Đăng ký chào mua công khai

Xem 1-3 trên 3 kết quả Đăng ký chào mua công khai
  • Mẫu bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng.

    doc2p lananh 15-07-2009 158 38   Download

  • - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Các trường hợp phải chào mua công khai: + Chào mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng; + Chào mua mà đối tượng được chào mua bị bắt buộc phải bán cổ phiếu mà họ sở hữu. - Việc chào mua công khai chỉ được thực hiện sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà...

    doc3p minhthanh 17-08-2009 94 5   Download

  • Có lẽ câu chuyện mua bán, sáp nhập (M&A) đến thời điểm này là không mới với hầu hết các doanh nghiệp (DN) trong nước. Có những thương vụ bên mua được coi là hời, bên bán được coi là có giá. Nhưng cũng có những vụ mua bán thuần màu sắc thâu tóm, thôn tính. Ngay cả những ngân hàng (NH) lớn cũng bị thâu tóm và phải đổi chủ thì nguy cơ trở thành “con mồi” bị săn đuổi đang đe dọa không ít DN. Đọc E-paper ...

    pdf4p sunflower_1 14-09-2012 50 11   Download

Đồng bộ tài khoản