intTypePromotion=1
ADSENSE

Đa truy nhập phi trực giao

Xem 1-0 trên 0 kết quả Đa truy nhập phi trực giao
 • Bài viết này khảo sát việc ứng dụng học sâu để khôi phục tín hiệu thu trong hệ thống MIMO-NOMA. Ứng dụng học sâu có hai ưu điểm quan trọng gồm thực hiện giải mã song song và cải thiện chất lượng toàn hệ thống. Nhờ vào quá trình huấn luyện trong học sâu, hệ thống có thể tìm ra bộ trọng số tối ưu cho quá trình khôi phục tín hiệu. Kết quả cho thấy việc sử dụng học sâu có chất lượng tốt hơn kỹ thuật SIC.

  pdf6p vistephenhawking 26-04-2022 12 1   Download

 • Nghiên cứu đề tài “Xây dựng bài tập trắc nghiệm trực tuyến miễn phí bằng Google Form” nhằm phục vụ cho việc kiểm tra đánh giá quá trình học tập của học sinh. Để học sinh có thể chủ động vào học tập, giáo viên cần giới thiệu và khuyến khích các em tham gia ôn tập trực tuyến, do có phần thu nhập thông tin của học sinh ở đầu mỗi bài trắc nghiệm nên khá dễ dàng để giáo viên biết được học sinh nào đã truy cập vào và tham gia học tập hay không.

  doc24p caphesuadathemmuoi 11-11-2021 16 3   Download

 • Bài viết phân tích đánh giá hiệu suất của sơ đồ NOMA với các thông số của kênh truyền gần như hoàn hảo, phân tích xác suất dừng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống để xây dựng các mô hình toán học dựa trên mô hình hệ thống theo phương pháp xác suất, sau đó thực hiện so sánh mô phỏng Monte-Carlo để cho ra kết quả phù hợp.

  pdf9p nguathienthan10 22-02-2021 20 1   Download

 • Bài viết xây dựng công thức xác định tỉ lệ lỗi bit cho hệ thống NOMA đường xuống với 2 người dùng (UE: User Equipment) sử dụng đầu thu LLR. Nghiên cứu này xem xét trong điều kiện kênh truyền có phân phố Rayleigh và nhiễu Gaussian. Biểu thức đề xuất ở dạng từng minh cho trường hợp từng người dùng sử dụng phương pháp điều biến QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).

  pdf12p kequaidan7 04-09-2020 47 6   Download

 • Trong bài báo này chúng tôi muốn đưa ra giải pháp truyền thông tốt nhất cho mạng di động 5G, đó là sự kết hợp phương thức đa truy nhập phi trực giao với truyền thông thiết bị đến thiết bị dựa trên phân tích về xác suất dừng hoạt động của hệ thống.

  pdf8p nguathienthan6 06-07-2020 51 3   Download

 • Đa truy nhập phi trực giao đang nổi lên như một kỹ thuật chính trong các mạng vô tuyến 5G. Bài báo này nghiên cứu bảo mật lớp vật lý cho hệ thống chuyển tiếp sử dụng kỹ thuật đa truy nhập phi trực giao với một chuyển tiếp song công. Hệ thống này chịu sự tấn công từ một thiết bị nghe lén và một thiết bị gây nhiễu. Cụ thể, xác suất rớt bảo mật được đưa ra trong bài báo này để đánh giá chất lượng bảo mật của hệ thống được xem xét. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng xác suất rớt bảo mật của hệ thống tăng nếu tăng các giá trị công suất phát của nguồn, của chuyển tiếp và của thiết bị nghe lén.

  pdf10p thayboitinhyeu 02-03-2020 58 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đa truy nhập phi trực giao
p_strCode=datruynhapphitrucgiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2