intTypePromotion=3
ADSENSE

Đại Nam nhất thống

Xem 1-20 trên 2087 kết quả Đại Nam nhất thống
 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 1 part 1', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p taydoc06 21-02-2012 323 96   Download

 • Tài liệu “Đại Nam nhất thống chí” là bộ sách địa lý viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn thời vua Tự Đức biên soạn, Bộ sách đã được dịch ra tiếng Việt lần đầu năm 1959-1960, bởi Á Nam Trần Tuấn Khải và Tu Trai Nguyễn Tạo, và do Nha Văn hóa Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam Cộng hòa ấn hành [1]. Năm 2006, được Phạm Trọng Điềm phiên dịch và do Viện sử học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam ấn hành....

  pdf52p dongta03 03-01-2012 270 88   Download

 • Nội dung tập 3 bao gồm địa chí các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Định và Hải Dương. Mời các bạn cùng tham khảo Đại Nam nhất thống chí là bộ tổng tập đầy đủ địa chí các tỉnh và các đơn vị hành chính tương đương của nước Đại Nam nửa cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

  pdf544p la_lan1 22-03-2013 173 77   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 1 part 2', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p taydoc06 21-02-2012 166 75   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 1 part 3', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p taydoc06 21-02-2012 112 69   Download

 • Nội dung tập cuối cùng này bao gồm địa chí của các tỉnh Hà Tiên, Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long, An Giang, Gia Định. Mời bạn đọc cùng tham khảo Đại Nam nhất thống chí là bộ tổng tập đầy đủ địa chí các tỉnh và các đơn vị hành chính tương đương của nước Đại Nam nửa cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

  pdf475p la_lan1 22-03-2013 136 69   Download

 • Đại Nam Nhất Thống Chí là tài liệu địa lý chính thức của Triều đình nhà Nguyễn do Quốc sử quán biên soạn từ năm 1865 đến 1910. Nội dung Tài liệu trình bày địa lý, nhân vật, lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng,... của tỉnh Quảng yên, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Sơn Tây, tỉnh Hưng Hóa, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Cao Bằng.

  pdf501p la_lan1 27-03-2013 126 64   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 1 part 6', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p taydoc06 21-02-2012 110 64   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 1 part 4', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p taydoc06 21-02-2012 113 63   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 4 part 2', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf52p dongta03 03-01-2012 154 61   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 4 part 3', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf52p dongta03 03-01-2012 153 61   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 1 part 5', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p taydoc06 21-02-2012 118 61   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 2 part 1', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf53p taydoc06 21-02-2012 125 60   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 1 part 7', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p taydoc06 21-02-2012 106 59   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 1 part 8', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p taydoc06 21-02-2012 122 59   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 4 part 10', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p dongta03 03-01-2012 137 57   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 4 part 4', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf52p dongta03 03-01-2012 166 56   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 3 part 1', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf55p taydoc06 21-02-2012 170 55   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 1 part 9', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p taydoc06 21-02-2012 100 55   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại nam nhất thống chí tập 4 part 6', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf52p dongta03 03-01-2012 136 53   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đại Nam nhất thống
p_strCode=dainamnhatthong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản