Currency

Xem 1-20 trên 369 kết quả Currency
 • Managing Global Financial Risk Using Currency Futures and Currency Options

  pdf16p batoan 15-07-2009 202 82   Download

 • How to Access and Trade the World's Biggest Market Philip Gotthelf The first and last word on trading within currency markets Expert trading veteran Philip Gotthelf provides the first comprehensive guide to currency speculation aimed toward the average investor. Combining fundamental and technical analysis, this book teaches traders how to take advantage of fluctuations within the currency markets and capture enormous gains. Currency Trading takes the latest developments in the FOREX market and provides readers with a complete trading plan....

  pdf315p bongbong_hong 17-12-2012 54 16   Download

 • Tham khảo sách 'managing global financial risk using currency futures and currency', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p transang4 01-10-2012 36 11   Download

 • CORPORATE HEDGING: CURRENCY DERIVATIVES AND INTEREST RATE DERIVATIVES USE BEFORE AND AFTER SFAS 133 Market equilibrium is defined as a set of housing prices and a rule assigning families to districts on the basis of their income that is consistent with individual family preferences, taking all other families’ decisions as fixed:

  pdf114p mualan_mualan 25-02-2013 39 6   Download

 • Chapter 8 "Foreign currency futures market" lecture International financial management introduce to you the content: Contract specifications, futures contract daily settlement, hedging by Futures contract, speculation using Futures contract,...

  pdf4p grintokyro 11-01-2016 27 3   Download

 • Chapter 9 "Currency Swaps" lecture International financial management introduce to you the content: The swap bank, swap transaction, an example of a currency swap. Invite you to refer to the lecture content more learning materials and research.

  pdf9p grintokyro 11-01-2016 27 3   Download

 • Callista Currency Converter là một ứng dụng đơn giản và dễ dàng sử dụng để chuyển đổi tiền tệ dành cho Windows 8. Nó cho phép bạn chuyển đổi nhiều loại tiền tệ khác nhau sang đơn vị cần tính hoàn chỉnh và dễ dàng. Ứng dụng này có một giao diện rất dễ nhìn và đơn giản khi bạn làm việc và chuyển đổi tiền tệ với vài cú nhấp chuột đơn giản. Ngoài ra, Callista Currency Converter được tối ưu hóa để sử dụng trên màn hình cảm ứng rất tuyệt vời.

  pdf4p poqueen 13-05-2013 47 2   Download

 • This chapter explain how forward contracts are used to hedge based on anticipated exchange rate movements, describe how currency futures contracts are used to speculate or hedge based on anticipated exchange rate movements, explain how currency option contracts are used to speculate or hedge based on anticipated exchange rate movements.

  ppt33p allbymyself_06 26-01-2016 15 2   Download

 • Lecture International finance: An analytical approach (2/e) – Chapter 7: Currency options. The goals of this chapter are: To introduce basic concepts, to describe currency options contracts, to identify the determinants of option premiums, to describe exotic currency options.

  ppt38p nomoney2 10-02-2017 6 2   Download

 • In this chapter, Students understand and can recall the costs and benefits of hedging, payoffs and profits of currency forwards and futures, difference between a forward and futures, how to speculate with forwards and futures contracts, how financial managers use forwards and futures to hedge fx risk, how futures are traded and margin calculated.

  ppt24p nomoney9 04-04-2017 5 1   Download

 • Managing Global Financial Risk Using Currency Futures Currency Options

  pdf0p batrinh 15-07-2009 375 162   Download

 • Tiểu luận: The Euro currency Market nhằm trình bày lịch sử hình thành và phát triển của Euro currency Market, các đặc trưng của thị trường, các ý kiến đối với Euro currency Market. Eurocurrency là tiền gửi bằng các đồng tiền khác nhau trên tài khoản của các ngân hàng nằm ngoài nước phát hành.

  pdf19p green_12 14-05-2014 166 58   Download

 • Currency exchange is very attractive for both the corporate and individual traders who make money on the Forex - a special financial market assigned for the foreign exchange. The following features make this market different in compare to all other sectors of the world financial system: • heightened sensibility to a large and continuously changing number of factors; ...

  pdf141p 951847623 09-04-2012 87 48   Download

 • The Asian financial crisis has generated a lot of research, analysis and debate. The exact causes of the crisis are not firmly established, although various hypotheses have been offered. This paper presents one view of the genesis of the East Asian crisis. Several explanations are examined: managed exchange rates, over and undervalued currencies, crony capitalism, asset bubbles, Japanese devaluation, or “too much” capital account liberalization. A large part of the analysis centers around the proposition that the regime of managed exchange rates was at the core of the problem.

  pdf40p bimat_exe_0910 03-12-2009 182 45   Download

 • Tiểu luận: CURRENCY SWAP trình bày khái quát chung về hoán đổi, các thuật ngữ xác định hoán đổi, cấu trúc của một cấu trúc tiền tệ chuẩn. Hoán đổi tiền tệ là một chuỗi các thanh to án giữ a h ai bên mà cả hai t ập hợp thanh toán đều dựa trên những đồng tiền khác nhau.

  pdf18p green_12 14-05-2014 75 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'getting started in currency trading winning in today's forex market_2', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p meomeo_1669 04-02-2012 33 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'getting started in currency trading winning in today's forex market_3', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p meomeo_1669 04-02-2012 33 11   Download

 • (BQ) Part 2 book "Financial accounting" has contents: Inventories; financial assets, liabilities and equity; accounting and taxation, cash flow statements, group accounting, foreign currency translation, accounting for price changes, financial appraisal, international analysis.

  pdf244p bautroibinhyen22 22-03-2017 17 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'currency strategy a practitioner s guide to currency investing hedging and forecasting wiley_2', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p luly_meo2 03-02-2012 46 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'currency strategy a practitioner s guide to currency investing hedging and forecasting wiley_4', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p luly_meo2 03-02-2012 33 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản