intTypePromotion=1
ADSENSE

Đảng phái chính trị ở các nước tư bản

Xem 1-20 trên 30 kết quả Đảng phái chính trị ở các nước tư bản
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tình hình nước ta hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức quyền lực nhà nước, mối quan hệ giữa các đảng phái chính trị và cơ quan nhà nước ở các nước tư bản, đảng phái chính trị ở các nước tư bản và khuynh hướng dân chủ xã hội, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, một số vấn đề về kinh tế tri thức và thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf279p visasuke2711 02-05-2019 22 2   Download

 • Hiến pháp các nhà nước tư bản không quy định vai trò lãnh đạo của đảng Trong tác phẩm Lôgic chính trị Mỹ (The Logic of American Politic), với tiêu đề Đảng là đứa con ngoài ý muốn của Hiến pháp, tác giả Samuel Kernell và Gary Jacobsson viết: “Hiến pháp không hề đề cập đến các đảng phái chính trị. Trong suốt thời kỳ lập quốc, các đảng phái bị đông đảo người dân coi là mối đe dọa đối với một chính phủ tốt và trật tự công, đặc biệt là những người Cộng hòa. ...

  pdf10p dontetvui 20-01-2013 82 19   Download

 • Nói đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa la nền kinh tế của chúng ta không phảI là kinh tế quản lý theo kiểu tập trung quan liêu bao cấp như trước đây nhưng đó cũng không phảI là nền kinh tế thị trường tự do giống như các nước tư bản.Tức là không phảI thị trường tư bản chủ nghĩa,cũng chưa hoàn toàn là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.Chúng ta đang ở trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,còn có sự đan xen và đấu tranh gữa...

  pdf7p caott9 20-07-2011 113 27   Download

 • Mô hình này không chỉ được áp dụng ở các nước tư bản chủ nghĩa, mà còn được áp dụng ở các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nó được vận dụng ở các nước phát triển và cả ở các nước đang phát triển. Việt Nam cũng mới sử dụng mô hình kinh tế này được khoảng hơn 15 năm nay. Và có những thành tựu mà chúng ta đã đạt được cũng như có những khó khăn, những vấn đề gặp phải cần được giải quyết trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh...

  pdf28p tengteng4 19-11-2011 74 11   Download

 • Quốc hội Việt Nam hiện nay có cấu trúc một viện, chứ không phải lưỡng viện như nhiều nước. Trong thực tiễn hoạt động, Quốc hội nước ta không có tình trạng phân hóa, đối lập về chính trị giữa các giai cấp, phe nhóm, đảng phái như quốc hội ở nhiều nước tư bản chủ nghĩa (TBCN).

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 26 1   Download

 • Hoàn cảnh lịch sử ra đời và đặc điểm của học thuyết kinh tế trường phái chính hiện đại? 2. Nội dung cơ bản của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp của trường phái chính hiện đại. Sự vận dụng lý thuyết này ở Việt nam? 3. Lý thuyết giới hạn khả năng sản xuất và sự lựa chọn? 4. Các lý thuyết tăng trưởng và phát triển đối với các nước đang phát triển và sự vận dụng các lý thuyết này ở nước ta? 5. Những đóng góp và hạn chế của các học thuyết...

  pdf14p magiethitham 25-04-2011 789 112   Download

 • Sinh viên là lực lượng lao động chính, chủ nhân của đất nước trong tương lai nên rất cần có năng lực giải quyết vấn đề để làm chủ mọi hoạt động học tập và thực tế cuộc sống. Do vậy, trong giáo dục các môn học ở bậc đại học, cao đẳng nói chung, và trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, phần Kinh tế chính trị nói riêng cũng cần phải hướng đến phát triển năng lực này. Bài viết tập trung nghiên cứu về vấn đề này.

  pdf4p vidanh95 14-12-2018 70 3   Download

 • Sự nghiên cứu sâu sắc điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam, điểm lại các phong trào yêu nước, các tổ chức chính trị đã ra đời trước đó, từ việc nhận xét về sự thống trị tàn bạo của đế quốc Pháp, sự bần cùng hóa của nhân dân Việt Nam, Hồ Chí Minh cho rằng, để xây dựng được một Đảng Cộng sản với cương lĩnh cách mạng đúng đắn, trước hết phải giải quyết được nhận thức tư tưởng, chính trị cho các lực lượng yêu nước và cách mạng ở Việt Nam về mối quan hệ giữa dân tộc.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 21 0   Download

 • Muốn tiến hành chiến tranh phải có căn cứ địa hậu phương vững chắc, đó chính là quan điểm cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến tranh nhân dân Việt nam. Hậu phương căn cứ địa là hệ thống bao gồm các cơ sở chính trị ở thành thị và nông thôn, các khu du kích và căn cứ du kích trong vùng tạm bị địch chiếm, các vùng tự do rộng lớn nằm trên khắp lãnh thổ đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết Đảng Bộ tỉnh Hưng Yên vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng căn cứ địa cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

  pdf6p quenchua11 23-03-2021 2 0   Download

 • Từ Đại hội Đảng VI (1986) Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ cầQuan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nayn phải đổi mới nền kinh tế đó là chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đến năm 1992 đường lối đó đã được cụ thể hoá. Khi nghiên cứu xã hội Tư bản Các Mác phát hiện ra mâu thuẫn...

  pdf23p sunderland24 10-06-2011 158 53   Download

 • Kinh tế Việt nam trong quá trìđ hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay vấn đề phát triển kinh tế là một vấn đề rất cần thiết, tất yếu đối với mọi quốc gia . Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau do dựa vào các tiềm lực của chính mình . Đối với Việt Nam , từ khi xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường thì Đảng và nhà nước ta đã xác định rằng : phát triển các doanh nghiệp vừa và...

  pdf21p sunderland24 10-06-2011 59 6   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta sở dĩ thành phần KTNN giữ vai trò chủ đạo bởi vì những lý do chính sau: Thứ nhất, chúng ta đều biết “chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế ”. Nền chính trị của Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo với mục tiêu dưa nước ta tiến lên CNXH, thực hiện “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Thành phần KTNN của nước ta mà trước hết là các doanh nghiệp Nhà nước cũng phải...

  pdf10p iphone7 06-11-2011 42 2   Download

 • Tư tưởng về công bằng phân phối của K. Marx là một thành tựu trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Nó đấu tranh với bất công xã hội và bảo vệ quyền con người với những nhu cầu, những điều kiện và cơ hội để phát triển trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Trong bối cảnh hiện tại, khi mà sự phát triển nhanh chóng về kinh tế của các quốc gia đôi khi lại đi kèm với những bất công, chênh lệch trong xã hội, thì vấn đề công bằng xã hội nói chung, công bằng phân phối nói riêng một lần nữa cần phải được đặt lại một cách nghiêm túc. Hội thảo khoa học quốc tế “Tư tưởng của C.

  pdf8p nguathienthan 04-10-2019 25 1   Download

 • Tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhờ vào ảnh hưởng của Mỹ và Anh trên các lĩnh vực quân sự, kinh tế, khoa học, tin học, chính trị và văn hóa. Ở nhiều nước, người ta bắt buộc phải học tiếng Anh để đi làm. Chính vì vậy tiếng Anh chuyên ngành ngày càng trở nên quan trọng và tất yếu quyết định đến công việc của bạn sau này. Thấu hiểu vấn đề đó "Hơn 1001 từ tiếng Anh chuyên ngành" cung cấp hơn 1001 từ tiếng Anh thuộc các chuyên ngành khác nhau và được sắp xếp theo thứ tự bảnh chữ cái latinh, giúp bạn dễ dàng tra cứu. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc29p kyuc_buon 21-01-2010 923 379   Download

 • Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế đòi hỏi toàn đảng, toàn dân ta phải phát huy cao độ tinh thần cách mạng tiến công, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đưa đất nước tiến nhanh và vững chắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Không làm được như vậy, chúng ta sẽ tụt hậu xa hơn về trình độ phát triển kinh tế so với các nước xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp tới niềm tin của nhân dân, sự ổn định chính trị...

  pdf32p bongbongcam 12-08-2010 172 67   Download

 • Sẽ là như thế nào nếu giám đốc điều hành của bạn là người đứng đầu quốc gia, văn phòng làm việc của bạn ở khu đất đắt giá nhất tại đất nước, và “hầu bao” của công ty bạn đến từ những người nộp thuế khắp quốc gia ? Bạn thử hình dung khi hoàng gia được quản lý theo kiểu một tập đoàn kinh tế với giám đốc điều hành, giám đốc tài chính,..., lúc đó quả thật sẽ có nhiều điều đáng phải học hỏi. Trên khắp châu Âu, trong thời gian gần đây các nhân vật...

  pdf5p bupbexinhxan 26-02-2010 120 14   Download

 • Kênh quốc gia: Các công ty có thể đăng ký bảo hộ thông qua việc nộp đơn riêng tại cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia từng nước họ muốn bảo hộ kiểu dáng của mình. Quá trình này có thể khá phức tạp và tốn kém bởi thông thường đơn đăng ký kiểu dáng phải được dịch ra ngôn ngữ quốc gia cũng như phải chi trả các chi phí hành chính (và đôi khi cả dịch vụ pháp lý) Kênh khu vực: Nếu bạn muốn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại những nước...

  pdf2p bookmarks 08-04-2011 77 10   Download

 • Do điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn nên cần phải cho phép một số cơ quan được bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại nơi cũ để lấy kinh phí đầu tư xây dựng tại nơi mới. Tại văn bản chất vấn, đại biểu Chương muốn biết quan điểm của Bộ trưởng và của Bộ Xây dựng trong việc tham mưu với Thủ tướng Chính phủ xử lý, giải quyết vấn đề đang được cử tri rất quan tâm về việc quản lý, bảo vệ tài sản (nhà, đất) trụ sở một...

  pdf3p bibocumi19 13-12-2012 86 7   Download

 • Chính trị Các cuộc khủng bố đang ngày càng gia tăng đặc biệt có liên quan đến đất nước Mỹ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp (hoặc gián tiếp) đến các quan hệ thương mại. Doanh nghiệp của bạn liệu có nằm trong mục tiêu khủng bố?. Thực tế bạn có nhiều khả năng phải đối mặt với những rắc rối lớn khi “kiếm cơm” ở các nước có nền chính trị biến động. Tiềm năng phát triển Giống như bất kỳ doanh nghiệp nào bạn cũng cần đánh giá tiềm năng phát triển của doanh nghiệp mình ở nước...

  pdf3p bibocumi38 08-04-2013 41 4   Download

 • Hàng hóa là một trong những phạm trù cơ bản của kinh tế chính trị. Theo nghĩa hẹp, hàng hóa là vật chất tồn tại có hình dạng xác định trong không gian và có thể trao đổi, mua bán được. Theo nghĩa rộng, hàng hóa là tất cả những gì có thể trao đổi, mua bán được.Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải tự thân vận động và tự khẳng định chính mình. Việc nắm bắt các nhu cầu thị trờng là con đờng...

  pdf23p kimku10 07-09-2011 44 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đảng phái chính trị ở các nước tư bản
p_strCode=dangphaichinhtriocacnuoctuban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2