intTypePromotion=4
ADSENSE

Cử nhân quản trị giáo dục

Xem 1-20 trên 121 kết quả Cử nhân quản trị giáo dục
 • Bài viết giới thiệu một số một số chương trình đào tạo cử nhân trong lĩnh vực quản lí giáo dục, quản trị giáo dục của các trường đại học uy tín của nước ngoài, trên cơ sở đó tác giả đề xuất khung chương trình cử nhân quản trị trường học của trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

  pdf8p danhvi10 26-11-2018 23 0   Download

 • Chương trình giáo dục đại học đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Marketing với mục tiêu đào tạo ra những cử nhân Marketing có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Marketing...

  pdf32p codon_02 21-11-2015 43 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu · Giải thích vai trò chiến lược của quản trị nguồn nhân lực; phân tích mối quan hệ giữa những thay đổi củaxã hội, tổ chức và con người có ý nghĩa gì đối với người lao động và các nhà quản trị nguồn nhân lực. · Xác định nhu cầu các nhà quản trị tương lai cho tổ chức thông quaviệc hoạch định nguồn nhân lực; trình bày những công cụ nhà quản trị sử dụng để tuyển dụng và chiêu mộ nhân viên; mô tả phương thức phát triển lựclượnglao động ưu việt thông qua việc đào tạovà đánh giá thành...

  pdf9p 0523596042 27-04-2010 300 109   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, một tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh (MBA), nhất là của trường đại học nước ngoài cấp đang là một giá trị hiển nhiên

  doc2p anvietcanh 15-10-2009 146 47   Download

 • Nghiên cứu đề tài "Phát triển tự chủ nghề nghiệp cho giảng viên đại học sư phạm" tiến hành nhằm hai mục đích chính. Thứ nhất, nghiên cứu khảo sát thực trạng mức độ TCNN được trao của GVĐH bằng bộ công cụ được kiểm 3 định độ tin cậy và hiệu lực. Thứ hai, nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ TCNN của giáo viên đại học từ góc độ cá nhân và góc độ quản trị nhà trường làm cơ sở để đề xuất biện pháp phát triển TCNN cho giáo viên đại học.

  pdf225p chumeorocky 10-01-2018 38 6   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung Tài liệu Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực giáo dục, y tế qua phần 2 sau đây. Tài liệu do Minh Thu biên soạn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành. Tài liệu sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm, cụ thể hơn về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong quản lý giáo dục và y tế.

  pdf62p lalala7 07-12-2015 32 2   Download

 • Qua chương này, người đọc sẽ hiểu được những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, cụ thể như sau: - Hiểu quản trị nguồn nhân sự, chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp. - Các phương pháp tuyển chọn nhân sự, bố trí và sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp .

  pdf55p ntgioi120404 10-11-2009 1361 629   Download

 • Mỗi năm các trường khối kinh tế đào tạo được khoảng 50-60.000 cử nhân, họ đang là những nhân tố bổ sung nhân lực cho nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Theo đánh giá của các nhà tuyển dụng thì chất lượng nguồn nhân lực này vẫn còn yếu và kém. Mà nguồn lực cụ thể ở đây chính là sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Khi nói đến sinh viên, người ta liền nghĩ đến khía cạnh học tập. Vì thế chân dung của sinh viên phải được phác họa qua thái độ học tập của họ....

  doc57p trungvandhqn 25-06-2010 2004 335   Download

 • Ngày nay, bộ máy văn phòng với đội ngũ nhân viên và người quản lý không thể thiếu ở bất cứ cơ quan, tổ chức nào. Tuy nhiên, nguồn nhân lực vừa có chuyên môn để thực hiện tốt các nghiệp vụ văn phòng, vừa có trình độ quản lí tại các cơ quan còn rất thiếu. Xuất phát từ nhu cầu của xã hội và năng lực đáp ứng của Nhà trường, năm 2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 268/QĐ-BGD&ĐT ngaỳ 17/01/2006 cho phép Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nha Trang đào tạo...

  doc19p huynhbahoc 26-11-2012 1066 137   Download

 • Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. Để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, x• hội công bằng, văn minh; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm...

  pdf27p truongdoan 10-07-2009 781 106   Download

 • Luận án Tiến sĩ Triết học: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với việc hình thành và phát triển nhân cách cho sinh viên khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay nhằm phân tích một số khái niệm công cụ, làm rõ thực trạng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với việc hình thành nhân cách cho sinh viên khu vực Tây Nguyên, từ đó đề xuất quan điểm định hướng và một số giải pháp.

  pdf176p nguyenthiminh32 12-07-2014 231 85   Download

 • Muốn nghiên cứu Giáo dục học có kết quả, một trong những điều kiện quan trọng là chúng ta phải nắm vững các kiến thức công cụ, mà trước hết là các phạm trù, các kiến thức cơ bản.Chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ sở để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phát triển được tư duy khoa học trong lĩnh vực này.

  doc14p huynhthuyduong404 30-08-2012 445 67   Download

 • Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt xã hội đang từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận dân cư được nâng cao. Do vậy, trẻ em có điều kiện chăm sóc ngày một tốt hơn. tăng trưởng và công bằng, thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực cần thiết phải có giải pháp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK. ...

  doc90p haiqtkdtm09 22-06-2011 156 64   Download

 • Mỗi năm các trường khối kinh tế đào tạo được khoảng 50-60.000 cử nhân, họ đang là những nhân tố bổ sung nhân lực cho nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Theo đánh giá của các nhà tuyển dụng thì chất lượng nguồn nhân lực này vẫn còn yếu và kém. Mà nguồn lực cụ thể ở đây chính là sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

  doc58p tanlam020591 30-06-2010 188 58   Download

 • Bài giảng Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học: Mô đun 5 - Giáo dục giá trị sau đây nhằm mục tiêu giúp cho các bạn nêu được quan hệ giữa năng lực giáo dục giá trị với các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 4 “Năng lực giáo dục”; trình bày được cơ chế chuyển giá trị của xã hội thành giá trị cá nhân; các hoạt động trong chủ đề giáo dục giá trị sống.

  ppt60p cocacola_05 22-10-2015 150 21   Download

 • Trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiểu học là bậc học nền tảng, là tiền đề để nâng cao dân trí. Bản chất của hoạt động nắm tri thức là hoạt động nhận thức, người ta đã căn cứ vào các giai đoạn và các dạng của quá trình nhận thức. Bài SKKN về việc sử dụng Thiết bị giáo dục ở trường Tiểu học, mời các bạn tham khảo.

  pdf32p somitim123 25-03-2014 81 20   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với việc hình thành và phát triển nhân cách cho sinh viên khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay nhằm phân tích một số khái niệm công cụ, làm rõ thực trạng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với việc hình thành nhân cách cho sinh viên khu vực Tây Nguyên, từ đó đề xuất quan điểm định hướng và một số giải pháp.

  pdf28p nguyenthiminh32 12-07-2014 115 15   Download

 • Bài viết phân tích khái niệm về năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của giáo viên phổ thông, đưa ra một số nhận định liên quan đến thực trạng vấn đề này ở Việt Nam hiện nay. Qua đó, đề xuất một số biện pháp quản lí của hiệu trưởng trong việc bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho đội ngũ giáo viên tại trường phổ thông.

  pdf11p visatori2711 20-04-2019 31 3   Download

 • Hương ước là văn bản quy phạm xã hội quy định các quy tắc ứng xử chung do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của nhân dân nhằm gìn giữ và phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các địa phương (làng xã). Bài viết này đề cập giá trị của các bản hương ước ở Thái Bình trong việc giáo dục ý thức, hình thành nhân cách cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay.

  pdf4p vizeus 06-03-2019 22 0   Download

 • Tự chủ đại học đang trở thành xu thế của sự phát triển, đổi mới nền giáo dục trong quá trình hội nhập quốc tế, bởi nó góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho các trường đại học công lập. Tuy nhiên, để thích nghi và thực hiện có hiệu quả vấn đề này, các trường đại học cần áp dụng nhiều công cụ quản lý. Bài viết tập trung phân tích những lợi ích của kế toán quản trị trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập hiện nay.

  pdf2p vixuka2711 06-06-2019 32 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cử nhân quản trị giáo dục
p_strCode=cunhanquantrigiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2