intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá môi trường chiến lược về thủy điện

Xem 1-8 trên 8 kết quả Đánh giá môi trường chiến lược về thủy điện
 • Nội dung báo cáo trình bày về các dự án đề xuất và các phương án chiến lược về thủy điện trên sông Mekong, vai trò của SEA và bối cảnh quy hoạch phát triển, đánh giá tác động và thông tin nền cho các dự án đề xuất trên dòng chính Mekong.

  pdf203p roongkloi10 11-08-2017 44 10   Download

 • Bài viết trình bày về việc tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội qua đánh giá môi trường chiến lược - áp dụng cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy, nếu không tích hợp vấn đề BĐKH vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), tỉnh dễ bị tổn thương của 7/9 huyện thị đều ở mức cao đến rất cao, đặc biệt là các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà.

  pdf7p hanh_tv24 29-03-2019 31 1   Download

 • ban Mê-kông quốc gia của 04 nước, xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các nhóm lợi ích khác, tài liệu này do nhóm tư vấn SEA xây dựng chỉ nhằm hỗ trợ Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê-kông như là một phần của công tác tập hợp thông tin. Các quan điểm, kết luận và kiến nghị trong tài liệu này không phải là những quan điểm của Ủy hội Sông Mê Kông. Quan điểm, kết luận và kiến nghị của Ủy hội Sông Mê-kông chỉ được trình bày trong các báo cáo của Ủy hội...

  pdf25p ruavanguom 23-09-2012 86 19   Download

 • Hiện nay ở Cao Bằng phát triển kinh tế đa phần đều dựa vào tài nguyên tự nhiên, trong đó có nguồn nước lưu vực sông Hiến. Khi sử dụng tài nguyên để phát triển luôn xảy ra xung đột lợi ích hoặc tranh chấp giữa các đối tượng sử dụng. Bài viết đề xuất một số giải pháp đi từ cơ chế, chính sách đến quy hoạch, nâng cao trình độ của đội ngũ quản lý, khai thác tài nguyên.

  pdf8p viboruto2711 15-05-2019 29 0   Download

 • Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư số 4 thuộc dự án thủy điện Trung Sơn (sau đây gọi là Dự án) là dự án mới, quá trình quy hoạch phải thu hồi khoảng 48,4 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại khu rừng Thảm Tôn thuộc phân khu phục hồi sinh thái của KBTTN Xuân Nha nên căn cứ theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thì dự án thuộc diện phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  pdf191p tamthuy204 25-09-2018 90 13   Download

 • Bài viết giới thiệu về quy hoạch và hiện trạng xây dựng hệ thống thủy điện ở Nghệ An, quy hoạch hệ thống thủy điện tỉnh Nghệ An đến năm 2015, hiện trạng xây dựng hệ thống thủy điện ở tỉnh Nghệ An, hệ thống thủy điện Nghệ An - Nhìn nhận từ góc độ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, các mối quan tâm chiến lược những vấn đề môi trường và các tiêu chí bảo vệ môi trường khi thực hiện đánh giá tác động của quy hoạch thủy điện, nhìn nhận tính khả thi của Quy hoạch hệ thống thủy điện Nghệ An theo các tiêu chí bảo vệ môi trường.

  pdf8p uocvongxua09 04-09-2015 68 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá một cách khái quát và toàn diện về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị Thuỷ lợi cũng như nghiên cứu về môi trường kinh doanh của công ty. Từ đó xác định được những lợi thế, những yếu kém, những cơ hội và thách thức, và xây dựng chiến lược phát triển hiệu quả cho Công ty đến năm 2020.

  pdf97p dolalatien 22-11-2017 72 14   Download

 • Với tiềm năng thủy điện rất lớn nên cần được nghiên cứu và có chiến lược sử dụng, quản lý tài nguyên nước một cách hợp lý nhằm phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh những thế mạnh về tiềm năng thủy điện ở lưu vực sông Mê Công, cũng còn có rất nhiều vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu để không những đảm bảo phát huy hết tiềm năng thủy điện mà còn đảm bảo sự công bằng về mặt sử dụng nguồn nước giữa các nước trong lưu vực và vấn đề môi trường sinh thái trên toàn lưu vực.

  pdf6p gaocaolon10 03-03-2021 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đánh giá môi trường chiến lược về thủy điện
p_strCode=danhgiamoitruongchienluocvethuydien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2