intTypePromotion=1
ADSENSE

Dân tộc Bahnar

Xem 1-20 trên 27 kết quả Dân tộc Bahnar
 • Kroong là xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đệm VQG KKK, tỉnh Gia Lai với 98% dân số là đồng bào dân tộc Bahnar. Trước sự ngăn cách về địa lý, khó khăn về kinh tế, rào cản về văn hóa, người Bahnar đã tìm đến các loài cây cỏ để chữa trị các loại bệnh thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, hình thành nên vốn kiến thức truyền thống về cây thuốc trong cộng đồng. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm lập danh mục thành phần loài cây thuốc, đánh giá tính đa dạng sinh học, xác định vai trò của chúng trong đời sống ĐBDT Bahnar.

  pdf13p tamynhan8 04-11-2020 4 0   Download

 • Bài báo nghiên cứu hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc Bahnar vùng đệm tác động đến đa dạng sinh học vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai nhằm đề xuất các giải pháp cho các cấp chính quyền như: Tiến hành quy hoạch, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tạo điều kiện để cộng đồng có cơ hội trong sinh kế; ... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p tamynhan8 04-11-2020 12 0   Download

 • Thực vật làm thuốc và các bài thuốc dân gian của đồng bào Bahnar tại xã Đông huyện KBang tỉnh Gia Lai đa dạng và phong phú. Kết quả phỏng vấn (100 hộ) đã xây dựng được danh lục 22 loài cây thuốc thuộc 17 họ. Liệt kê được 6 bài thuốc tiêu biểu và có 16 loại bệnh được người dân sử dụng cây thuốc để chữa trị tại nhà.

  pdf5p vilisbon2711 04-01-2020 27 0   Download

 • Nhà Rông là một tác phẩm nghệ thuật lớn bao gồm điêu khắc, hội họa, trang trí,… đặc biệt là sự thể hiện không gian thiêng liêng, sức mạnh cộng đồng, là linh hồn của các làng, bản ở Kon Tum. Là một vùng đất mang đậm nét truyền thống sử thi và là nơi cội nguồn của ngôi nhà Rông truyền thống, Kon Tum có nhiều dân tộc bản địa sinh sống, gồm: Dân tộc Xơ Đăng, Bahnar, Ja Rai, Jẻ Triêng, Brâu, Rơ Mâm. Đối với các dân tộc nơi đây, nhà Rông chiếm giữ vị trí quan trọng...

  pdf8p tramoi_1 20-06-2013 116 15   Download

 • Dân tộc Bahnar là một trong các dân tộc bản địa Tây Nguyên giàu bản sắc văn hóa. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở cho những hoạch định chính sách phát triển bền vững tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Bahnar. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf9p hpnguyen1 02-03-2018 41 6   Download

 • Cuối thế kỷ XIX, việc nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc ít người tại Việt Nam đã được chú ý. Đến nay đã có hàng trăm công trình của các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài nghiên cứu về lĩnh vực này đã được công bố. Trên hầu hết các bình diện như cảnh huống và chính sách ngôn ngữ, vấn đề cội nguồn và việc sắp xếp danh mục các ngôn ngữ theo cội nguồn,… đã được làm rõ hoặc nêu vấn đề để giới khoa học tiếp tục thảo luận. Báo cáo trình bày khái quát lịch sử của việc nghiên cứu, những thành tựu đã đạt được cũng như những công việc cần phải tiếp tục khảo sát của giới ngữ học tại Việt Nam.

  pdf9p kaiyuan1121 21-08-2018 62 5   Download

 • Bài viết trình bày các đặc điểm trang phục truyền thống của người Bahnar, Jrai, đặc trưng văn hóa trong trang phục truyền thống của người Bahnar, Jrai.

  pdf4p vilisbon2711 04-01-2020 28 0   Download

 • Bahnar là tộc người lớn nhất trong số những tộc người thuộc dòng ngôn ngữ Nam Á ở nước ta. Dân tộc Bahnar có một nền văn hóa độc đáo với nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật phong phú.

  pdf6p vilisbon2711 04-01-2020 6 0   Download

 • Hiện nay, trước sự tác động của nhiều yếu tố, luật tục Bahnar đã có nhiều biến đổi. Việc tìm hiểu về của luật tục đối với nhận thức, thái độ và việc áp dụng nó trong thực tiễn phần nào góp phần cung cấp thêm cứ liệu để nghiên cứu thực trạng luật tục trong bối cảnh mới hiện nay ở Gia Lai.

  pdf4p viino2711 05-05-2020 13 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'xây dựng mô hình quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số jrai và bahnar, tỉnh gia lai', luận văn - báo cáo, nông - lâm - ngư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf221p canhchuon_1 14-06-2013 177 63   Download

 • Xuất phát từ hình thức phòng thủ nguyên thủy của “buôn”, các ngôn ngữ Mon- Khmer ở Việt Nam đã sử dụng tính từ “tròn” để cấu tạo danh từ chỉ hình thức tổ chức cộng đồng cơ sở của mình. Cao hơn “buôn” là hình thức “liên buôn”, còn để lại dấu vết trong các ngôn ngữ Bahnar, Brũ, Việt và Mường. Từ các hình thức đó, người Việt-Mường đã tiến lên lập “nước”, và biến “làng - nước” thành cơ cấu tổ chức cộng đồng đặc trưng của Việt-Mường.

  pdf14p nganga_02 09-09-2015 54 7   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm lí luận và thực trạng phương pháp dạy học Cồng chiêng của tộc người Jrai và Bahnar cho học sinh trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Gia Lai, chúng tôi nghiên cứu đề xuất phương thức dạy học theo phương pháp giảng dạy mới thông qua bản phổ của môn học này trong nhà trường.

  pdf28p phongtitriet000 08-08-2019 22 1   Download

 • Mục tiêu của luận văn là chương trình chi tiết môn Hát dân ca tại trường CĐSP Gia Lai. Khai thác những giá trị của dân ca Tây Nguyên cụ thể là đưa dân ca của tộc người Bahnar vào giảng dạy môn Hát Dân Ca cho sinh viên Sƣ phạm trường CĐSP Gia Lai. Từ đó, đưa ra giải pháp dạy hiệu quả và phát huy năng lực của sinh viên.

  pdf26p phongtitriet000 08-08-2019 14 1   Download

 • Văn hóa truyền thống của người Bahnar đã tạo nên sự đa dạng văn hóa tộc người của tỉnh Gia Lai. Trong đó, giá trị hôn nhân của người Bahnar là một yếu tố quan trọng, được người Bahnar kế thừa, phát huy xây dựng hạnh phúc gia đình. Đặc điểm hôn nhân truyền thống của người Bahnar và những biến đổi của nó ở Gia Lai được trình bày qua mô tả, phân tích về quan niệm, nguyên tắc, hình thức cư trú và những quy định bảo vệ tính bền vững của hôn nhân người Bahnar.

  pdf10p vimariana2711 21-12-2020 5 0   Download

 • Người Bahnar có câu : "khei ning nơng, pơm bơxát" nghĩa là "tháng nghỉ làm nhà mồ", tháng nghỉ đó lại là mùa hội, mùa vui, mùa "uống tháng, ăn năm, trâu đâm, lợn mổ". Không chỉ của người Bahnar mà còn của người Giarai, Êđê và nhiều tộc người khác ở Tây Nguyên. Làm nhà mồ có nghĩa là tổ chức lễ hội bỏ ma hay bỏ mả. Do đó, không phải ngẫu nhiên lễ bỏ mả lại là lễ hội lớn nhất, tưng bừng nhất, vui nhất, mang tính văn hóa nhất và cũng mang tính cộng đồng...

  pdf3p truongthinh 10-10-2009 307 72   Download

 • Người Bahnar có câu: "Khẽi ning nơng, pơm bơxát" nghĩa là "tháng nghỉ làm nhà mồ", tháng nghỉ đó lại là mùa hội, mùa vui, mùa "uống tháng, ăn năm, trâu đâm, lợn mổ". Không chỉ của người Bahnar mà còn của người Giarai, Êđê và nhiều tộc người khác ở Tây Nguyên. Làm nhà mồ có nghĩa là tổ chức lễ hội bỏ ma hay bỏ mả.

  pdf3p truongthinh 10-10-2009 153 28   Download

 • Nhóm Khmer • Nhóm Bahnar • Nhóm Katu • Nhóm Việt Mường • Nhóm KhmúTheo danh sách chính thức hiện nay có 25 ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam thuộc nhánh Mon-Khmer, họ Nam Á với số người sử dụng tổng cộng là 2.620.371 người (1989). Địa bàn cư trú của cư dân sử dụng các ngôn ngữ này trải từ Nam ra Bắc trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Chính vì vậy, có thể coi họ ngôn ngữ Nam Á (cụ thể hơn là nhánh Mon-Khmer) là một họ ngôn ngữ quan trọng hiện diện...

  pdf4p abcdef_38 20-10-2011 100 11   Download

 • Bài viết nghiên cứu trường hợp lễ hội cồng chiêng tại xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Một mô hình lễ hội cộng đồng được thành lập và thực hành ngay sau khi hồ sơ Không gian Văn hóa Cồng chiêng được Tổ chức UNESCO vinh danh.

  pdf5p visamurai2711 23-07-2019 25 2   Download

 • So với các ngôn ngữ thuộc nhóm Bahnar Nam, phương ngữ tiếng Stiêng tương đối đơn giản. Việc có ít nhóm phương ngữ cho thấy tộc người Stiêng không có nhiều thay đổi về nơi cư trú hoặc nếu có thì việc du canh du cư không ảnh hưởng lớn đến tính thống nhất ngôn ngữ do di chuyển nguyên cả buôn làng, không di cư theo từng nhóm. Điều này giúp cho việc giao tiếp của các thành viên trong cộng đồng dễ dàng.

  pdf12p hulk1234 01-06-2018 69 1   Download

 • Nghi thức Tế lễ Âm hồn là một loại hình tín ngưỡng dân gian. Nó không chỉ thể hiện quan niệm của cư dân huyện đảo Lý Sơn về thế giới quan, nhân sinh quan mà còn chứa đựng những giá trị về văn hóa tinh thần. Ngoài ra, Tế lễ Âm hồn cũng có chức năng giáo dục nhân cách sống của con người, cũng như để thỏa mãn nhu cầu tâm linh của mỗi cá nhân, dòng họ và cộng đồng.

  pdf13p hulk1234 01-06-2018 16 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1001 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Dân tộc Bahnar
p_strCode=dantocbahnar

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2