 82 8   Download

 • Chế định biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam Chẳng hạn, hiện nay chúng ta có 500 đại biểu Quốc hội thì cả nước phải chia thành 500 khu vực bầu cử, mỗi khu vực bầu cử chỉ bầu một đại biểu Quốc hội. Ở vòng một có thể cho phép từ 10 đến 15, 20 hoặc có thể nhiều hơn nữa ứng cử viên ứng cử bằng cách quy định bất kì công dân nào có lí lịch tư pháp trong sạch, có đức, có tài và có nguyện vọng giúp...

  pdf7p congchuabrave 26-04-2013 57 8   Download

 • Việt Nam hiện đã xác định tăng trưởng xanh là một chiến lược để phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh đang là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn từ thiên tai và biến đổi khí hậu. Để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, đòi hỏi một nguồn vốn lớn tập trung cho các dự án xanh. Cùng với hệ thống ngân hàng, thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng là những kênh huy động vốn quan trọng cho các dự án xanh, từ đó dần hình thành nên hệ thống tài chính xanh phục vụ cho mục tiêu chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

  pdf12p nhadamne 27-01-2020 44 2   Download

 • Những cổ thư của Trung Hoa ít khi nhắc đến địa danh Mạc Bắc. Xứ Mạc Bắc là miền đất nằm ở phía bắc sa mạc. Sa mạc nói đến ở đây là sa mạc Qua Bích (Gobi), theo nghĩa Mông Cổ là “nơi trống rỗng”. Bởi vậy, định được địa giới của xứ sở bát ngát này không phải là dễ... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để tìm hiểu thêm về Thành cát tư hãn và Đế quốc Mông Cổ.

  pdf12p xylitolblueberry 30-10-2019 16 1   Download

 • Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. ...

  pdf26p thanhan 10-07-2009 957 150   Download

 • Việt Nam có nguồn nhân lực phong phú, con người Việt Nam cần cù, thông minh, chịu khó, có nhiều khả năng. Nếu sử dụng tốt sẽ làm cho kinh tế phát triển, làm cho dân giàu nước mạnh. Song, thực tế cho thấy, chúng ta chưa làm tốt điều này. Chính vì vậy, đề tài này tập trung nghiên cứu những mặt hạn chế trong việc sử dụng nguồn nhân lực ở Việt Nam và trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực ở Việt Nam đáp ứng yêu...

  pdf26p tuoanh04 19-07-2011 157 47   Download

 • Ngay từ khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền về tay nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công cuộc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói...

  pdf111p vinamilkvietnam 21-08-2012 196 44   Download

 • Để đảm bảo sự phát triển, nhiều quốc gia đã xem cải cách hành chính (CCHC) là một yêu cầu tất yếu, một mũi đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh dân chủ và góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu về kinh nghiệm CCHC của các quốc gia Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Cu Ba (là những quốc gia có tương đối nhiều điểm tương đồng với nước ta về...

  pdf25p dontetvui 20-01-2013 131 41   Download

 • Nguồn nhân lực là một bộ phận dân cư trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động. Khoảng giới hạn về độ tuổi lao động là quy định riêng của mỗi quốc gia tùy vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu và khả năng của nền kinh tế, đặc điểm lịch sử, phong tục tập quán, tình trạng sức khỏe của người dân.

  doc4p phamktm56 23-02-2014 209 20   Download

 • Kinh nghiệm và nhận định xu hướng giá của thị trường rất hạn chế và không có công cụ để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro khi kinh doanh theo phương thức này nên đã gây ra tổn thất đối với Tổng công ty. + Tuy đứng trong đội hình Tổng công ty nhưng các đơn vị tự thân vận động là chính. Việc chỉ đạo và phối hợp hành động chưa thường xuyên dẫn đến không phát huy được sức mạnh tổng hợp của Tổng công ty. Trong vụ cà phê vừa qua Nhà nước đã có...

  pdf32p ttcao10 28-08-2011 68 16   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về Công an nhân dân. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này...

  pdf21p abcdef_45 30-10-2011 78 11   Download

 • Đậu phụ là một món ăn dân dã của người dân một số quốc gia Đông Á như Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nguyên liệu làm đậu phụ là hạt đậu nành, được xay lên rồi ngâm vào nước. Phần 1 Tài liệu Làm tương và đậu phụ giới thiệu tới người đọc các cách làm tương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p doinhugiobay_09 06-01-2016 55 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cư dân Việt Nam và Hàn Quốc
p_strCode=cudanvietnamvahanquoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2