intTypePromotion=1

Cự ly phủ sóng MF cho đài bờ

Xem 1-1 trên 1 kết quả Cự ly phủ sóng MF cho đài bờ
  • Bài viết tập trung nghiên cứu, xây dựng phần mềm tích hợp kết quả tính toán thủ công và kết quả sử dụng các phần mềm do ITU(International Telecommunication Union) đề xuất, để xác định bán kính phủ sóng vùng biển A2. Nhóm tác giả cũng xây dựng cơ sở dữ liệu chung cho các đài bờ, cơ sở dữ liệu này sẽ trợ giúp các nhà hoạch định trong vấn đề quy hoạch mạng lưới các đài bờ trong hệ thống GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) Việt Nam.

    pdf4p vivinci2711 20-08-2019 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword= Cự ly phủ sóng MF cho đài bờ
p_strCode=culyphusongmfchodaibo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản