intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc điểm của phương pháp dự án

Xem 1-20 trên 156 kết quả Đặc điểm của phương pháp dự án
 • Bài viết đề cập tới việc xây dựng quy trình vận dụng phương pháp DHDA trong quá trình dạy học môn học này đồng thời đưa ra những gợi ý về việc vận dụng phương pháp này đối với các chủ đề môn Kĩ thuật trong chương trình lớp 4, 5.

  pdf11p visasuke2711 02-05-2019 42 0   Download

 • Bài viết Đặc điểm của dạy học theo dự án trình bày: Khái niệm “dự án” đã đi từ lĩnh vực kinh tế, xã hội vào lĩnh vực giáo dục không chỉ với ý nghĩa là các dự án phát triển giáo dục mà còn được sử dụng như một phương pháp, hình thức dạy học hay mô hình dạy học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p lamducduy 26-04-2018 213 17   Download

 • Giáo trình Quản lý dự án giúp những người quản lý dự án CNTT nắm được những công việc cần chuẩn bị trước khi dự án hoạt động, trạng bị những phương pháp luận, bài bản, tiêu chuẩn cho việc quản lý dự án noí chung và quản lý dự án CNTT nói riêng; các hoạt động quản lý và kiểm soát trong khi dự án hoạt động; cung cấp kinh nghiệm và bào học thực tế của quản lý dự án CNTT ở Việt Nam.

  pdf139p vipkxtb 31-05-2014 336 105   Download

 • Luận án trình bày lịch sử hình thành dạy học dự án cũng như một số hướng nghiên cứu dạy học dự án trên thế giới và ở Việt Nam; các vấn đề mang tính lí luận như đặc điểm phát triển trí tuệ của học sinh bậc trung học cơ sở, khái niệm và đặc trưng của dạy học dự án; tổ chức quá trình dạy học dự án một số kiến thức trong chương Điện học Vật lí lớp 9 trung học cơ sở. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf231p dangthingocthuy96 12-01-2017 175 57   Download

 • Luận án trình bày lịch sử hình thành dạy học dự án cũng như một số hướng nghiên cứu dạy học dự án trên thế giới và ở Việt Nam; các vấn đề mang tính lí luận như đặc điểm phát triển trí tuệ của học sinh bậc trung học cơ sở, khái niệm và đặc trưng của dạy học dự án; tổ chức quá trình dạy học dự án một số kiến thức trong chương Điện học Vật lí lớp 9 trung học cơ sở. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p dangthingocthuy96 12-01-2017 76 13   Download

 • Đề tài nghiên cứu một số đặc điểm của huyệt Thận du, những biến đổi của các đặc điểm này khi cơ thể bị bệnh và khi có tác động điện châm vào huyệt là một trong các hướng nghiên cứu cơ bản góp phần làm sáng tỏ bản chất của huyệt vị theo YHCT.

  pdf24p tamynhan0 15-06-2020 4 0   Download

 • Bài viết Phương pháp dạy học theo dự án của TS. Lưu Thu Thủy thuộc Viện KHGD Việt Nam nhằm giới thiệu về phương pháp dạy học theo dự án. Để hiểu được phương pháp trên, tác giả trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp dạy học theo dự án như khái niệm, đặc điểm, thế nào là dạy học theo dự án, mục tiêu, cách thức thực hiện, ưu nhược điểm và các nội dung khác.

  doc10p kiendht2011 20-09-2014 1399 303   Download

 • Giáo trình Tài trợ dự án gồm 3 chương. Chương 1 giới thiệu tổng quan về đầu tư như khái niệm, phân loại, đặc điểm, vai trò của đầu tư. Chương 2 trình bày các kiến thức về dự án đầu tư như khái niệm, vai trò, nội dung của dự án đầu tư, quản lý dự án. Chương 3 trình bày về thẩm định dự án đầu tư như khái niệm, mục đích, yêu cầu của thẩm định dự án, phương pháp tiến hành và công cụ trong thẩm định dự án, các nội dung trong thẩm định dự án như thẩm định phương diện thị trường của dự án, nghiên cứu và thẩm định phương diện và kỹ thuật. Mời bạn đọc tham khảo.

  doc66p haihvnh 28-12-2010 691 265   Download

 • MỤC LỤC Chƣơng 1. Giới thiệu về quản lý dự án 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến dự án (Stackholders) 1.3. Các lĩnh vực quản lý trong dự án (Knowledge areas) 1.4. Vai trò của người quản lý dự án Chƣơng 2. Dự án Công nghệ Thông tin 2.1. Các đặc điểm của dự án Công nghệ Thông tin 2.2. Các giai đoạn của dự án (Project phases) 2.3. Các nhóm tiến trình trong một giai đoạn (Process groups) Chƣơng 3. Quản lý phạm vi dự án 3.1. Tầm quan trọng của quản lý...

  pdf54p buihoan_ictu 20-03-2013 222 76   Download

 • 1. Trong 1.1 trọng tâm là mục tiêu dạy học môn Toán, mỗi mục tiêu cần làm rõ: phân tích, cách vận dụng, ví dụ minh họa. Trong 1.2 trọng tâm là các đặc điểm của cấu trúc nội dung chương trình môn toán, mỗi đặc điểm cần làm rõ: Phân tích, sự vận dụng, ví dụ minh họa. Trong 1.3 phân tích các định hướng và cho ví dụ về việc thực hiện định hướng đó trong dạy học Toán ở tiểu học hiện nay. 2. Trong 2.1 m i m c tiêu c n làm rõ: Phân tích, s v n d ng,...

  doc8p quangvt20 12-04-2013 329 47   Download

 • Câu 1: Khái niệm về Chu kỳ dự án: (Nêu rõ nội dung, mục đích, và đơn vị (cơ quan) thực hiện các công việc trong mỗi giai đoạn của chu kỳ dự án) (4 đ). Câu 2: Các đặc điểm của SXXD ảnh hưởng tới định giá trong xây dựng? Các loại dự toán xây dựng: Mục đích và phương pháp lập. (4 đ) Câu 3: Các thành phần chi phí trong Dự toán xây dựng ở VN hiện nay (2 đ)

  doc3p danuct 02-07-2013 211 39   Download

 • Bài giảng Phương pháp xác định chi phí xây dựng nhằm trình bày về những đặc điểm của việc xác định chi phí xây dựng, chi phí xây dựng công trình, phương pháp xác định chi phí xây dựng công trình, định mức xây dựng cơ bản, mức hao phí lao động; mức hao phí máy thi công.

  pdf8p wide_12 30-07-2014 161 32   Download

 • 1. Khái niệm và đặc điểm của một dự án dịch vụ 1.1. Khái niệm - Dự án: là một loạt các công việc liên quan trực tiếp đến một số kết quả chủ yếu và đòi hỏi một giai đoạn thời gian để chuẩn bị - Quản trị dự án: các hoạt động quản lý bao gồm hoạch định, chỉ đạo và kiểm soát nguồn lực (con người, thiết bị và tài nguyên) để hoàn thành dự án đúng thời gian và kết quả mong đợi trong điều kiện hạn chế về chi phí thực hiện. ...

  ppt36p home_12 12-08-2013 114 14   Download

 • Luận án nghiên cứu với các mục tiêu: khảo sát, đánh giá những đặc điểm của các phương tiện ngôn ngữ như trường từ vựng, câu và một số biện pháp tu từ quen thuộc có tần suất xuất hiện cao trong bút ký Hoàng Phủ Ngọc Tường; nhận diện những đặc điểm về mạch lạc nghệ thuật trong tác phẩm Hoàng Phủ Ngọc Tường thông qua việc mô tả, khảo sát một thể loại cụ thể; bước đầu tìm hiểu, đánh giá những đóng góp của Hoàng Phủ Ngọc Tường về phương diện ẩn dụ tri nhận qua một số truyện ký của ông. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc31p khanhnie 03-01-2017 69 9   Download

 • Đề tài này được thực hiện trên cơ sở thành lập các danh mục động đất mới và thống nhất (danh mục động đất độc lập và danh mục các nhóm tiền chấn(TC), dư chấn (DC) của các trận động đất mạnh). Danh mục các trận động đất độc lập sẽ được dùng để nghiên cứu đặc điểm hoạt động động đất và đánh giá độ lớn động đất cực đại khu vực Biển Đông bằng phương pháp GEV nhằm kiểm tra và so sánh các kết quả đánh giá Mmax cũng như đánh giá tính khả thi của phương pháp này.

  pdf27p phongphong999 04-02-2020 13 4   Download

 • Bài viết này nghiên cứu sâu sắc các quan điểm và tổ chức học tập dựa trên dự án trong việc dạy truyện ngắn của Chí Phèo tại trường trung học để phát triển năng lực đọc viết cho học sinh. Chúng tôi cũng làm rõ quan điểm học tập dự án từ góc độ lý thuyết. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân tích các ví dụ cụ thể từ truyện ngắn Ấn Chí Phèo, để làm rõ định hướng phát triển năng lực văn học cho học sinh.

  pdf4p quenchua5 11-05-2020 36 3   Download

 • Dạy học dự án (DHDA) là một trong những phương pháp dạy học nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên (SV) những năng lực cần thiết trong đó có năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết hiệu quả các tình huống thực tiễn. Với đặc điểm của học phần Hóa học Phân tích chúng tôi đã chọn và thử nghiệm tổ chức cho SV năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái nguyên triển khai dự án “Tìm hiểu về ảnh hưởng của pH đến một số hoạt động sản xuất nông nghiệp”.

  pdf8p vihitachi2711 03-05-2019 22 1   Download

 • Luận án đã tiến hành thực hiện các nội dung chính sau đây: Nghiên cứu tổng quan, khảo sát đánh giá các phương pháp nghiên cứu dự báo các đại lượng dịch chuyển và biến dạng trên thế giới và ở Việt Nam. Tổng hợp và phân tích các đặc điểm điều kiện địa chất, tính chất cơ lý đất đá, công nghệ khai thác, … trong điều kiện khai thác mỏ hầm lò ở Việt Nam. Lựa chọn mô hình dự báo và xác định các hệ số cho mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

  pdf185p phongphong999 04-02-2020 18 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân u gan có chỉ định áp dụng qui trình kỹ thuật nút tĩnh mạch cửa; đánh giá tính an toàn và hiệu quả của kỹ thuật nút nhánh tĩnh mạch cửa làm phì đại nhu mô gan còn lại theo dự kiến trước phẫu thuật cắt gan lớn... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf143p tamynhan0 15-06-2020 15 1   Download

 • Dạy học theo dự án (DHTDA) là hình thức dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm. Qua bài báo này, chúng tôi đưa ra một số đặc điểm của DHTDA, cách thức tổ chức DHTDA trong dạy học học phần phương pháp dạy học (PPDH) cho sinh viên (SV) sư phạm Toán cũng như tiềm năng phát triển khả năng nghiệp vụ sư phạm (NVSP) thông qua DHTDA học phần PPDH cho SV sư phạm toán áp dụng hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ.

  pdf6p cumeo2425 02-07-2018 34 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đặc điểm của phương pháp dự án
p_strCode=dacdiemcuaphuongphapduan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2