intTypePromotion=1
ADSENSE

Dàn anten thông minh

Xem 1-4 trên 4 kết quả Dàn anten thông minh
 • Bài viết này giới thiệu các khái niệm cơ bản về các hệ thống anten thông minh và các đặc tính vượt trội quan trọng của thiết kế hệ thông anten thông minh so với các phương pháp vô hướng truyền thống. Những điểm khác biệt để phân biệt giữa các công nghệ khác nhau cũng được đề cập đến. Các công nghệ này bao gồm các anten phân tập đơn giản đến các hệ thống dàn anten thích nghi. Đồng thời bài báo cũng đề cập đến vấn đề truyền tín hiệu trong thông tin vô tuyến và cuối cùng là nêu những ứng dụng của hệ thống anten thông minh.

  doc16p son248 24-03-2020 29 2   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu, mô phỏng và đánh giá thực nghiệm giải pháp xác định vị trí thẻ RFID (Radio Frequency Identification) bằng phương pháp búp sóng tới DOA (Direction Of Arrival) nhờ sử dụng dàn anten thông minh và thuật toán xác định hướng sóng tới MUSIC (Multiple Signal Classification).

  pdf10p visumika2711 17-07-2019 24 3   Download

 • Antenna Arrays and Diversity Techniques Một ăng-ten trong một hệ thống viễn thông là thiết bị thông qua đó, ở chế độ truyền dẫn, tần số vô tuyến năng lượng (RF) được kết từ các máy phát không gian miễn phí, và từ không gian miễn phí cho người nhận ở chế độ nhận [57-59].

  pdf11p xuongrong_battien 24-10-2011 56 11   Download

 • Vấn đề nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống máy thu là cần thiết, tạo cơ sở cho việc tìm hiểu các hệ thống khác như: hệ thống anten, hệ thống phát, hệ thống xử lý và phân tích tổng thể đầu tự dẫn. Nội dung nghiên cứu hệ thống thu của đầu tự dẫn trong công trình này bao gồm: xây dựng sơ đồ chức năng; thuyết minh về nguyên lý hoạt động của hệ thống thu;phân tích một số đặc điểm của hệ thống thu; đo đạc một số tham số kỹ thuật cơ bản của tuyến thu.

  pdf6p thithizone 16-07-2019 47 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Dàn anten thông minh
p_strCode=danantenthongminh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2