intTypePromotion=4
ADSENSE

Đánh giá an toàn nhà

Xem 1-20 trên 365 kết quả Đánh giá an toàn nhà
 • Hàng năm ở nước ta, bão thường gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân, nhất là ở các vùng ven biển miền Trung Việt Nam. Để giảm thiểu các thiệt hại do bão gây ra, thì việc đánh giá được mức độ an toàn cho nhà theo các cấp bão là rất cần thiết để người dân chủ động có các biện pháp phòng chống bão phù cho hợp. Bài báo này trình bày các nội dung liên quan đến vấn đề này.

  pdf6p shiwo_ding7 05-06-2019 8 0   Download

 • ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế công trình xây dựng nói chung (thiết kế theo phương pháp ngẫu nhiên) cũng như công trình thuỷ lợi nói riêng hiện đang phổ biến và là xu thế chung trên thế giới. ở Việt Nam nghiên cứu ứng dụng lý thuyết này trong thiết kế công trình đang ở những bước đầu và sẽ phát triển rộng hơn trong những năm gần đây. Bài báo này trình bày phương pháp và những kết quả áp dụng lý thuyết độ tin cậy trong phân tích đánh giá an toàn đê biển ở Việt Nam. Phân...

  pdf12p hoa_thuyvu 21-10-2011 138 21   Download

 • Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ tính toán thiết kế, tiêu chuẩn thiết kế đập vòm của từng quốc gia cũng có sự thay đổi liên tục để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về kinh tế và an toàn, nó cũng phản ánh trình độ phát triển đập vòm của mỗi nước. Dựa vào “Tiêu chuẩn thiết kế đập vòm bê tông và đập bê tông trọng lực EM No.19” của Mỹ ban hành năm 1977, “Quy phạm thiết kế đập vòm bê tông SL 282 – 2003” của Trung Quốc ban hành năm 2003, bài báo đã thử tiến hành phân tích...

  pdf8p hoa_thuyvu 21-10-2011 99 4   Download

 • HACCP là vi t t t c a c m t Hazard Analysis and Critical Control Point System, và có nghĩa là ế ắ ủ ụ ừ "hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn", hay hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm". HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh...

  doc3p thinhroi 19-03-2010 953 502   Download

 • Mục tiêu của tài liệu nhằm đánh giá về những điều kiện an toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe trên các công trường xây dựng tại đất nước của bạn, cũng như các giải pháp có thể giải quyết những vấn đề gặp phải. Tổ chức quản lý an toàn, nhắc nhở các nhà quản lý ở các cấp cao hơn về những nền tảng họ có thể tạo ra để có được một công trường an toàn và vệ sinh, những thông tin thiết yếu về một hệ thống quản lý an toàn cho công nhân và đốc công. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

  doc119p kevindoan 02-08-2010 824 475   Download

 • VIệc đề cập đến một số công ty cụ thể hay sản phẩm của nhà sản xuất nào đó không đồng nghĩa rằng tổ chức y tế thế giới đánh giá cao và tiền sử...

  pdf186p dotoan1985 11-01-2011 400 125   Download

 • Chương 1 Đánh giá sự phù hợp I. Khái quát 1. Định nghĩa Để khẳng định một đối tượng nào đó thỏa mãn các yêu cầu trong các văn bản qui định, cần tiến hành xem xét các khía cạnh có liên quan của đối tượng đó một cách hệ thống. Hoạt động này gọi là đánh giá sự phù hợp. Nói chính xác hơn, đánh giá sự phù hợp là sự xem xét một cách hệ thống để xác định mức độ mà một thực thể có khả năng đáp ứng các yêu cầu quy định....

  pdf50p ctnhukieu10 27-04-2011 209 92   Download

 • TCVN 7447-1:2004. Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất giống và ương nuôi cá đồng trên ruộng lúa tại xã Đông Hiệp, Đông Thuận và Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

  pdf118p huyquangbk2005 19-11-2012 289 89   Download

 • Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS) là một tiêu chuẩn thực phẩm phổ biến với hệ thống đánh giá đồng nhất sử dụng đánh giá chất lượng & chọn lựa nhà cung ứng. Nó giúp nhà bán lẻ đảm bảo thực phẩm an toàn & kiểm tra mức độ chất lượng của từng loại thương hiệu sản phẩm bán ra.

  pdf139p dezhong 04-03-2014 618 87   Download

 • Quy chế này quy định việc quản lý nhà nước về an toàn sinh học trong các hoạt động : nghiên cứu khoa học , phát triển công nghệ và khảo nghiệm , sản xuất , kinh doanh và sử dụng , nhập khẩu , xuất khẩu , lưu giữ và vận chuyển , đánh giá .....

  pdf16p nguyen_vu 21-03-2010 205 77   Download

 • Hệ thống KSNB có mặt hầu hết các nhân tố quan trọng liên quan đến quá trình kiểm toán. Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao ( INTOSAI) đã ấn hành chuẩn mực thực hành thứ hai của Kiểm toán nhà nước là nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của hệ thống KSNB.

  pdf67p lanlan38 02-04-2013 142 42   Download

 • RUNG CỤC BỘ Giá trị cho phép và phương pháp đánh giá Local vibrations Permisible values and methods of evaluation TCVN 5127-90 Khuyến khích áp dụng Cơ quan biên soạn: Viện nghiên cứu máy, Bộ Cơ khí và luyện kim Cơ quan đề nghị ban hành : Bộ Cơ khí và luyện kim Cơ quan trình duyệt : Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Cơ quan xét duyệt ban hành : Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 681/QĐ Ngày 08 tháng 12 năm 1990 Tiêu chuẩn này áp dụng cho rung bộ cục...

  pdf7p caott2 19-05-2011 193 39   Download

 • Luận văn đánh giá thực trạng công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn quận Sơn Trà; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn quận Sơn Trà; kiến nghị với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 188 42   Download

 • Nhu cầu ôxy sinh học Chất độc hại 6,0 mg/l Không chứa tạp chất độc hại 4,0 mg/l Nồng độ giới hạn cho phép các chất độc hại được xác định bởi các bác sĩ vệ sinh dịch tễ, các nhà sinh học và được khẳng định ở cấp độ an toàn nhất. Mọi chất độc hại theo ảnh hưởng của mình trên cơ thể con người và đời sống thuỷ vực được chia ra ba hạng ( chỉ tiêu độc hại tới hạn - LPV): - chất làm thay đổi tính chất sống của nước (màu, mùi, vị); - chất ảnh hưởng...

  pdf16p xingau5 14-08-2011 118 37   Download

 • Luận án làm làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn, cũng như phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước (QLNN) về an toàn lao vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong các DNKTĐXD ở Việt Nam. Luận án đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác QLNN về ATVSLĐ trong các DNKTĐXD ở Việt Nam; hướng tới mục tiêu, quan trọng nhất là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của xã hội, giảm, ngăn chặn tới mức tối đa TNLĐ, BNN, góp phần bảo vệ được tính mạng, sức khỏe của người lao động trong khai thác đá xây dựng và bảo vệ môi trường trong các khu vực khai thác đá xây dựng ở Việt Nam.

  pdf184p change03 06-05-2016 146 32   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nhà nước Việt Nam trình bày lí luận và kinh nghiệp quốc tế về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan kiểm toán nhà nước, đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nhà nước Việt Nam, phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nhà nước Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 123 28   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật: Hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng pháp luật về kiểm toán nhà nước, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

  pdf173p nguyenthiminh32 12-07-2014 158 28   Download

 • Luận văn làm rõ lý luận về quản lý Nhà nước về An toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp; đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước về ATVSLĐ trong các doanh nghiệp trên địa bàn các Khu công nghiệp Đà Nẵng; kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ trong doanh nghiệp.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 150 26   Download

 • Trên cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu, đánh giá về thực trạng vai trò của KTNN trong quản lý nợ công, luận án đề xuất các giải pháp chủ yếu để xác lập và nâng cao vai trò của KTNN trong quản lý nợ công tại Việt Nam.

  pdf146p change01 05-05-2016 63 23   Download

 • Việc nghiên cứu Luận án nhằm thực hiện các mục đích sau: Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận về tổ chức kiểm toán dự toán NSNN của KTNN; làm rõ vai trò của KTNN trong quá trình lập, thẩm định dự toán NSNN và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức kiểm toán dự toán NSNN; đánh giá thực trạng việc tổ chức kiểm toán dự toán NSNN của KTNN Việt Nam, chỉ rõ những kết quả đạt được, xác định những hạn chế, bất cập cần bổ sung hoàn thiện và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập; những kinh nghiệm về kiểm toán dự toán NSNN của cơ quan KTNN của một số nước.

  pdf193p change05 14-06-2016 62 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đánh giá an toàn nhà
p_strCode=danhgiaantoannha

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2