intTypePromotion=1
ADSENSE

Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Xem 1-20 trên 408 kết quả Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
 • Bài viết khái quát lý luận về đầu tư từ ngân sách nhà nước, nghiên cứu các phương thức đầu tư từ ngân sách nhà nước cho cung cấp dịch vụ công. Cụ thể là phân tích thực trạng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trên các giác độ: Chi ngân sách nhà nước cho dịch vụ sự nghiệp công theo lĩnh vực giai đoạn 2011 – 2016; Kiểm định nguồn thu sự nghiệp công theo các biến dân số, vùng miền, hộ nghèo theo mô hình kiểm định - phần mềm Stata; Phân tích thực trạng đầu tư tư nhân vào dịch vụ sự nghiệp công.

  pdf3p kequaidan4 04-05-2020 13 1   Download

 • Tài sản do Nhà nước giao cho các cơ sở giáo dục đại học quản lý, sử dụng là cơ sở vật chất quan trọng để các cơ sở giáo dục này thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời là nguồn lực quan trọng cần được khai thác để mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị. Quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả nguồn lực này có vị trí quan trọng đối với quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 29 1   Download

 • Phần lớn phụ nữ di cư còn trẻ và chưa lập gia đình, có nhu cầu rất lớn về thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nghiên cứu này được thực hiện để mô tả khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ lao động di cư tại các khu công nghiệp đặc trưng của Việt Nam. Thiết kế nghiên cứu định tính, phân tích thảo luận của 8 nhóm nữ công nhân di cư và 45 cuộc phỏng vấn sâu với người cung cấp dịch vụ và các bên liên quan trong năm 2013 - 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ sở y tế ngoài khu công nghiệp nhiều và đáp ứng đủ loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

  pdf8p thanos2 22-05-2018 86 5   Download

 • Quyết định số: 88/QĐ-BTNMT về việc ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  pdf14p connhangheo91 28-06-2014 56 0   Download

 • Quy chế đấu thầu, đặt hàng, , giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

  pdf19p kimhoang 11-06-2009 564 106   Download

 • Tự chủ là xu thế tất yếu đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ công nói chung và các đơn vị cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh nói riêng. Do vậy, từ Đại hội IX đến nay, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm thích đáng nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để phát triển và đổi mới cơ chế tự chủ tài chính, tổ chức và hoạt động của các cơ sở y tế công lập gắn với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa.

  pdf4p vichoji2711 04-05-2020 33 6   Download

 • Đồ án tốt nghiệp..GVHD : ThS. Võ Thị Hương..Giải pháp cung cấp dịch vụ IPTV.của Công ty VTC Digicom.GVHD: Võ Thị Hƣơng.Sinh viên: Hồ Anh Quân.Lớp:.09 LTDT..SVTH : Hồ Anh Quân..Trang II..09LTDT...Đồ án tốt nghiệp..GVHD : ThS. Võ Thị Hương..MỤC LỤC.Trang.MỤC LỤC ..…………………….…………………………..………..I.DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT……………………………................III.LỜI MỞ ĐẦU …………………..………………………................ V.CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ IPTV.1.1.Giới thiệu chƣơng ….......……………………………………….1.1.2 Khái niệm dịch vụ IPTV …………………………..………………. 1.1.2.1 Một số ƣu điểm và nhƣợc điểm của dịch vụ IPTV ..

  pdf60p bautroibinhyen1 02-11-2016 57 8   Download

 • Truyền thông di động và hợp nhất (Unifed Communications - UC) sẽ thay đổi cách các doanh nghiệp (DN) giao tiếp. Các ứng dụng người sử dụng (NSD) hỗ trợ di động, đa phương tiện và phạm vi toàn cầu sẽ cho phép hình thức UC có những khả năng vượt trội hơn cả trước đây. Các cơ hội mới sẽ mở ra cho các nhà cung cấp dịch vụ di động trong một vài năm tới nhờ UC. Họ sẽ có thể tăng doanh thu từ các dịch vụ DN mới và một cơ hội để cung cấp cho NSD nội dung và các ứng dụng cũng như các thỏa thuận mức dịch vụ (Service level Agreements - SLA) tiên tiến.

  pdf6p uocvongxua10 18-09-2015 43 5   Download

 • Bài viết Triển khai cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới trình bày: Thực hiện tốt chính sách này sẽ tạo động lực và thúc đẩy sự phát triển của việc cung cấp sản phẩm dịch vụ công, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của dân cư, thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị cung cấp dịch vụ công lên một trình độ cao hơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p dangthitrangtrang 07-05-2018 51 5   Download

 • Để nắm bắt tình hình thực tế triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), tác giả đã tiến hành nghiên cứu hiện trạng ở một số tỉnh ở Việt Nam nhằm đưa ra được những kết quả tích cực cũng như những hạn chế khi thực hiện cơ chế tự chủ ở các ĐVSNCL, từ đó kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cơ chế tự chủ.

  pdf11p vichoji2711 04-05-2020 18 2   Download

 • Nội dung chính của bài viết là áp dụng bộ chỉ số JDI điều chỉnh với 5 nhóm nhân tố chính, gồm: bản chất công việc, cơ hội thăng tiến, tiền lương, lãnh đạo, đồng nghiệp và một nhân tố bổ sung là điều kiện làm việc để đánh giá về mức độ hài lòng công việc của người lao động tại một số tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ đào tạo ở Việt Nam.

  pdf10p thithi300610 09-03-2018 48 1   Download

 • Thông tư này hướng dẫn việc xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Phụ lục II và dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Biểu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện.

  doc15p yilinglaozu 10-01-2020 13 0   Download

 • Trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước thì công nghiệp điện năng giữ một vai trò hết sức quan trọng bởi vì điện năng là nguồn năng lượng được sử dụng rộng rãi nhất trong nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế thì nhu cầu điện năng sử dụng trong tất cả các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng lên không ngừng. Do điện năng không phải là nguồn năng lượng vô hạn nên để các công trình điện sử dụng điện năng một...

  pdf108p vanngocdienck3 28-05-2011 954 411   Download

 • Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Mục tiêu số một của các doanh nghiệp. Song, đạt lợi nhuận cao không chỉ tái sản xuất mở rộng mà còn góp phần vào tăng trưởng nền kinh tế của đất nước. Vì vậy, để có lợi nhuận cao thì điều quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp là phải kiểm soát các khoản doanh thu, các khoản chi phí và xác định tính toán kết quả của các hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính một cách...

  doc39p lekhacchien 19-01-2010 759 307   Download

 • Khái niệm và ý nghĩa của chất lượng dịch vụ viễn thông. Trong nền kinh tế thị trường, nơi diễn ra sự cạnh tranh gay gắt không những về giá cả sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) được sản xuất ra mà xu thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm còn diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn. Nâng cao chất lượng sản phẩm chính là một trong các yếu tố giúp cho cho doanh nghiệp giành được thị phần. Nó chính là điều kiện ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp....

  pdf5p zeroduong13 18-11-2010 292 146   Download

 • Tóm tắt: Để cạnh tranh thắng lợi trên thị tr-ờng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phải có giải pháp đúng đắn. Một trong những giải pháp đó là công cụ cạnh tranh. Bài báo phân tích tình hình cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ viễn thông. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua sử dụng tốt các công cụ cạnh tranh.

  pdf4p thulanh1 05-09-2011 81 28   Download

 • Tóm tắt: Hiện nay trên thị tr-ờng viễn thông đang diễn ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Trong bài viết này đề cập đến sự cần thiết phải có sự nhìn nhận mới về cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam để thị tr-ờng viễn thông Việt Nam có thể phát triển lành mạnh.

  pdf4p thulanh1 05-09-2011 54 12   Download

 • Sự phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ tự động, internet, các phần mềm kết nối thông minh, số hóa… đã đưa thế giới bước sang thời đại mới, thời đại của “cách mạng công nghiệp 4.0”.

  pdf7p visatori2711 20-04-2019 64 5   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập - Phần 2 mục 3 trình bày những kiến thức và kỹ năng quản lý theo lĩnh vực văn hóa xã hội. Nội dung chính trong mục này gồm: Quản lý cung ứng dịch vụ công về văn hóa xã hội, phân cấp lĩnh vực trong văn hóa xã hội.

  pdf44p kexauxi3 10-09-2019 38 3   Download

 • Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng (người dân, doanh nghiệp) đối với chất lượng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Thời gian nghiên cứu từ tháng 3-8/2018, nghiên cứu được thực hiện khảo sát đối với 200 khách hàng, sử dụng kỹ thuật thu thập dữ liệu qua phiếu điều tra.

  doc0p vimissouri2711 24-12-2020 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
p_strCode=cungcapdichvusunghiepcong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2